Lokman Hekim kimdir hayatı hakkında bilgi

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Lokman Hekim kimdir hayatı hakkında bilgi
Lokman Hekim hakkında bilgi
Lokman Hekim biyografi, efsaneleri


Lokman Hekim'in İslam'a göre Peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir Kur'an'da Lokman Hekim'den Lokman Suresi'nde bahsedilir Allah tarafından Lokman'a hikmet verildiği belirtilir Oğluna verdiği öğütler anlatılır

Efsaneler:
Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini buldugu ancak formülü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur Formülü nasil kaybettiği ise değişik kaynaklarda degişik sekillerde anlatılır Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir Bir rivayete göre de iksir, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yokedilmiştir

Bir rivayete göreDavud Peygamber Lokman'a bir koyun kesmesini ve kendisine en iyi yerinden iki parça et getirmesini söyler Lokman koyunun yüreğini ve dilini getirir Başka bir gün Davud peygamber kendisine koyunun en kötü yerinden iki parça et getirmesini söyler Lokman yine yüreğini ve dilini getirir Davud neden böyle yaptığını sorunca Lokman şöyle cevap verir: "İyilik için kullanıldığında yürekten ve dilden daha iyi bir şey yoktur Kötülük için kullanıldığında da yürekten ve dilden daha kötü bir şey yoktur"

Kur'an'da Lokman:
"Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şiirk, büyük bir zulümdür, demişti "

"(Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti): Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir"
 
Üst