Kuranı Kerimde Cehennem Geçen 157 Ayet

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Bulunan ayetler eklenmiştir.Daha fazlası kuranı kerimde olabilir.

EUZÜ BİLLAHİ MİNEŞ ŞEYTANİRRACİYM
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

039.Bakara 39. Küfre varıp âyetlerimizi yalanlayanlar ise, Cehennem ehlidirler. Onlar o ateşte ebedî kalacaklardır.

080.Bakara 80. Bir de dediler ki: “Sayılı bir kaç gün dışında Cehennem ateşi bize dokunmaz.” De ki: “Siz Allah katından bir söz mü aldınız? Öyle ise Allah aslâ sözünden caymaz. Yoksa sizler Allah’a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?”

081.Bakara 81. Hayır, öyle değil! Kötülük işleyip suçu kendisini kuşatmış olan kimseler, işte bunlar Cehennemliktirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

0119.Bakara 119. Doğrusu biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen Cehennemliklerden sorumlu değilsin.

0167.Bakara 167. Onlara uyup arkalarından gidenler: “Ah ne olurdu, bir daha dünyaya gitmemiz mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi, biz de onlardan uzaklaşmış olsaydık!” derler. Böylece Allah onlara bütün yaptıklarını hasretler ve pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onlar Cehennemden çıkmayacaklardır.

0201.Bakara 201. Onlardan bir kısmı da: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.” derler.

0206.Bakara 206. Böylesine: “Allah’tan kork!” denilince, benlik ve gururu kendisini günaha sürükler. Ona Cehennem yeter. O ne kötü yataktır!

0217.Bakara 217. Resulüm! Sana haram aydan ve onda savaşmanın doğru olup olmadığından soruyorlar. De ki: Haram ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, Allah’ı inkâr etmek, Mescid-i haram’ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise, Allah katında daha büyük, daha ağır günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden her kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar Cehennemliktirler ve orada ebedî kalacaklardır.

0221.Bakara 221. İnanıncaya kadar, Allah’a eş koşan müşrik bir kadınla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse dahi, imanlı câriye ondan daha hayırlıdır. İnanıncaya kadar müşrik erkekleri imanlı kadınlarla evlendirmeyin. İmanlı bir köle, hoşunuza gitse dahi bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler Cehenneme çağırırlar, Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara böyle açıklıyor.

0257.Bakara 257. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan kurtarıp nura çıkarır. İnkâr edip kâfir olanların dostları ise Tağut’tur. Onları nurdan alıp karanlıklara götürür. İşte onlar Cehennemliklerdir, orada ebedî kalacaklardır.

0275.Bakara 275. Fâiz yiyenler: “Fâiz ticaret gibidir.” dedikleri için kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış gibi (ihtiyaçlar içinde) kalkacaklardır. Oysa Allah alış-verişi helâl, fâizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir ve fâizcilikten vazgeçerse, geçmiş (günahları, daha önce aldığı) kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah’a âittir. Kim de tekrar fâize dönerse onlar Cehennemliktirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır.

012.Ali İmran 12. Resulüm! Kâfirlere de ki: Yakında yenileceksiniz ve toplanıp Cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeridir!

024.Ali İmran 24. Bu da onların: “Sayılı bir kaç gün dışında Cehennem ateşi bize dokunmaz.” demeleri sebebiyledir. Yaptıkları iftira dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır.

0116.Ali İmran 116. İnkâr edenlerin malları ve evlâtları Allah nezdinde kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramayacaklardır. İşte onlar Cehennemliktirler, orada ebedî kalacaklardır.

0162.Ali İmran 162. Allah’ın hoşnutluğuna uyan kimse, Allah’ın gadabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun yeri Cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir!

0197.Ali İmran 197. Bu, ancak az bir geçimdir. Sonra varacakları yer Cehennemdir. O ne kötü yataktır!

030.Nisa 30. Kim haksızlık ve zulüm ile bu yasakları işlerse, biz onu Cehenneme atacağız. Bu ise Allah’a çok kolaydır.

055.Nisa 55. Onlardan bir kısmı ona iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Çılgın bir ateş olarak Cehennem yeter!

