Kazf, zina iftirasında bulunmak demektir. Namuslu, iffetli Müslüman kadınlara zina isnadın

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
Kazf, zina iftirasında bulunmak demektir. Namuslu, iffetli Müslüman kadınlara zina isnadında bulunmak haram kılınmıştır. Ancak kim böyle bir isnatta bulunur ardında da bunu şahitlerle ispatlarsa durum değişir. Kazf, kitap ve sünnetle haram kılınmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:
08htm_Nur4.gif

"Namuslu kadınlara iftira atan sonra da bu hususta dört şahit getirmeyen kimselerin her birine seksen değnek vurun. Onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir." *
08htm_Nur23.gif

"Namuslu ve mümin kadınlara iftira eden kimseler dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır." *
Ebu Hüreyre'den: Rasulullah (sav) şöyle dedi:
08htm_hd.gif

"Yedi büyük günahtan sakınınız. Denildi ki: Nedir bunlar ey Allah Rasülü? Dedi ki: Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, savaş günü meydandan kaçmak ve iffetli, namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak.” *
İki ayette ve hadiste yer alan "muhsanat" kelimesi "iffetli olanlar" anlamına gelmektedir, tekili ise (
08htm_k_1.gif
) dir. "Muhsanat" kelimesi Kur'an'da dört anlamda kullanılmıştır.
1- İffetli kimseler anlamında kullanılmıştır ki yukarıdaki iki ayette bu anlamdadır.
2- Evli olan kadınlar anlamında kullanılmıştır. Şu ayetlerde olduğu gibi:
"Sahibi olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı." *
"...İffetli yaşamış olmaları halinde evlenin..." *
3- Köle olan kimselerin karşıtı hür kimseler anlamında kullanılmıştır.
"Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimseler..." *
"İnanan hür ve iffetli kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları..." *
"...Onlara hür kadınlara verilecek azabın yarısı verilir...." *
4-
İslâm anlamında kullanılmıştır.
"Müslüman olduklarında" *
İbni Mes'ut buradaki kelimenin onların İslâm olmaları anlamına geldiğini söyler. Dolayısıyla
08htm_k_2.gif
kelimesi tıpkı
08htm_k_3.gif
kelimesi gibi birçok manaya gelen müşterek lafızlardandır. Bu konuda ise yalnızca tek bir anlamda, iffetli kimseler anlamında kullanılmıştır.
Buna göre; iftira eden kimsenin mükellef ve serbest irade sahibi olması, iffetli olanın da iffetli olmak gibi tüm şartlara sahip olması koşulu ile; kim Müslüman ve iffetli bir kadına zina iftirasında bulunursa seksek kırbaç cezası ile cezalandırılır. Had cezasının vurulabilmesi için bulundurulması gereken iffetli olma şartları beş tanedir. Bunlar:
1- Akıllı olmak. 2- Hür olmak 3- Müslüman olmak 4- Zina yapmaktan korunmuş, iffetli olmak. 5- Benzeri ile cinsi ilişkide bulunacak kadar büyük yaşta olmak.
İftira atılan kimsede aranan beşşartın tamamlanmasından sonra haddin vurulabilmesi için tek temel şart daha aranır. Bu şart: Zina isnadında bulunan kimse bu hususta beyyine getirmemişolmalıdır. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
"Namuslu kadınlara iftira atan sonra da bu hususta dört şahit getirmeyen kimselerin her birine seksen değnek vurun." *


Onların kırbaçlanmaları beyyineye sahip olmadıkları içindir. Yine iftira atılan kişinin ikrarda bulunmaması da şarttır. Zira bu da bir beyyine sayılır. Şayet iftira atan kimse kocası ise liandan kaçınmışolması şartı da aranır. Ancak kadın liandan kaçınırsa recm edilir.


Kazf, zina iftirasında bulunmak demektir. Namuslu, iffetli Müslüman kadınlara zina isnadında bulunmak haram kılınmıştır. Ancak kim böyle bir isnatta bulunur ardında da bunu şahitlerle ispatlarsa durum değişir. Kazf, kitap ve sünnetle haram kılınmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:
08htm_Nur4.gif

"Namuslu kadınlara iftira atan sonra da bu hususta dört şahit getirmeyen kimselerin her birine seksen değnek vurun. Onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir." *
08htm_Nur23.gif

"Namuslu ve mümin kadınlara iftira eden kimseler dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır." *
Ebu Hüreyre'den: Rasulullah (sav) şöyle dedi:
08htm_hd.gif

"Yedi büyük günahtan sakınınız. Denildi ki: Nedir bunlar ey Allah Rasülü? Dedi ki: Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, savaş günü meydandan kaçmak ve iffetli, namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak.” *
İki ayette ve hadiste yer alan "muhsanat" kelimesi "iffetli olanlar" anlamına gelmektedir, tekili ise (
08htm_k_1.gif
) dir. "Muhsanat" kelimesi Kur'an'da dört anlamda kullanılmıştır.
1- İffetli kimseler anlamında kullanılmıştır ki yukarıdaki iki ayette bu anlamdadır.
2- Evli olan kadınlar anlamında kullanılmıştır. Şu ayetlerde olduğu gibi:
"Sahibi olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı." *
"...İffetli yaşamış olmaları halinde evlenin..." *
3- Köle olan kimselerin karşıtı hür kimseler anlamında kullanılmıştır.
"Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimseler..." *
"İnanan hür ve iffetli kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları..." *
"...Onlara hür kadınlara verilecek azabın yarısı verilir...." *
4-
İslâm anlamında kullanılmıştır.
"Müslüman olduklarında" *
İbni Mes'ut buradaki kelimenin onların İslâm olmaları anlamına geldiğini söyler. Dolayısıyla
08htm_k_2.gif
kelimesi tıpkı
08htm_k_3.gif
kelimesi gibi birçok manaya gelen müşterek lafızlardandır. Bu konuda ise yalnızca tek bir anlamda, iffetli kimseler anlamında kullanılmıştır.
Buna göre; iftira eden kimsenin mükellef ve serbest irade sahibi olması, iffetli olanın da iffetli olmak gibi tüm şartlara sahip olması koşulu ile; kim Müslüman ve iffetli bir kadına zina iftirasında bulunursa seksek kırbaç cezası ile cezalandırılır. Had cezasının vurulabilmesi için bulundurulması gereken iffetli olma şartları beş tanedir. Bunlar:
1- Akıllı olmak. 2- Hür olmak 3- Müslüman olmak 4- Zina yapmaktan korunmuş, iffetli olmak. 5- Benzeri ile cinsi ilişkide bulunacak kadar büyük yaşta olmak.
İftira atılan kimsede aranan beşşartın tamamlanmasından sonra haddin vurulabilmesi için tek temel şart daha aranır. Bu şart: Zina isnadında bulunan kimse bu hususta beyyine getirmemişolmalıdır. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
"Namuslu kadınlara iftira atan sonra da bu hususta dört şahit getirmeyen kimselerin her birine seksen değnek vurun." *
Onların kırbaçlanmaları beyyineye sahip olmadıkları içindir. Yine iftira atılan kişinin ikrarda bulunmaması da şarttır. Zira bu da bir beyyine sayılır. Şayet iftira atan kimse kocası ise liandan kaçınmışolması şartı da aranır. Ancak kadın liandan kaçınırsa recm edilir.
 
Üst