Hıristiyanlık İslâm’a teslim olacak

KF_Admin

Administrator
Forum Administrator
S.a kardeşlerim
e05.gif

Hıristiyanlık İslâm’a teslim olacak


Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.

Hakikî Hıristiyanlık değil, belki şimdiki Hıristiyan dininin esasıyla İslâmiyetin esası mühim bir noktadan ayrıldığından, sabık farklar gibi çok cihetlerle ayrı ayrı gidiyorlar. O mühim nokta şudur:

İslâmiyet, tevhid-i hakikî dinidir ki, vasıtaları, esbabları iskat ediyor, enâniyeti kırıyor, ubudiyet-i hâlisa tesis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut, tâ her nev’î rububiyet-i bâtılayı kat ediyor, reddediyor. Bu sır içindir ki, havastan bir büyük insan tam dindar olsa, enâniyeti terk etmeye mecbur olur. Enâniyeti terk etmeyen, salâbet-i diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder.

Şimdiki Hıristiyanlık dini ise, velediyet akidesini kabul ettiği için, vesait ve esbaba tesir-i hakikî verir. Din namına enâniyeti kırmaz; belki “Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın bir mukaddes vekili” diye, o enâniyete bir kudsiyet verir. Onun için, dünyaca en büyük makam işgal eden Hıristiyan havasları tam dindar olabilirler. Hattâ Amerika’nın esbak Reis-i cumhuru Wilson ve İngilizin esbak Reis-i Vükelâsı Lloyd George gibi çoklar var ki, mutaassıp birer papaz hükmünde dindar oldular. Müslümanlarda ise, öyle makamlara girenler, nadiren tam dindar ve salâbetli kalırlar. Çünkü gururu ve enâniyeti bırakamıyorlar. Takvâ-yı hakikî ise, gurur ve enâniyetle ictima edemiyor.

Evet, nasıl ki Hıristiyan havassının taassubu, Müslüman havaslarının adem-i salâbeti mühim bir farkı gösteriyor; öyle de, Hıristiyandan çıkan filozoflar dinlerine karşı lâkayt veya muarız vaziyeti alması ve İslâmdan çıkan hükemaların kısm-ı âzamı hikmetlerini esâsât-ı İslâmiyeye bina etmesi, yine mühim bir farkı gösteriyor.

Hem ekseriyetle zindanlara ve mû’sibetlere düşen âmi Hıristiyanlar, dinden medet beklemiyorlar. Eskiden çoğu dinsiz oluyordular. Hattâ Fransa’nın İhtilâl-i Kebîrini çıkaran ve “serseri dinsiz” tabir edilen, tarihçe meşhur inkılâpçılar, o mû’sibetzede avam kısmıdır. İslâmiyette ise, ekseriyet-i mutlaka ile hapse ve mû’sibete düşenler, dinden medet beklerler ve dindar oluyorlar. İşte bu hâl dahi mühim bir farkı gösteriyor.

Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki, “Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”

Mektubat, 422/454 Kelime Anlamları:esbab: Sebepler. -iskat: susturma. -salâbet-i diniye: Dini sağlamlık. -velediyet: Evlâtlık; bozulmuş Hıristiyanlıktaki Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu şeklindeki batıl inanç. -adem-i salâbet: Sağlamlık ve bağlılığın yokluğu. -nasraniyet: Hıristiyanlık. -intıfâ: Sönme.-ıstıfâ: Safileşme, saffetini bulma.-taassub: körü körüne baglılık - havas: bilgili halk- medet: yardım

Alıntı//Cw_Nur
 

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
Allah razı olsun paylaşımınız için. Emeğinize sağlık.
Benim tüm ailem hristiyan, tek ben müslümanım, çok zor oluyor bazen, biliyorum onlar kaybeden aralarında olacaklar, ama bir şey yapamıyorum. İstek olmayınca, ellimden bir şey gelmiyor:agla:. Her zaman dua ediyorum, İnshAllah onlar de bir gün doğru dini seçerler, Allah daha iyi bilir.
Teşekürler güzel ve değerli bilginiz için.
 

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Allah razı olsun paylaşımınız için. Emeğinize sağlık.
Benim tüm ailem hristiyan, tek ben müslümanım, çok zor oluyor bazen, biliyorum onlar kaybeden aralarında olacaklar, ama bir şey yapamıyorum. İstek olmayınca, ellimden bir şey gelmiyor:agla:. Her zaman dua ediyorum, İnshAllah onlar de bir gün doğru dini seçerler, Allah daha iyi bilir.
Teşekürler güzel ve değerli bilginiz için.

İnşaAllah Rabbim ailenize de hidayet nasip eder ve onları da islamla şereflenenlerden eyler.:gülüm:
 
Üst