093.Nisa 93. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

097.Nisa 97. Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken: “Siz ne işde idiniz?” derler. Onlar da: “Biz yeryüzünde zayıf (çaresiz) idik.” derler. Melekler: “Allah’ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!” derler. İşte onların barınakları Cehennemdir. Orası gidilecek ne kötü yerdir!

0115.Nisa 115. Hidayet kendisine apaçık belli olduktan sonra, peygambere muhalefet edip inananların yolundan başkasına uyan kimseyi döndüğü yolda bırakırız. Ahirette de kendisini Cehenneme sokarız. Ne kötü bir dönüş yeridir orası!

0121.Nisa 121. İşte onların varacağı yer Cehennemdir. Oradan kaçmaya aslâ yol bulamazlar.

0140.Nisa 140. Allah Kitap’ta size şunu indirmiştir: “Allah’ın âyetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe yanlarında oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz.” Şüphesiz ki Allah münafıkların ve kâfirlerin hepsini Cehennemde bir araya toplayacaktır.

0145.Nisa 145. Münafıklar Cehennemin en alt tabakasındadırlar. Artık onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın.

0169.Nisa 169. (Gidecekleri yol) Cehennem yolundan başka bir yol değildir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Bu da Allah’a çok kolaydır.

010.Maide 10. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar Cehennem halkıdırlar.

029.Maide 29. “Dilerim ki, sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip Cehennemliklerden olasın. Zâlimlerin cezası işte budur.”

086.Maide 86. Kâfir olanlar ve âyetlerimizi yalanlayanlar var ya! İşte onlar Cehennemliklerdir.

018.Araf 18. Allah: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki insanlardan sana kim uyarsa onları ve sizi, hepinizi Cehenneme dolduracağım!” buyurdu.

038.Araf 38. Allah: “Sizden önce geçmiş cin ve insan ümmetleriyle beraber ateşe girin!” der. Her ümmet girdikçe kendini sapıtan yoldaşına lânet eder. Hepsi birbiri ardından Cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için: “Rabbimiz! Bizi sapıtanlar işte bunlardır, onlara ateş azabını kat kat ver!” derler. Allah: “Hepsinin kat kattır, amma bilmezsiniz.” der.

041.Araf 41. Onlar için Cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardır. Biz zâlimleri işte böyle cezalandırırız.

044.Araf 44. Cennetlikler Cehennemliklere: “Biz Rabbimizin bize vâdettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vâdettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. Onlar da: “Evet gerçek bulduk.” derler. Aralarında bir münâdî: “Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerine olsun!” diye seslenir.

047.Araf 47. Gözleri Cehennem halkı tarafına doğru çevrildiği zaman: “Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber bulundurma!” derler.

050.Araf 50. Cehennemlikler cennetliklere: “Suyunuzdan veya Allah’ın size verdiği nimetlerden biraz da bize verin!” diye seslenirler. Onlar da derler ki: “Doğrusu Allah bunları kâfirlere haram etti.”

0179.Araf 179. Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan pek çoğunu Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat o kalplerle anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da sapık ve şaşkındırlar. Ve işte onlar gafillerdir.

016.Enfal 16. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme (taktik kullanma) veya bir başka (müslüman) topluluğa katılma dışında, her kim böyle bir günde düşmanına arkasını dönerse, Allah’ın gazabına uğramış olur. Onun varıp kalacağı yer Cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir!

036.Enfal 36. Kâfirler şüphesiz ki mallarını Allah yolundan alıkoymak için sarfediyorlar. Daha da sarfedecekler. Sonra bu kendilerine bir yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklar. (Küfründe inat eden) kâfirler ise Cehenneme sürükleneceklerdir.

037.Enfal 37. Bu, Allah’ın murdarı temizden (kâfiri müminden) ayırıp, bütün murdarları üstüste koyarak, topunu bir araya yığması ve Cehenneme atması içindir. İşte onlar mahvolanlardır.

035.Tevbe 35. O biriktirilen altın ve gümüşlerin üzerleri o gün Cehennem ateşinde kızdırılır, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. (Onlara denir ki:) “İşte bu kendiniz için yığdıklarınızdır. Yığdıklarınızı tadın!”

049.Tevbe 49. İçlerinde öylesi de var ki: “Bana izin ver, beni fitneye düşürme!” der. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kâfirleri kuşatacaktır.

