Kız çocuklarının kız-erkek karışık eğitim veren bir okula gitmesi caiz mi?

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
SORU
Kız çocuklarının kız-erkek karışık eğitim veren bir okula gitmesi caiz mi? Şimdiki zamanda kız çocuklarının okula gönderen aileler, önceki zamanlarda kız çocuklarını diri diri gömen aileler kadar günahkar oluyormuşlar, bu doğru mudur?

CEVAP
Değerli kardeşimiz;
Ergenlik yaşında olan kızların başı açık olarak okumaları caiz değildir. Ancak kız çocuklarını başı açık okula gönderen aileleri, kızlarını diri diri toprağa gömen cahiliyye müşrikleri gibi görmek doğru değildir.
Mahremiyet konusunda kadın için haram olan şey:
1. Yabancı bir erkekle halvet halinde bulunması (kapalı bir yerde başbaşa kalmaları),
2. En müsamahalı Hanefi görüşüne göre eli ve yüzü dışında kalan yerlerini açması (Cumhura göre eli ve yüzünü açması da haramdır),
3. Sesini cinsel duygular uyandıracak biçimde inceltmesi, yani kadınsı kadınsı konuşması (Azhâb, 33/32)
4. Süsünü teşhir etmesi,
5. Erkeğin avret yerlerine bakması, yüzüne şehvetle bakması (Nûr, 24/31), dokunması gibi şeylerdir.
Bunların hiçbirisinin olmadığı bir yer, üniversite de olsa kadın orada bulunabilir, okuyabilir. İşin en statik yönü budur.
Ancak eğitim için de olsa, karma (muhtelit) bir ortamda bunlardan en az birisinin bulunmaması, hemen hemen imkânsiz gibi olduğundan, âlimlerimiz karma eğitime pek cevaz vermemişlerdir. Ne var ki, Türkiye şartlarında sakıncaları göz önünde bulundurarak tesettürlü olması halinde bile kızları üniversitede okutmamak, onları bu mahzurlardan kurtarmak anlamına gelmiyor. Çünkü toplumumuzda onun bulunabileceği diğer yerler de üniversitelerimizden pek farklı değil. Kur`ân kurslarında dahi erkek hocalar ders vermekte. Sokakların hali belli, televizyon sayesinde evlerin durumu açık.
Demek ki, önce ortamın Islâmî olmadığı görülmeli, işin takvâdan ziyade fetvâya baktığı bilinmelidir. Buna göre mesele genel bir fetvâ meselesi değil, fertlerin durumuna göre değişen özel bir fetvâ meselesidir. Takvâ ortamı gelince mesele yeniden gözden geçirilir.
İlave bilgi için tıklayınız:
Okumak için başörtüsünü takmamak, başını açmak caiz midir?..
Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
SORU
Kız çocuklarının kız-erkek karışık eğitim veren bir okula gitmesi caiz mi? Şimdiki zamanda kız çocuklarının okula gönderen aileler, önceki zamanlarda kız çocuklarını diri diri gömen aileler kadar günahkar oluyormuşlar, bu doğru mudur?

CEVAP
Değerli kardeşimiz;
Ergenlik yaşında olan kızların başı açık olarak okumaları caiz değildir. Ancak kız çocuklarını başı açık okula gönderen aileleri, kızlarını diri diri toprağa gömen cahiliyye müşrikleri gibi görmek doğru değildir.
Mahremiyet konusunda kadın için haram olan şey:
1. Yabancı bir erkekle halvet halinde bulunması (kapalı bir yerde başbaşa kalmaları),
2. En müsamahalı Hanefi görüşüne göre eli ve yüzü dışında kalan yerlerini açması (Cumhura göre eli ve yüzünü açması da haramdır),
3. Sesini cinsel duygular uyandıracak biçimde inceltmesi, yani kadınsı kadınsı konuşması (Azhâb, 33/32)
4. Süsünü teşhir etmesi,
5. Erkeğin avret yerlerine bakması, yüzüne şehvetle bakması (Nûr, 24/31), dokunması gibi şeylerdir.
Bunların hiçbirisinin olmadığı bir yer, üniversite de olsa kadın orada bulunabilir, okuyabilir. İşin en statik yönü budur.
Ancak eğitim için de olsa, karma (muhtelit) bir ortamda bunlardan en az birisinin bulunmaması, hemen hemen imkânsiz gibi olduğundan, âlimlerimiz karma eğitime pek cevaz vermemişlerdir. Ne var ki, Türkiye şartlarında sakıncaları göz önünde bulundurarak tesettürlü olması halinde bile kızları üniversitede okutmamak, onları bu mahzurlardan kurtarmak anlamına gelmiyor. Çünkü toplumumuzda onun bulunabileceği diğer yerler de üniversitelerimizden pek farklı değil. Kur`ân kurslarında dahi erkek hocalar ders vermekte. Sokakların hali belli, televizyon sayesinde evlerin durumu açık.
Demek ki, önce ortamın Islâmî olmadığı görülmeli, işin takvâdan ziyade fetvâya baktığı bilinmelidir. Buna göre mesele genel bir fetvâ meselesi değil, fertlerin durumuna göre değişen özel bir fetvâ meselesidir. Takvâ ortamı gelince mesele yeniden gözden geçirilir.
İlave bilgi için tıklayınız:
Okumak için başörtüsünü takmamak, başını açmak caiz midir?..
Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
BATIDA KARMA EĞİTİM TARTIŞMALARI

