İnsan Nedir? Kimdir?

  • Konuyu başlatan out of whack
  • Başlangıç tarihi
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
İnsan Nedir? İnsan Kimdir? Tarihte birçok kişi insanın kim olduğunun bu dünyaya nereden nasıl ve niçin geldiğinin ve yaşama gayesinin ne olduğunun ve nereye gideceğinin yanıtını bulmak niyetiyle düşünmüş, ancak birçoğu insanın mahiyeti hakkında çok yanlış fikirlere kapılmışlardır. İşbu noktada bediüzzaman ın insan tabiri ile diğerlerini alt alta yazıp baktığımızda hakikatın rengi gözlerde ve gönüllerde şiddetli bir şekilde zuhur edecektir diye düşünüyoruz. Aşağıdaki resimde ünlü felsefecilerin insanı genel olarak düşünen bir hayvan olarak gördüğü ancak bediüzzamanın ifadesinde insanın ve insan olmanın asıl kameti kıymetinin ne olduğu açık ve nettir.Şualar - On Birinci Şua - Meyve Risalesi - Yedinci Mesele
 

Son düzenleme:
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki;

· İnsan şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi,

· Ve hakikat-ı Muhammediye aleyhissalâtü vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi,

· Ve kâinat Kur'ân'ının âyet-i kübrası,

· Ve İsm-i Âzamı taşıyan âyetü'l-kürsîsi,

· Ve kâinat sarayının en mükerrem misafiri,

· Ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru,

· Ve kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında, varidat ve sarfiyatına ve zer' ve ekilmesine nezarete memur,

· Ve yüzer fenler ve binler san'atlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mes'uliyetli nâzırı,

· Ve kâinat ülkesinin arz memleketinde, Padişah-ı Ezel ve Ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı,

· Ve cüz'î ve küllî harekâtı kaydedilen bir mutasarrıfı,

· Ve semâ ve arz ve cibâlin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrâyı omuzuna alan,

· Ve önüne iki acip yol açılan, bir yolda zîhayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı,

· Çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i küllî,

· Ve Kâinat Sultanının İsm-i Âzamına mazhar ve bütün esmâsına en câmi' bir âyinesi, ve hitabât-ı Sübhâniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hassı,

· Ve kâinatın zîhayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı,

· Ve hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zîhayatı,

· Ve istidatça en zengini,

· Ve lezzet-i hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle âlûde,

· Ve bekàya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok lâyık ve müstehak ve devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun bekàya karşı arzusunu tatmin etmeyen,

· Ve ona ihsanlar eden Zâtı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok hârika bir mu'cize-i kudret-i Samedâniye ve bir acûbe-i hilkat,

...
 

okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
Muhteşem tespitler harika bir bakış açısı okuyunca insan kim olduğunu anlıyor kendini buluyor resmen.
 

cenneteyn

cenneteyn

Yolcu..
Kademeli
Bilirsiniz ki, bir şeyin “efradını cami ağyarını mani” yani bütün yönleriyle tarifini yapmak, kolay değildir. Bazı filozofların insanı “Akıl sahibi bir varlıktır” diye tarif etmeleri, insanın yaratılışındaki hikmetlere bakıldığında çok basit kalmaktadır. Çünkü o, kâinat kitabının adeta bir özeti gibidir. Allah’ın en çok ikram ettiği ve en aziz kıldığı bir eseri ve sevgilisidir. Evet insan bir damla su iken, okyanusları içinde barındıran mümtaz bir mahluktur.
 

Üst