063.Tevbe 63. Bilmiyorlar mı ki, Allah’a ve Resul’üne karşı koyan bir kimseye elbette içinde ebedî kalacağı Cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rüsvaylıktır.

068.Tevbe 68. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere ebedî kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Bu onlara yeter. Allah onlara lânet etmiş, rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için sürekli bir azap vardır.

073.Tevbe 73. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer Cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!

081.Tevbe 81. Allah’ın Resul’üne muhalefet etmek için (savaştan) geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler ve (savaşa çıkmak isteyenlere de): “Bu sıcakta sefere çıkmayın!” dediler. De ki: “Cehennem ateşi daha sıcaktır!” Keşke bilseler!

095.Tevbe 95. Onların yanına döndüğünüzde, kendilerine çıkışmamanız için Allah’a yemin ederler. Siz onlardan yüz çevirin, çünkü onlar murdardırlar. Yaptıklarının karşılığı olarak, varacakları yer Cehennemdir.

0109.Tevbe 109. Binasını Allah korkusu ve rızâsı üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasını çökecek bir yar kıyısına kurup da onunla birlikte kendisi de Cehennem ateşine yuvarlanıp giden kimse mi hayırlıdır? Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez.

0113.Tevbe 113. Cehennem ehli oldukları onlara apaçık belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşrikler için af dilemek Peygamber’e ve müminlere yaraşmaz.

027.Yunus 27. Kötülükleri yapanlara gelince, kötülüğün cezası kendi mislidir. Onları zillet kaplar. Onları Allah’tan koruyacak hiç kimse bulunmaz. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte bunlar da Cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.

017.Hud 17. Rabbinden gelen apaçık bir delile dayanan ve O’nun katından bir şâhidi olan, ayrıca kendisinden önce de önder ve rahmet olarak Musa’nın kitabı (elinde) bulunan kimse, inkârcılar gibi midir? İşte bunlar Kur’an’a inanırlar. Bu hiziplerden (gruplardan) kim onu inkâr ederse, Cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Bundan hiç şüphe etme! Doğrusu o, Rabbin tarafından indirilmiş haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

098.Hud 98. Firavun kıyamet gününde kavmine öncülük eder, onları Cehenneme götürür. Ne kötü yerdir onların vardıkları yer!

0106.Hud 106. Bedbaht olanlar Cehennemdedirler. Onların orada bir soluk alış-verişleri vardır ki!

0119.Hud 119. Ancak Rabbinin rahmetine nâil olanlar müstesnâdır. (Onlar bu ihtilâfın dışında kalmışlardır). Esasen onları bunun için (rahmet etmek için) yaratmıştır. Rabbinin: “Andolsun ki ben Cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım!” sözü tamamen yerine gelmiştir.

05.Rad 5. Eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir: “Biz toprak olduğumuz zaman mı, biz mi yeniden yaratılacağız?” İşte onlar Rablerini inkâr edenlerdir. Onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. İşte onlar Cehennemliklerdir, orada ebedî kalacaklardır.

018.Rad 18. Rablerine icabet edenlere en güzel karşılık vardır. O’na uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde bulunan her şey ve bir o kadarı daha onların olsa, azaptan kurtulmak için hepsini fedâ ederlerdi. Hesabın en kötüsü onlar içindir, varacakları yer Cehennemdir, o ne kötü yataktır!

025.Rad 25. Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi ayıranlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar... İşte lânet onlar içindir ve kötü yurt Cehennem de onlarındır.

016.İbrahim 16. Onun ardından da Cehennem var. Orada kendisine irinli su içirilir.

028.İbrahim 28. Allah’ın nimetini nankörlükle karşılayanları ve (peşlerine taktıkları) toplulukları helâk olacakları yere, yaslanacakları Cehenneme götürenleri görmedin mi?

029.İbrahim 29. Onlar Cehenneme girecekler. O ne kötü bir karargâhtır!

043.Hicr 43. Cehennem onların hepsine vâdolunan yerdir.

044.Hicr 44. O Cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıya onlardan bir kısmı taksim olunmuştur.

029.Nahl 29. “O halde içinde ebedî kalmak üzere, Cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!”

08.İsrâ 8. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder, acır. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Cehennemi kâfirlere bir zindan kılmışızdır.

018.İsrâ 18. Kim bu çarçabuk geçen dünyayı isterse, biz de burada ona, evet kimi dilersek ona, dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da ona Cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer.

