İlk hicaba giren hanım Hz.Ümmü Seleme

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Müminlerin annesi...
İlk hicaba giren hanım ...
Asıl adı Hinddir.Oğlu Selemeden dolayı, Ümmü Seleme diye adlandırılmıştır. Babası Ebu Umeyye bint-i Mugayre İbn-i Ömer İbn-i Mahzun, annesi Atik bint-i Amir İbn-i Rabia İbn-i Malik Kinaniye idi.
* İslamiyete intisabı
Kocasıda kendiside ilk müslümanlardandı.Nübüvvetin ilk günlerinde halkın keşmekeş olduğu zamanlarda, Hakkın nerede olduğunu anlayıp İslam halkasına girmişti
* Hicret
Beyi ile birlikte Habeşistana hicret etmişler.Orada bir müddet kaldıktan sonra Medineye geldiler.Medinye geldikten sonra felaketlerle karşılaştı.Kendi dilinden olay şöyle anlatılır: Ebu Selem e ile Medineye gelmeğe karar verdik.Bir devemiz vardı.Bu deveye çocuğumuz Seleme ile birlikte binmiştik.Ebu seleme de devenin yularını tutmuş yürüyordu.Benu Mugayre mıntıkasına geldik. Bunlar benim baba tarafımdan aşiretim idiler.Ebu selemeye eziyete etmeğe başladılar veBizim kızımızı sen neden böyle fena bir durumda bulundurursun? dediler.Yuları Ebu Selemenin elinden aldılar ve beni kendileri ile alıpgötürdüler. O ara, Ebu Selemenin aşireti Benu Abdül-Esed halkı da çıka geldi.Onlar da oğlum Selemeyi aldılar ve Beni Mugayrelilere şöyle dediler: Madem ki siz kendi kızınızı kocasından ayırıp almak istersiniz, biz de kendi çocuğumuzu elbette ki sizin yanınızda bırakmayız.İşte bu şekilde ailemiz dağıldı.Üçümüzden her birimiz bir tarafda, birbirimizden ayrıldık Beni çekişmeler esnasında hırpaldılar, fenalık geçirdim. Hicret hükmü verilmiş olduğundan, Ebu Seleme Medinenin yolunu tutup yola devam etti.Çünkü Ebu Seleme ne kendi aşiretine ne de beni m aşiretime söz anlatamamıştı.Yapayalnız Medineye vardı.Ben de kendi aşiretime geldim.Sabahleyin evden çıkar, bir toprak yığınının üzerine oturur akşama kadar ağlardım.Bir sene böyle geçti.Bir gün bu perişan halimi gören biri bana bir şeyler olmasından korkarak aşiretin ileri gelenlerini toplayarak: Siz ne biçim insanlarsınız? Bu zavallı kadından ne istersiniz? Niçin bunu çocuğundan ve kocasından ayırırsınız? Niçin bunları birbirine kavuşturmazsınız? Adamcağız bunları öyle içtenlikle söylüyorduki, herkes tesir altına kaldı.Bana acvıdılar ve kocamın yanına gitmeme müsaade ettiler.Beyimin aşiretide, bunun üzerine çocuğumu getirip teslim ettiler.Bana bir deve bir havdec temin ettiler. Oğlumla yapayalnız yola koyulduk.Ne yapacağımı şaşırmıştım İşte o sırada Osman İbn-i Talha çıka geldi.Nereye gitmek istediğimi sorup, neden yalnız başıma lkaldığımı öğrenmek istedi Ben de kimsem olmadığını ve başımdan geçenleri anlattım.Bana yardım etti.Konakladığımız zaman çeker gider uzakta bir ağacın altında istirahat ederdi.Medine yakınlarında Kaba mevkine geldiğinde Ebvu Selemyi bulup beni teslim ederek, kendisi Mekkeye döndü.
Hz.Ümm-i Seleme, Osman Ibn-i Talha'nın bu iyiliğini her zaman hatırlar ve bu hususta hep şöyle derdi. Ben Osman Ibn-i Talhadan daha yüksek seciyeli ve iyiliksever bir insan görmedim .
