Kuranı kerimde geçen peygamberlerden kimler akraba

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
Kuranı kerimde geçen peygamberlerden kimler akraba
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

ma'vera

Emektar
Özel Üye
kuranı kerimde geçen peygamberlerden kimler akraba

Kur'an da zikredilen Peygamberlerin çoğu yakinen akrabadır.
İlk insan olan Hz.Adem'in oğlu Hz.Sit peygamberdir.
Hz.Sit'in torunu Hz.İdris peygamberdir.
Hz.Musa kardeşi Hz.Harunla beraber Firavun'a karşı savaşmıştır. "Bir de bana ehlimden bir vezir, (yardımcı) ver. Kardeşim Harun'u (ver)" (Tâhâ, 20/29)
Hz.İsmail ve Hz.İshak yine Hz.İbrahim'in ayrı hanımlarından oğullarıdır.
Hz.Lut Hz.İbrahim'in yeğeni yani kardeşi Haran'ın oğludur.
Hz.İbrahim'in torunu ve Hz.İshak'ın oğlu olan Hz.Yakup'da peygamberdir.
"ibrahim'e, İshâk'ı ve (onun oğlu) Yakub'u müjdeledik" (Hûd:71)
Hz.Yusuf'da Hz.Yakup'un oğludur. Aynı zamanda Hz.İshak'ın da torunudur.
Hz.Ibrahim aleyhisselam zamaninda yasayan Hz.Zülkarneyn onunla birlikte haccetti, elini öpüp duasini aldi.
Hz.Suayb, Hz.ibrahim'in torunlarindan Mikâil'in ogludur. Annesi ise Hz.Lut'un kızıdır. Hz.Suayb aynı zamanda Hz.Musa'nın kayınpederi idi. Kızı Safura'yı Hz.Musa ile evlendirmisti. Hz.Şuayb kavmi helâk olduktan sonra uzun bir ömür yaşamış, tâ ki Hz.Musa'a ulaşmış ve kızını ona nikâhlamıştır.
Hz.Elyesa, Hz.İlyas'ın babaları kardeştir.
Hz.Davut çok zengin bir hükümdardı ve Hz.Yakup'un soyundadır. Ölürken yerini oğlu Hz.Süleyman'ı bıraktı. Sad süresi 30.ayette "Davud'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel bir kul du. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimse idi."
Hz.Lokman, Hz.Davut ile aynı zaman diliminde yaşadı.
Hz.Yahya, Hz.Zekeriya'nın 80 yaşında iken doğan oğludur. Meryem süresi 7.ayette "Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını hiç kimseye vermedik" buyuruyor. Hz.İsa'nın annesi ile Hz.Zekeriya yakın akraba idi. Bu iki peygamber ile aynı zamanda yaşadılar. Hz.Yahya ile Hz.Zekeriya yahudi kavmi tarafından öldürülen şehit peygamberlerdendir.
Peygamberleri hem soy hemde isim olarak zikreden Nisa süresi 163.ayette "Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.Nitekim İbrahim'e, İsmail ile İshak'a, Yakup'a torunlarına İsa'a, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a, süleyman'a da vahyetmiş ve Davut'a da zebur vermiştik" buyuruyor.
İkinci Adem diye bilinen Hz.Nuh 950 yıl ömür yaşamıştır. Ankebut suresi 14.ayette "Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de o bin yıldan 50 yıl eksik bir süre yanlarında kaldı" buyuruyor
Kur'an da adı zikredilmeyen 124 bin peygamber olduğu alimlerce rivayet edilmiştir.
 
Üst