Almanya, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde “karma eğitim” masaya yatırıldı, sorgulandı, yol açtığı aksaklıklar araştırmalarla ortaya kondu. Saydığımız batılı ülkeler karma eğitimi, “yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı”, “pedagojik ham ölü” olarak nitelendirdi. Fakat; su sistem Türkiye'de tabu olarak karşımızda duruyor ve hiç mi hiç tartışılmıyor. Ancak bu sessizlik hali mevcut sistemin yerinde ve başarılı olduğu anlamına gelmez. Bilakis, gün geçmiyor ki kız-erkek karışık eğitimin daha fazla zararı keşfedilmesin. Karma eğitim, bilindiği 68 kuşağının bir projesi idi ve sosyal hayatta kadın-erkek eşitliğini sağlamak istiyordu.
PROF COHEN: ERKEK VE KIZLARIN YARATILIŞI FARKLI

Cambrid Üniversitesi'nde araştırmalar yapan psikolog Prof. Simon Baron Cohen, kız ve erkeklerin yaratılışının farklı olduğunu şu çarpıcı cümlelerle anlatıyor: “Daha ilk günden farklı. Kadın ve erkek dünyaya farklı beyinlerle geliyor. Erkeklerin beyni, dünyayı sistematik olarak algılıyor. Buna karşılık kadın beyni duyarlılık ve empati yapacak şekilde yaratılmıştır. Kadınlar, konuşma sırasında erkeklere göre daha çok göz kontağı kurarlar. Kızlar, erkek çocuklara göre konuşmaya daha erken başlar, erkekler konuşamama sıkıntısı çeker. Erkekler mekansal düşünür. Kadınlar dil konusunda daha yeteneklidir. Bugüne kadar cinsiyetleri dikkate alma konusunda çok ihmalkar davrandık. Erkekler sistemi düşünür, kadınlar empati yapar, başkasının yerine kendini koymayı tercih eder. Kadınlar böyle davranır, çünkü anne karnında farklı programlanmıştır. Kadın ve erkeğe ait tipik özellikler, çocuk dünyaya gelmeden önce şekillendiriliyor, sosyal araştırmacılar bunu kabullenmek zorunda. Yüzlerce çocuğu doğduktan sonra bir dakika gözlemledik. Kız çocukları insan yüzüne daha uzun süre bakar. Kız çocukları bebeklerle oynuyor, erkek çocuklar arabayla.” (Der Spiegel, 25.8.2003)

KADIN ERKEK FARKININ TOPLUMSAL YANSIMALARI

¥ Dünyada Nobel fizik ödülü alan 168 kişiden sadece ikisi bayan.
¥ Kadınlar dil öğrenme ve sözel derslerde daha yetenekli.
¥ Beyninin konuşmayla ilgili bölümü kadınlarda yüzde 11 oranında daha fazla nörona sahip.
¥ Kadınların beyni günlük 20 bin kelime ile düşünürken, erkek beyni 7 bin kelime ile yetiniyor.
¥ Erkeklerin beyni kadınlara göre yüzde 9 oranında daha büyük.

AMERİKA'DA HAMİLE
ÖĞRENCİ SAYISI ARTINCA...
“New York Harlem'de 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre ergenlik çağındaki kızların hamile kalma oranı sadece kızların okuduğu okullarda 40'ta bir, karma okullarda 3'te bir. Araştırmaları önemseyen ABD yönetimi, kız ve erkekler için ayrı sınıf açılmasını teşvik etmeye başladı. 1995'te üç okulda ayrı eğitim yapılırken, bugün sayı 253'e çıktı. 200 okul da karma eğitimi bırakmak için başvurdu” Amerika'da 1996 yılı itibariyle 84 tane kızların devam ettiği üniversite bulunuyor. Bunların yüzde 50'si kiliselere ve dinî cemaatlere ait. Amerikalı bilim kadını Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, karma eğitimin kadınları hayata iyi hazırlamadığını ve hayatta başarılı hale getirmediğini dile getirdiği bir araştırmasında şu tespitte bulunuyor: “Kız üniversitelerinden mezun olan kadınlar, yeni araştırmalara göre, iş hayatında ve bilimsel çalışmalarda çok başarılı.”

ULUSLARARASI
ARAŞTIRMALARDA KIZLAR ÖNDE
Uluslararası eğitimde verimlilik araştırmalarında da kızlar daha başarılı. Iglu (ilkokulda okuma yeteneği) PİSA (anlama-okuma, matematik, tabii bilimler) araştırmalarında kızlar, özellikle okuma ve metinleri anlamada erkeklerden çok öndeler. İngiliz bilim adamları, ülkede okuma zorluğu çeken erkeklerin kızların iki katı olduğunu tespit etti. Matematikte kızlar, erkeklerin arkasında gidiyor. Dil derslerinde kızlar, açık ara öndeler. Kimyada kızlar ilerliyor. Biyolojide çoktan erkekleri geçmiş durumdalar. Fizikte erkekler, kızlardan çok daha iyi.

