İslamda Kız Erkek Arasındaki Arkadaşlık Ölçüsü

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
İslamda
Kız Erkek Arasındaki Arkadaşlık Ölçüsü

İslâm dini, yabancı kadın ve erkek ihtilâtını, onların ölçüsüz bir şekilde
birbirleriyle haşir neşir olmalarını tasvip etmemiş, pratik hayatta aralarında
daima bir mesafe bırakmış ve aralarındaki ilişkilerin belli bir ölçü ve disiplin
içerisinde olmasını emretmiştir. Çünkü onların ihtilâtından çeşitli kötülükler,
hatta aile ve toplum hayatını çökerten zina gibi büyük günahlar da doğabilir.


İslam dininde, zina haram olduğu gibi, zinaya zemin hazırlayan söz, iş ve
davranışlar da haramdır. Kur'ân-ı Kerîm'de bu hususta: "Zinaya yaklaşmayın;
çünkü o, pek çirkin ve çok kötü bir yoldur."
(İsrâ sûresi: Ayet 32 )
buyurulmaktadır.Gözün zinası, bakılması haram olan yerlere bakmak; kulağın zinası, zinaya dair
konuşulanları dinlemek; elin zinası, yabancı bir kadına elle dokunmak veya
öpmek; ayağın zinası, zina etmeye gitmektir. Ancak dil, el, kulak, ayak, kalb ve
göz gibi organlara nisbet edilen zina, gerçek zina olmayıp, gerçek zinaya
götürücü fiil ve davranışlardır. Gerçek zina yapılmadıkça, bu organların
yaptıkları, kendi çaplarında günahtır.Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, İslâm dini prensip olarak
kötülükleri yasak ettiği gibi, ayrıca ön tedbir olarak kötülüğe vesile olan ve
onu tahrik eden durum ve davranışları da yasaklamış ve böylece insanla kötülük
arasına bir mesafe koyarak kötülük yollarını tıkamıştır.Bu itibarla aralarında evlilik caiz olan bir erkekle bayanın; flört etmeleri,
dost hayatı yaşamaları, dedikoduya mahal verecek şekilde baş başa kalmaları,
birbirlerine sarılmaları, öpüşmeleri, el ele tutuşmaları gibi İslam'ın
onaylamadığı davranışlardan uzak durmaları gerekir. Bir zaruret olmadıkça
tokalaşmaları da caiz değildir, günahtır.Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin, birbirlerini görüp beğenmeleri, kendi irade
ve istekleriyle evlenmeye karar vermeleri dinimizin tavsiye ettiği bir husustur.
Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.): "Evleneceğiniz kadına- maksadı temin edecek
ölçüde- bakınız," (Ebu Davud, Nikah, 18; Tirmizî, Nikah, 5) buyurmuşlar; bakıp
görmeden evlenecek olan birisine de: "Git, onu gör, ondan sonra karar
ver"(Müslim, Nikah, 74,75; Tirmizî, Nikah, 5; İbn Mace, Nikah, 9; Darimî, Nikah,
5; A.b. Hanbel, IV,245,246.) demişlerdir.Bu itibarla, bir kişinin evlenmeyi düşündüğü kimseyle, İslamî örtünmeyi
gözetmek, başkalarının gözetiminin mümkün olmayacağı tarzda yalnız kalmamak…
gibi dini ölçülere uygun bir şekilde ve maksadı temin edecek ölçüde görüşüp
konuşmasında bir sakınca yoktur.Kız arkadaşınızla bu şekilde bir yaşama girmeniz fiili zina olmasada hadislerde
anlatılan zina kapsamına girmektedir.

Nefsinize uygun fetvalar aramak yerine evlenmeye karar vermişseniz evlenmenizi,
aksi takdirde bu tür ilişkilerden uzak durmanızı tavsiye ederiz.______________Muhammed Seyyid KAR

İmam


alıntı
 
Üst