İstiklal marşı yazılış hikayesi / İstiklal marşının yazılma süreci kısa ve öz

Ödevci

Kıdemli Üye
Üye
İstiklal marşının yazılma süreci kısaca vikipedi, istiklal marşının yazılma sürecinde neler yaşandı istiklal marşının yazılma aşaması nasıldı? istiklal marşının hikayesi.

İsmet paşa tarafından ilk olarak Milli marş yazılması isteği dile getirilmiştir. O zamanın Milli Eğitim Bakanlığı olan "Maarif Vekaleti" bu öneri doğrultusunda bir yarışma düzenleme kararı aldı. Bu yarışmanın olduğu günlerde Kurtuluş savaşı halen devam ediyordu. Bu savaşlar esnasında milli duyguları ortaya çıkaracak ve bağımsızlığımızın sembolü olan bir marşa ihtiyaç duyuluyordu.

Yarışma sonucunda besteyi ve gufteyi yazanlardan dereceye giren kişilere de para ödülü verilmesi düşünüldü. Para ödülünü duyan bir çok şair yarışmaya katılma kararı aldı. 724 şiir ile başvuru yapılan yarışmada bir şiir bile yarışmayı kazanamadı. Mehmet Akif Ersoy o sıralarda para ödülünden rahatsız olduğu için yarışmaya katılmamıştı. Ona göre Milli Marş bu şekilde para ödülüyle yazdırılmamalı idi.

O dönemde vekillik yapan Maarif Vekil Hamdullah Suphi Tanrıöver Mehmet Akif Ersoy'un Milli Marş için en ideal isim olduğunu düşündü ve Mehmet Akif'e bir mektup yazarak yarışmaya katılmasını ve Şiir yazmasını istedi. Mehmet Akif Ersoy da gerekli güvenceleri (para ödülünü yardım olarak bağışlama şartı) aldıktan sonra 48 saat gibi kısa bir sürede marşın guftesini yazarak imzasız bir şekilde gerekli mercilere iletti.

1 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mehmet Akif'in yazmış olduğu bu şiir okundu. Vekillerce çok beğenilen bu şiir 12 Mart tarihinde yapılan oylama ile kabul edilerek ulusal milli marş olarak kabul edildi

İstiklal marşının yazılış hikayesi hakkında Merhum Mahir İz hatıralarında özetle şöyle anlatmaktadır: Milli marşın bir gereklilik olduğu ortaya konulunca düzenlenen yarışmaya yüzlerce şiir katıldı. Bu şiirlerden en iyi 6 tanesi ayırt edilerek Meclis matbaalarında basılarak vekillere dağıtıldı.

Milli marşın kesinlikle para ile yazılamayacağını belirten istiklal şairimiz, dostlarının kazanırsa para ödülünü yardım olarak vermesi şartı ile yarışmaya katılarak istiklal marşımızı yazmıştır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal marşını yazmak için büyük duygu yoğunlukları yaşamış ve bazı geceler yatakta yatarken aklına gelen dizeleri kağıda not etmiştir.
 
Üst