BAŞKA ÜLKELERDE KIZ
ÜNİVERSİTELERİ BİLE VAR
Amerika'da yüzlerce kız üniversitesi ve kız koleji bulunuyor. 90'lı yıllarda karma eğitim üzerine yapılan araştırmalar, ayrı okullardan mezun olan kızların hayata daha donanımlı atıldığını ve daha başarılı olduklarını ortaya koyunca kız üniversiteleri öğrenci akınına uğradı. Almanya'da özellikle kiliselere ait kız ve erkeklerin ayrı okuduğu yüzlerce okul var. Almanya ve Amerika'da yapılan araştırmalar karma eğitimin erkeklere ve özellikle de kızlara zarar verdiğini ortaya koydu, karma sınıflarda kızların yeteneklerini tam olarak geliştiremedikleri ve hayata donanımla başlamadıkları anlaşıldı. Araştırmalar, ayrı okullardan mezun olan kadınların, hayatta daha başarılı olduğunu gösterdi.

AYRI EĞİTİM GÖREN
ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI
İngiltere'de liseyi tamamlama imtihanı olan A level ve GCSE sonuçlarına bakarak yapılan bir karşılaştırmaya göre; kız ve erkek okullarının başarı oranı, karma eğitim yapan okullara göre daha yüksek. Araştırmaya göre; ilk üçe giren okulların hepsi özel! St. Paul's Girls School'un birinci, Perse School for Girls'ün ikinci olması, özel kız okullarının fark attığının da delili oldu. Genel olarak kızların başarısı göze çarpıyor: İlk 50'ye giren liseden, 27'si kız okulu olurken, 14'ü erkek okulu. Aynı araştırmaya göre; ilk 50'ye giren okullardan sadece 7 tanesi karma eğitim yapıyor!

Akademik platform
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Bende aynı şekilde karma okudum.Orta okulda makyaj yapan kızlar vardı.Lisede rüzgarlı havada etek giyin kızlar vardı peki hangi ana baba böyle yollayabilir akla mantığa aykırı.Hiç olmassa üşür diye yollama.
Ben birçok rezillik gördüm .Ben 12 lisenin son sınıfını okuyordum.Yeni 9. sınıflar gelmişti.Adamdan sayılmayacağım arkadaş edinemeyeceğim diye hepsi sigaraya başladı.Bunları tuvalette içiyorlarla.Pislik üstüne pislik.

Devlet okullarına gidip bu ortamı öven bir müslüman olucağını sanmıyorum.Analar babalar dikkat etsin.Dünyada iş sahibi olucak diye ahiretlerini yakmasınlar.İşsizlik sayısı ortada tonla para harcasanızda iş garanti değil.
İlim Allah için değilde bir dünya menfaati için öğreniliyor acınası bir durum.

Biz napalım derseniz bende bilmiyorum inşallah devlet düzeltir Allahın izniyle.
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
İnşâAllah...Üstat hazretleri " ümitvar olunuz" diyor,biz de ümidimizi kaybetmemeye çalışıyoruz.Bu konuda en etkili mücadele,insanlara önce dinden korkmamayı , yaşayışımız ve tavrımızla göstererek ikna yoluna gitmek.Dindar bireylerden de ahlaklı nesiller yetişecek inşâAllah...Tuvalette sigara içmek deyince aklıma eşimin bir okul anısı vardı,o aklıma geldi.
Eşim Gökçeada Öğretmen Lisesi mezunu. Şimdiki zamanı bilmiyoruz ama o zamanlar epey disiplinli bir okulmuş.Hele bir din dersi hocası varmış ki ,hem dini hususları öğretmede çok dikkati ve titiz, hem de disiplin konusunda taviz vermezmiş.Özellikle konu sigara olursa,hiç affetmezmiş.
Tabii bu durum gözü kara öğrencileri durdurmamış.
Bir öğle yemeği sonrası,biri çok iri ,diğeri minyon,birbirlerinden ayrılmayan iki arkadaş,yemekhaneye en yakın tuvalete girip sigara tüttürmeye başlamış.Zaten işkilli olan Hoca bunların bulunduğu tuvalete girip tek tek kontrol etmeye başlamış.Hocanın devriye gezdiğini gören bütün yemekhanenin dikkati oraya yönelmiş.Tabii hoca bunlaru aynı tuvalette yakalayıp çıkarmış.
"Ne yapıyorsunuz lan burda?" diye gürlemiş. Öğrenciler de panik halinde bir ağızdan:
"Valla billa sigara içmiyoduk hocam!" deyince,Hoca daha beter sinirlenip adeta kükremiş:
"Ulan ne halt ediyodunuz o zaman iki kişi aynı tuvalette?"

:konudışı:
Konuyla direkt olarak ilgili değil ama ne zaman aklıma gelse beni tebessüm ettiren bi hikaye ...:hihi:
 

Üst