Kulun hazreti Allaha iman etmesi O'na ibadet yapabilmesi o kula hazreti Allahın bir rahmetidir.

kalpteniman

KF Ailesinden
Özel Üye
KULUN HAZRETİ ALLAHA İMAN ETMESİ, ONA İBADET YAPMASI HAZRETİ ALLAH TARAFINDAN O KULA VERDİĞİ BİR MUCİZESİDİR.!!

Hazreti Allah c.c. ayeti kerimesinde!!
Biz bulutları ölü bir yere sürüp onunla toprağı ölümünden sonra
diriltiriz.
İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.(Fatır-9)

Gaybı inkâr eden ahirete inanmayan bir kişinin ölü maneviyatının dirilmesi de
ancak hazreti Allahın o kula rahmetini akıtması maneviyatını diriltmesiyle mümkündür.
Başka bir deyimle. Bir kulun hazreti Allaha iman etmesi O'na ibadet yapması hazreti
Allah tarafından o kula bir mucizesidir.

Hazreti Allaha iman etmek ibadet yapmak her kula nasip değildir nefsi ve şeytanı manidir.
Şeytanlaşmış insanlar manidir.
İşte bu amansız düşmanlara rağmen bir kul hazreti Allaha iman edip ibadet yapabiliyorsa bilsin ki bu ona Rabbi tarafından verilen bir mucizedir.
Ve kendisine verilen iman nimeti için hazreti Allaha şükretmesi gerekmektedir.
Çünkü hazreti Allahın rızasına kavuşmak kerametten üstündür.

Kalpteniman.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst