Kulun mesuliyeti- Sohbet ve Tesettürde Adab

Resule Hasret

Tecrübeli
Son zamanda din, çok garib olmuştur. Önceden de garib olarak tezahür etmişti. Evet, bu zamanda hakikaten itikad, amel ve ahlakta dinine sarılan, tıpkı bir kor parçası eline almış; bıraksa dini gider, tutarsa kendisi gider. İşte bu, garibliğin ızdırabıdır. Şu muhakkaktır ki, ehli kıble olanlar hepsi, itikadda mü'mindirler. İbadette de bir kısmı Peygamber yolundadırlar.Ahlakta ise, çoğumuz Peygamber yolunda değil, şüphe ve felsefe yolundadır. Ancak kurtuluşun tek çaresi, itikadda Peygamber yolunda olduğumuz gibi, ibadet ve ahlak olarak da O'nun yolunda olmamızdır. Kıyamet gününde hiçbir kul müstesna olmaksızın her insan: ömrünü nerede geçirdiğinden, cesedini neyle çürüttüğünden, kazanmış olduğu malı nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiğine göre ALLAH Teala'ya ne gibi amel işlediğinden sorulacaktır. Acaba ömrünü işret meclislerinde; tiyatro, sinema, kumar gibi nameşru meclislerde mi ; yoksa meşru meclislerde; zikir, ilim, salihlerin meclisleri gibi yerlerde mi geçirmiştir? Cesedini helal lokma, helal kazanç, meşru ve mübah adetlerde, emrolunmuş ibadetlerde mi, yoksa içki, zina gibi gayrı meşru münasebetlerde mi çürütmüştür? Kazanmış olduğu malı, meşru ve helal olarak mı kazanmış, ALLAH Teala'nın emrettiği şekilde mi harcamış, yoksa nefsinin hesabına, hırs ve hasede sapmaklamı kazanmış; ve yine kazandığını, nefsinin arzularına göre mi harcamıştır? İslam dininden bildiğiyle, güzelce inandığı gibi mi yaşamış; yahud bildikten sonra inkar mı etmiş; yahud inanırım deyip de muhalif olarak fısk ve nifakla mı amel etmiştir.

İşte bütün insanlar bu dört soruda beraberdirler. Yarın kıyamette biz, bu dört soruyla sorulacağız. Binaenaleyh sıhhatimizden, boş vakitlerimizden, gençliğimizden, zenginliğimizden ve nihayet hayatımızdan faydalanmamız lazımdır. Bu beş nimette, bizler son derece aldanmaktayız. Bu nimetler ise bize emanet edilmiştir. Onun için ölmeden evvel uyanmalıyız.

Ey aziz müslüman kardeşim, bu risalenin mukaddimesinde, kendi nefsime birkaç nasihat ederken, sen de kabul eder bir kalble dinlersen, ALLAH Teala Hazretleri El-Hadi ismiyle tecelli ettiği zaman faydalanırsın.
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
YAZILARINIZ DAİM OLSUN
tskler.gif
 

Resule Hasret

Tecrübeli
Allahim Razi olsun Her iki Alemde De insaALLAH Ahmed Muhammed Mustafa s.a.v Hürmetine amacimiz ilim paylasimi olsun her vakit
 
Üst