* İlk hicaba giren hanım
Hz.Ümmü Seleme hicaba ilk girmiş bulunan Mesture hatun idi.Medineye örtünerek gelmişti.Yüksek bir aileye mensub idi.Kaba mevkine geldiği zaman, halk kendisine kim olduğunu surduğunda Ümeyyenin kızıyım dediğinde kimse inanamıştı.Çünkü o zamanlar asil ailelerin kadınları yalnız başına yola çıkmazlardı.Nerde Ebu ÜĞmeyyenin kızı çıksın.Hz.Ümmü Selem İslam için, Hak Teâlanın emri için bu yolculuğa katlanmıştı. Ya Rabbi ondan daha iyisini onun yerine koy.Daha hicret henüz bitmişti.Kocasına yeni kavuşmuştu. Ebu seleme cihad için uhud gazasına katılır.Bir ok ile yaralanır.Bir ay kadar tedavi sonucu iyileşir. ancak aradan zaman geçtikçe eski yara yeniden açılır, bir türlü düzelmek bilmez ve vefat eder. Hz.Ummu Seleme vefat haberini Rersul-i ekreme ulaştırır.Resulullah evlerine teşrif eder, gönüllerini alır, sabır tavsiye ederek şöyle buyururlar: Ey Ummu Seleme şöyle dua et: Ya Rabbi ondan daha iyisini onun yerine koy. Sonra Resulullah s.a.v., Ebu Selemenin cenazesinin başı ucuna geldiler ve cenazenin hazırlanması ile bizzat meşgul oldular. Cenaze namazını kıldırdılar ve namazda dokuz tekbir aldılar.Halk, neden böyle yaptıklarını sorunca, buyurdularki. Bu zat bin tekbire müstehaktır. Ebu Seleme vefat ettiği zaman gözleri açık idi.Zatı Saadetleri kendi mübarek elleriyle onun gözlerini kapattılar ve kendileri için mağfiret duasında bulundular.
* Zatı Saadetleriyle Evliliği
Ebu Selemenin vefatında Hz.Ummu Seleme hamileydi.İddet geçtikten sonra Hz.Ebu Bekir, bu hatunun yalnızlığını ve kimsesizliğini düşünerek evlenem teklifinde bulundu, fakat Hz.Ummu Seleme kabul etmedi. Zatı Saadetleri olan bitenlere çok üzülmüş ve müteessir olmuştu, bu sefer kendisi Ummu selemeye bir teselli olmak üzere kendisine nikah haberi gönderir,Hz.Ummu Seleme elbetteki emr-i Saadeti kabul etmiyorum sdiyecek değildi.Ancak bir kaç gün gecikti ve bazı şartlar ileri sürdü.Resulullahda şartları kabul buyurdular.
Hicri 4.sene Şevval ayında, nişkah akdi tamamlandı.Acısı dinmiş, ömrünün sonuna kadar da bu saadetin tadını aklından çıkarmamıştı.. Ebu Selemenin onun için ettiği duası kabul olmuştu: Ya Rabbi benden sonra karım Ummu Seleme'ye benden çok daha iyi bir koca nasib eyle. Zati saadetleri, Hz. Ummu Seleme ile nikahlanınca kendisine ev eşyası olark, bir çift el değirmeni, iki su tulumu, bir yatak ve içi hurma lifleri ile doldurulmuş iki yastık, lütf ettiler.işte yeni evlilerin ev eşyasu bu idi.Zatı Saadetleri, diğer hanımları içinde bunun aynısını vermişti..Hz.Ummu selemenin güzelliğini duyan Hz.Ayşe nikahtan sonra gıpta eder, kendisini görmeğe gelir.Görünce: Ummu Seleme, söylendiğinden daha da çok güzeldir der.Gelir meseleyi Hz.Hafsaya anlatır. O da: Halk böyle demiş ve sen tesir altında kalmışsın, güzelliğine güzel ama bira mübalağa etmişler..Hz. Hafsa böyle demesineder ama içini bir kuruntu alır. İkisi birlikte gidip görürler ve iyice dikkat ederler.Bu sefer Hz.Ayşe şöyle der: Hafsa haklıdır. Hz.Ummu Seleme Resulullah ile evlendikten ve evine geldikten sonra Zatı Saadetleri kendini ilk görmeye geldiklerinde, Hz.Ummu Seleme, kucağında süt çocuğunu emzirmekteydi.Resulullah bu durumu görünce geri çıkarlar.Süt kardeşleri bu durumu haber alınca üzülürler ve çocuğu alıp kendi evlerine götürürler.Bir kaç gün evlerinde baktıktan sonra çocuğu geri getirirler. Hz.Ummu Seleme, Resulullah ile evlendiği ilk gün bile kendi eli ile yemek pişirmişti.Tesadüf aynı gün kadın sahabilerden Hz.Zeynep Bint-i Huzeyme vefat eylemişti.Koca evine geldiğinin hemen akabinde, onun evine gidip, yokladıktan sonra derhal işe girişir, hemen bir tencere alır, bir parça yağ eritir, daha önce öğütüp hazırlamış olduğu unu ve tatlıyı karıştırıp, gayet nefis ve lezzetli bir yemek hazırlar Ev eşyası daha önce getirilip hazırlar ve bu yemeği yerler.
