İmansızlığa götüren şeyler

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
Sual: Günah işlemek ve işlemeye devam etmek insanın imansız ölmesine sebep olmaz mı? Büyük günahlar nelerdir?
CEVAP
Büyük günahları işlemek ve devam etmek de insanı küfre sürükler, imansız ölmesine sebep olur. Büyük günahlardan bazıları şunlardır:
Büyük günahlar
1- Bid'at sahibi olmak.
2- Büyük günah işlemeye devam etmek.
3- Müslüman olduğuna şükretmemek.
4- İmansız ölmekten korkmamak.
5- Zulmetmek.
6- Anaya-babaya âsî olmak.
7- Doğru olsa da çok yemin etmek.
8- Namazı öğrenmeye ve çoluk-çocuğa öğretmeye önem vermemek.
9- İçki içmeye devam etmek.
10- Yalan yere evliyâlık satmak.
11- Günahını küçük görmek.
12- Kendini beğenmek.
13- İlim ve ibadetlerinin çokluğu ile kendini üstün görmek.
14- Haset etmek, din kardeşini çekememek.
15- Tecrübe etmeden bir kimseye iyi demek.
16- Yalana, gıybete devam etmek.
17- Din alimlerinden uzak durmak
18- Kâfir olsa da komşusuna eziyet etmek.
19- Dünya işleri için, çok sinirlenmek.
20- Büyü yapmak.
21- Sâlih olan mahrem akrabâyı ziyâreti terk etmek.
22- Allahü teâlânın sevdiklerini sevmemek; sevmediklerini sevmek.
23- Mümin kardeşine üç günden fazla kin tutmak.
24- Zinâ veya livataya devam etmek, tövbe etmemek.
25- Karısının, kızının ve nasihat vermek hakkına sahip olduğu kadınların açık giyinerek ve kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine râzı olmak.
26- Katillik,
27- Hırsızlık.
28- Uyuşturucu madde kullanmak.
29- Gasb.
30- Ramazan orucunu, açıktan yemek.
31- Fâizle iştigal.
32- Yetîm malı yemek.
33- Ölçü ve tartıda hile yapmak.
34- Namazı vaktinden önce veya sonra kılmak.
35- Kalb kırmak
36- Rüşvet almak.
37- Malın zekâtını ve uşrunu vermemek.
38- Canlı hayvan ateşte yakmak.
39- Kur'an-ı kerimi öğrendikten sonra, okumasını unutmak.
40- Allahın rahmetinden ümidini kesmek.
41- Müslümanlara hainlik etmek
42- Eshâbı kiramdan herhangi birisini sevmemek.
43- Namuslu kadına, kötü kadın demek.
44- Müslümanlar arasında söz taşımak.
45- Avret yerini açmak veya başkasının avret yerine bakmak.
46- Emânete hıyânet etmek.
47- Cimrilik
48- Dünyaya düşkünlük
49- Allahü teâlânın azâbından korkmamak.
50- Haramı haram helâlı helâl bilmemek.
51- Falcıların falına inanmak.
52- Kadına, kıza yani harama bakmak.
53- Kadınların erkek, erkeklerin kadın elbisesi giymesi.
54- Ettiği iyiliği başa kakmak.
55- Dinimizin bildirdiğinden başka türlü yemin etmek. Mesela çocuğumun ölüsünü öpeyim gibi. 56- Küçük günahı işlemeye devam etmek.
57- Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp durmak.
58- Müzik, çalgı aletleri kullanmak.
59- İntihâr etmek.
60- Dinini öğrenmemek
Bazı farzlar
Farzları yapmamak da insanı imansız ölmesine sebep olur. Farzlardan bazıları şunlardır:
1- Beş vakit namaz kılmak.
2- Ramazan orucunu tutmak.
3- Zengin ise zekat vermek ve hacca gitmek.
4- Cünüplükten gusletmek.
5- Belâlara sabretmek, yani isyân etmemek.
6- Günahlara tövbe etmek.
7- İhlâs üzere ibâdet etmek.
8- Ölüme hazırlanmak.
9- Âleme ibret nazarı ile bakmak.
10- Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.
11- Dilini haram ve kötü sözlerden korumak.
12- Sözünde durmak
13- Farzları ve haramları öğrenmek
 
Üst