039.İsrâ 39. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmettendir. Allah ile beraber başka bir ilâh edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak Cehenneme atılırsın.

063.İsrâ 63. Allah buyurdu ki: “Haydi git! Onlardan sana kim uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası Cehennemdir, hem de tam bir ceza!”

097.İsrâ 97. Allah kimi hidayete erdirirse, işte asıl hidayeti bulan O’dur. Kimi de dalâlete düşürürse, onlar için O’ndan başka dostlar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü yüzükoyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer Cehennemdir. Ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırız.

029.Kehf 29. De ki: “Gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin. Biz zâlimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, onun kalın duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan yardım istediklerinde, erimiş mâden gibi yüzleri kavuran bir su ile yardım edilir. O ne kötü bir içecek ve Cehennem ne kötü bir duraktır!”

0100.Kehf 100. Cehennemi o gün kâfirlere öyle bir gösteririz ki!

0102.Kehf 102. Kâfirler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz ki biz Cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık.

0106.Kehf 106. İşte onların cezası Cehennemdir. Çünkü kâfir olmuşlar, âyetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardır.

06.Mü’min 6. Kâfirlerin Cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşmişti.

07.Mü’min "7. Arş'ı taşıyan ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. O'na iman ederler ve müminler için de mağfiret dilerler. (Şöyle derler): “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları Cehennem azabından koru.”"

043.Mü’min "43. “Sizin beni kendisine ibadete çağırdığınız şeylerin, ne dünyada ne de âhirette hiçbir dâvet gücü yoktur. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Bütün haddi aşanlar şüphesiz ki Cehennemliktirler.”"

049.Mü’min "49. Ateşte bulunanlar Cehennemin bekçilerine: “Rabbinize yalvarın, hiç değilse bir gün olsun azabımızı biraz hafifletsin.” derler."

068.Meryem 68. Rabbine andolsun ki, biz onları da şeytanları da mutlaka mahşerde toplayacağız. Sonra da onları diz üstü çökmüş bir vaziyette Cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız.

071.Meryem 71. İçinizden Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.

086.Meryem 86. Suçluları da susamış olarak Cehenneme süreriz.

074.Tâ-Hâ 74. Rabbine suçlu olarak gelen kimse için Cehennem vardır. O orada ne ölür ne de yaşar.

029.Enbiyâ 29. Onlardan her kim: “Ben de Allah’tan başka bir ilâhım.” derse, biz onu Cehennemle cezalandırırız. İşte biz zâlimleri böyle cezalandırırız.

098.Enbiyâ 98. Siz ve Allah’tan başka taptığınız şeyler Cehennem odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

0101.Enbiyâ 101. O kimseler ki tâ ezelden haklarında tarafımızdan en güzel bir saâdet sebketmiş, iyilik fermanı çıkmıştır. Bunlar ondan (Cehennemden) uzaklaştırılmışlardır.

0102.Enbiyâ 102. Cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedî kalacaklardır.

051.Hac 51. Âyetlerimiz hakkında (onları boşa çıkarmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlar var ya, işte onlar Cehennemliklerdir.

0103.Mü’minûn 103. Tartıları hafif gelenler, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir, Cehennemde ebedî kalacaklardır.

012.Furkan 12. Cehennem onları uzak bir yerden gördüğü zaman, onlar bunun müthiş gazaplanışını ve uğultusunu işitirler.

034.Furkan 34. Yüzükoyun Cehennemde toplanacak olanlar var ya, işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır.

065.Furkan 65. Onlar ki şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı devamlıdır.”

091.Şuarâ 91. Cehennem de azgınlara gösterilir.

090.Neml 90. Kim de kötülükle huzurumuza gelirse, yüzükoyun Cehenneme atılır. (Onlara denilir ki): “Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz!”

054.Ankebut 54. Onlar senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki Cehennem kâfirleri mutlaka kuşatacaktır.

068.Ankebut 68. Allah’a karşı yalan uydurandan veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zâlim kim vardır? Cehennemde kâfirlere barınacak yer mi yok?

013.Secde 13. Dileseydik herkese hidayet verirdik. Fakat: “Andolsun ki Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla tamamen dolduracağım!” diye benden kesin söz çıkmıştır.