* Çocukları
Yalnız ilk kocasından çocukları vardı.Seleme ve ömer isimli iki oğlu ve Zeynep isminde bir kızı.
Seleme : Habeşistanda doğdu.Zatı Saaadetleri onu Hz.Hamza kızı Emame ile evlendirdi.
Ömer: Hz.Ummu Seleme ile birlikte Zatı Saadetlerinin evine gelmişti.Efendimizin, ihtimamı ile büyütüldü.Hz.Ali Keremullahü Vechehü zamanında, Fars ve Bahreyn valisi idi.
Zeyneb: İsimleri ilk önce Birre idi.Zati saadetlerinin evine geldikten sonra Zeynep koydular.
* Ahlakı ve Adetleri
Hz.Ummu Seleme , hayatını zuhd ü ibadetle geçirmiş bir hatundur.Dünyanın aldatıcı şeylerine teveccüh etmezdi.Bir ara bir gerdanlık takmıştı.Zatı Saadetlerinin hoşlanmadığını görünce hemen çıkardı ve bir daha takmadı.
Her ayın ilk pazartesi, perşem be ve cuma günleri oruçlu olurdu.İlk kocasından olan yanında getirdiği çocuklarına karşı son derce müşfikdi.Defalarca Zatı Saadetlerine sormuştu:Bunlara gösterdiğim şefkat karşılığı ben ne kadar sevap elde edeceğim? Buyurdular:Evet sevap elde edeceksin, hem de çok.
Namaz vakitlerinin faziletlerine de çok dikkat ederlerdi, buyurdular: Zatı saadetleri öğle namazını erken kılarlardı.Siz ise, ikindiye bırakıyorsunuz.
Çok eli açıktı. Başkalrınıda cömertliğe davet ederdi.
* Faziletleri ve Menkibeleri
Kendisinden rivayet edilmiş bir çok hadis kitaplarda mevcuttur.Hadis dinletmek ve öğretymek hususunda çok meraklıydı.Saçları kirlenmişti, tam yıkayacağı sırda, Zati Saadetleri mimbere çıkmış ve hutbe irad buyuruyorlardı. Fahri Kainat, Eyyühannas Ey halk diye sesini yükseltince,Hz.Ummu Seleme elindekileri bir tarafa koyup hemen caminin yolunu tuttu ve şöyle dedi: Öyle ise biz halka dahil değil miyiz? Camiye girip hutbeyi ayakta dinledi.
* Vefatı
Hz.Ummu Seleme , Resululllahın en son vefat eden hanımıdır.Vefat ettiği zman 84 yaşındaydı.Hicretin 63. yılı idi.Cenaze namazını Ebu Hureyre kıldırmıştı.Zamanın idareciside namazına iştirak ederdi.Hz.Ummu Seleme valinin namazını kıldırmaması için vasiyet etmişti.Medine valisi o zaman Velid İbn-i Utbe idi.
Kaynak
* Kadın Sahabiler
* Şamil İslam Ansiklopedisi
* Sahih-i Buhari
 

okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
hanım sahabeler kendi adıma söyleyim peygamberimizin eşleri ve kızları dışında çok bilinmiyor, yavaş yavaş onlarıda öğrenmek gerek, Allah razı olsun.
 

ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Bende pek bilmiyordum ama bu hanim sahabeler diye bir kitap var o cok yardimci oldu bana hatta kendi ismimdeki hanim sahabeleri buldum hayatlarini neler yasadiklarini islama nasil katki sagladiklarini ogrenmis oldum rabbim izlerinden gidebilmeyi nasip etsin
 

Üst