İnsan ve Toplum Makale

Çeşm-i Giryan

Deneyimli Üye
Üye
Bir Mümin'in öncelikli görevi nefsini ıslah ve terbiye etmek, kamil insan olabilmektir. Allah'ın koyduğu emir ve yasaklara göre yaşayarak O'nun rızasını kazanıp manevi ve uhrevi kurtuluşa ermektir.

Fakat, bu yolda ilerlerken, toplumda yaşayacak ve çevresindeli insanlarla çeşitli iletişim haline girecektir. İnsanın iyi olmasında ibadetlerin yanında toplumdaki diğer kişilerle etkilişimi ve ilişkisi de etkili olmaktadır. Kişi toplumdaki ve yakın çevresindekilere iyi davranması insanın iyi olmasına ve makbul kul olmasına sebep olacaktır. Bir Müslüman üzerinde Allah'ın hakkının bulunduğuna inanıyorsa, toplumdaki insanların da üzerinde hakkı olduğuna innanır.

Yani diğer bir ifadeyle Kul Hakkı'na dikkat eder. Kul Hakkı Allah'ın hakkıdır aynı zamanda. Çünkü Allah (cc) hak ve hukuka dikkat etmemizi bize emretmektedir. Bu emrine uymamıız istemesi Allah'ın üzerimizdeki hakkıdır.
 
Üst