06.Fâtır6. Şeytan şüphesiz ki sizin amansız bir düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını çılgın alevli Cehennem halkından olmaya çağırır.

036.Fâtır 36. İnkâr edenlere Cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler, kendilerinden Cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her nankörü işte böyle cezalandırırız.

063.Yâsin 63. İşte bu size vaad edilen Cehennemdir.

023.Sâffât 23. Allah'tan başka. Ve onları Cehennem yoluna götürün.

055.Sâffât 55. Baktı ve onu Cehennemin ortasında gördü.

064.Sâffât 64. Şüphesiz ki o, Cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır.

066.Sâffât 66. Cehennemlikler ondan yerler ve karınlarını onunla doyururlar.

068.Sâffât 68. Sonra dönecekleri yer yine Cehennemdir.

0127.Sâffât 127. İlyas'ı yalanladılar, onların hepsi (Cehenneme) götürüleceklerdir.

0163.Sâffât 163. Cehenneme girecek kimse hariç.

056.Sad 56. O da Cehennemdir. Oraya girerler. O ne kötü bir yataktır!

064.Sad 64. İşte Cehennemliklerin birbirleriyle bu şekilde tartışmaları gerçektir, muhakkak olacaktır.

085.Sad "85. “Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle Cehennemi dolduracağım.”"

08.Zümer "8. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra Allah kendi katından ona bir nimet verince, önceden O'na yalvarmış olduğunu unutuverir. O'nun yolundan saptırmak için, Allah'a eşler koşar. De ki: “Küfrünle biraz oyalanadur. Çünkü sen muhakkak ki Cehennem halkındansın.”"

032.Zümer 32. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelmiş olan doğruyu yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer yok mudur?

060.Zümer 60. Kıyamet gününde, Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerini simsiyah kesilmiş görürsün. Büyüklük taslayanlar için Cehennemde barınacak yer yok mudur?

071.Zümer "71. İnkâr edenler bölük bölük Cehenneme sürülürler. Oraya vardıklarında Cehennem kapıları açılır. Bekçiler onlara: “Size içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bu gününüzle yüzyüze geleceğinize dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi?” derler. Onlar da: “Evet geldi, lâkin azap sözü kâfirler üzerine hak oldu.” derler."

072.Zümer "72. “Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin Cehennemin kapılarından! O kendini beğenmişlerin yerleşip kalacakları yer ne kötüdür!” denilir."

060.Mü’min "60. Rabbiniz buyurdu ki: “Bana duâ edin, duânıza icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, alçaltılmış olarak Cehenneme gireceklerdir.”"

076.Mü’min 76. Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin Cehennemin kapılarından! O kendini beğenmişlerin yerleşip kalacakları yer ne kötüdür!

019.Fussilet 19. Allah'ın düşmanları o gün toplanır Cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar.

07.Şûrâ7. Şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve aslâ şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için, sana böylece Arapça bir Kur'an vahyettik. O gün bir fırka cennette, bir fırka da çılgın alevli Cehennemdedir.

074.Zuhruf 74. Şüphesiz ki suçlular Cehennem azabında ebedî kalacaklardır.

077.Zuhruf "77. “Ey Cehennem muhafızı! Rabbin hiç değilse canımızı alsın, bizim işimizi bitirsin!” diye feryat ederler. O da: “Siz böyle kalacaksınız!” der."

047.Duhan "47. “Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin!”"

056.Duhan 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah onları Cehennem azabından korumuştur.

010.Câsiye 10. Önlerinde de Cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah'ı bırakıp da edindikleri dostlar, onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır.

06.Fetih 6. Ve Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. Kötülük onların başlarına dönsün! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve kendileri için Cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!

024.Kaf"24. Allah şöyle buyurur: “Ey sürücü ve şahid! Haydi ikiniz atın Cehenneme her inatçı nankör kâfiri!”"

030.Kaf"30. O gün Cehenneme: “Doldun mu?” deriz. O da: “Daha yok mu?” der."

013.Tur13. O gün Cehenneme itildikçe itilirler.

014.Tur14. İşte yalanlayıp durduğunuz Cehennem budur!

018.Tur18. Rablerinin kendilerine verdikleri ile zevk ve sefa sürerler. Rableri onları Cehennem azabından korumuştur.

