Kadını Cehenneme Götüren Haller...!!!

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Bir gün Fatıma validemizle birlikte Resulüllahâın huzuruna giren İmam-ı Ali , Nebiyy-i Ekrem efendimizi sürekli göz yaşı döker halde görünce üzülüp sorar :
-Ya Resulullah , sizi böyle göz yaşı dökmeye sevk eden hadise nedir ? Ne için böyle coşkun ağlıyorsunuz?
-Ya Ali, Miraç gecesinde Rabbim bana Cehennemin ( küçük ) suretini gösterdi . Orada yanacak kadınların misallerini gördüm. Ãteşli azaplarla tazip olunuyorlardı. Onun için göz yaşı dökmekteyim.
-Nasıl azap görüyorlardı ya Resulallah ? Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) şöyle anlatır :

Bir kadın gördüm saçlarından asılmış sallanıp duruyordu.

-Bir kadın gördüm, dilinden asılmış ağzından da katran dökülüyordu.

-Bir kadın gördüm, göğsünden asılmış feryat ediyordu.

-Bir kadın gördüm, ayakları göğsüne , elleri başına bağlanmış , çevresinde yılan ve akrepler dolaşıyordu.

-Bir kadın gördüm, gövdesi eşek , başı da hınzır başı gibi.

-Bir kadın gördüm, köpek şekline çevrilmiş ağzından ateş dökülüyordu .
Meleklerde dökmemesi için ateşten kamçılarla vuruyorlardı.

Daha fazla sabredemeyen Fatıma validemiz de Resülallah ( s . a .v . ) gibi göz yaşı dökmeye başlarken; sormaktan da kendini alamaz :
-Ya Resulallah , bu kadınların amelleri neydi , hangi hal ve tutumlarından dolayı böyle azap görmekteydiler? İstikbalde vaki olacak hallerin aynını bir sinema şeridi gibi müşahede eden Resulallah (s.a.v.) şöyle haber verir.
-Ya Fatıma , bunların böyle cezaya çarpılmalarına dünyadaki şu amelleri, şu tutum ve hareketleri sebep oluştur, der ve şöyle sıralar :

1. Saçından asılı kadının günahı saçını örtmeyişi, namahremden korunmayışıdır. Örtmekte bir marifet miymiş, demesidir.

2. Dilinden asılı kadının günah ve hatası ise, diliyle kocasına eziyet edip bezdirmesi, ona cevap hakkı vermemesidir.

3. Göğsünden asılı kadının günah ve kusuru ise, kocasının yatağından kaçması, onu yanından uzaklaştırmasıdır.

4. Ayakları göğsünde, elleri de boynuna bağlı bulunan kadının günahı da, gusülsüz gezmesi cenabetten yıkanmamasıdır.

5. Bedeni eşek, başı da hınzır başı gibi olan kadının günahı da, devamlı yalan söylemesidir.

6. Köpek şekline benzeyen ve ağzından ateş kusan kadının günahına da gelince, korkunç derecede komşuya haset yapması, çekememezlik halinde olması, hep komşunun ayıp ve kusuruyla meşgul olmasıdır.

Resülallah Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) daha sonra kızına şöyle buyurdu :
-Kızım Fatıma, kocasına haksız yere isyan edip, eziyette bulunan kadınlara acıyorum. Onlara çok yazık. Yapmasınlar bunları. İbadetlerini yapsın, tesettürlerine (giyim-kuşam) riayet etsinler.


En Kötüsü Nedir ?
Resulü Ekrem (s.a.v) sordu :
Kadınlarınızın azdığı , gençlerinizin isyana daldığı ve sizler cihadı terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur ?
Ashab : Böyle şey olacak mı diye sorunca ALLAH(c.c) Resulü Evet , varlığımı kudret elinde tutan ALLAH(c.c)a yemin ederim ki daha kötüsü olacaktır buyurdu
Ashab : Daha beteri nedir diye sordu RESULALLAH(s.a.v) evet diyerek şöyle konuştu:
Ya Maruf ile emredip , münkerden nehyetmediğiniz zaman haliniz nice olacak ?
Ashab iyice şaşırmıştı Böyle şeyde mi olacak diye sorduklarında ALLAH(c.c) Resulü Evet olacak dedikten sonra şunları söyledi : Evet , nefsim kudret elinde olan ALLAH(c.c)a yemin ederim ki bunun daha fenası da olacaktır ALLAH(c.c ) şöyle buyuruyor : Zatıma kasem ettim , onlara öyle bir fitne ve bela veririm ki halim olanları da şaşırır...
 

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
Resülallah Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) daha sonra kızına şöyle buyurdu :
-Kızım Fatıma, kocasına haksız yere isyan edip, eziyette bulunan kadınlara acıyorum. Onlara çok yazık. Yapmasınlar bunları. İbadetlerini yapsın, tesettürlerine (giyim-kuşam) riayet etsinler.


En Kötüsü Nedir ?
Resulü Ekrem (s.a.v) sordu :
Kadınlarınızın azdığı , gençlerinizin isyana daldığı ve sizler cihadı terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur ?
Ashab : Böyle şey olacak mı diye sorunca ALLAH(c.c) Resulü Evet , varlığımı kudret elinde tutan ALLAH(c.c)a yemin ederim ki daha kötüsü olacaktır buyurdu
----------------------------------------------


yüce rabbim ümmeti muhammed-i ve bizleri ahirzaman fitnelerinden muhafaza buyursun