048.Kamer "48. O gün yüzükoyun ateşe sürüklenirler. “Cehennemin dokunuşunu tadın!”"

043.Rahman 43. İşte bu, suçluların yakalandığı Cehennemdir.

044.Rahman 44. Onlar Cehennem ateşi ile kaynar su arasında dolaşır dururlar.

094.Vâkıa 94. Ve Cehenneme atılma vardır.

019.Hadid 19. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler, işte onlar Rableri katında sıddîklar ve şehitlerdir. Onların mükâfatları ve nurları vardır. Kâfir olup da âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da Cehennem halkıdırlar.

08.Mücadele "8. Gizli fısıldaşmaları yasak edildikten sonra kendilerine yasaklanan şeye dönenleri ve aralarında günahı, düşmanlığı ve Peygamber'e isyanı gizlice fısıldaşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman, seni Allah'ın selâmlamadığı bir şekilde selâmlarlar. İçlerinden de: “Bu söylediğimiz şeyler yüzünden Allah'ın bize gazap etmesi gerekmez miydi?” derler. Cehennem onlara yeter! Oraya gireceklerdir. Orası ne kötü dönüş yeridir!"

017.Mücadele 17. Onların malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda vermez. Onlar Cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

017.Haşr 17. İkisinin de âkibeti Cehennemdir. Her ikisi de içinde ebedi kalacaklardır. İşte zâlimlerin cezası budur.

020.Haşr 20. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar, kurtulanların tâ kendileridir.

09Tahrim 9. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer Cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!

010Tahrim "10. Allah, inkâr edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal gösterir. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kulun nikâhı altında iken onlara hâinlik ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen azabı onlardan savamadı. O iki kadına: “Cehenneme girenlerle beraber siz de girin!” denildi."

06.Mülk 6. Rablerini inkâr edenler için Cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir o!

08.Mülk "8. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak! Her topluluk onun içine atıldıkça, onun bekçileri onlara: “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar."

010.Mülk "10. Ve derler ki: “Eğer biz kulak vermiş olsaydık veya düşünüp anlasaydık, şu çılgın alevli Cehennemliklerin arasında bulunmazdık.”"

031.Hakka "31. “Sonra atın onu Cehenneme!”"

015.Mearic 15. Fakat ne mümkün! O Cehennem, alevlenen bir ateştir.

017.Mearic 17. (Cehennem) yüz çevirip geri döneni çağırır.

015.Cin"15. “Kendilerine yazık eden zâlimlere gelince, işte onlar Cehenneme odun oldular.”"

023.Cin23. Benim yaptığım sadece Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve Peygamber'ine isyan ederse, ona içinde ebedî kalacakları Cehennem ateşi vardır.

012.Müzzemmil 12. Yanımızda onlar için ağır boyunduruklar ve Cehennem var.

026.Müddessir26. Ben onu Sakar'a (Cehenneme) sokacağım.

031.Müddessir"31. Biz Cehennemin bekçilerini hep meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkârcılar için sadece bir fitne kıldık. Ki, ehl-i kitap kesin bilgi edinsin. İman edenlerin de imanı artsın. Hem kendilerine kitap verilenler, hem de müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler: “Bu misalle Allah neyi kastetmiştir?” desinler. İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür."

042.Müddessir"42. “Sizi Sakar'a (alevli Cehenneme) sokan nedir?”"

021.Nebe 21. Şüphesiz ki Cehennem gözetleme yeridir.

036.Naziat 36. Cehennem her bakanın göreceği şekilde gösterilir.

012.Tekvir 12. Cehennem alevlendirildiği zaman.

014.İnfitar 14. Kötüler de Cehennemdedirler.

016.Mutaffifın 16. Sonra onlar muhakkak Cehenneme gireceklerdir.

010.Büruc 10. İnanmış erkek ve kadınlara fitne yoluyla işkence edip, sonra tevbe etmeyenlere Cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır.

023.Fecr 23. O gün Cehennem de getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar, fakat artık hatırlamanın kendisine ne faydası var?

06Beyyine 6. Şüphesiz ki ehl-i kitaptan olsun müşriklerden olsun inkâr edenler Cehennem ateşindedirler. Orada ebedî kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlileridirler.

06Tekasür 6. Andolsun ki Cehennemi mutlaka göreceksiniz.
 
Üst