Her Güne Bir Dua Paylaşalım İnşAllâh...

  • Konuyu başlatan toprak
  • Başlangıç tarihi
Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kur'an-ı Kerim'den...
Göklerde ve yerde kim varsa hep O’nundur. O’nun katındakiler, ne O’na ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.
"Enbiyâ Sûresi 19. Ayet Meali"


Allah Resulünden (asm)...
Ibni Abbas (r.a.) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil:

1. Ölüm gelmeden önce hayatının,
2. Hastalık gelmeden önce sağlığının,
3. Meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin,
4. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinin,
5. Fakirlik gelmeden önce zenginliğinin.

Hadis-i Şerif Meali - Camiü's-sağir - 1210


Risale-i Nur Külliyatı'ndan...
Gençliğe muhabbetin ise, madem Cenâb-ı Hakkın güzel bir nimeti cihetinde sevmişsin. Elbette onu ibadette sarf edersin, sefahette boğdurup öldürmezsin. Öyle ise, o gençlikte kazandığın ibadetler, o fâni gençliğin bâki meyveleridir. Sen ihtiyarlandıkça, gençliğin iyilikleri olan bâki meyvelerini elde ettiğin halde, gençliğin zararlarından, taşkınlıklarından kurtulursun. Tamamı

Sözler | Otuz İkinci Söz | Üçüncü Mevkıf
Esma-ül Hüsna
Er-Rahîm: Rahmeti herşeyi kuşatan, kâinattaki bütün nimet ve ihsanlar af ve rahmet, şefkat ve merhamet Kendi eseri olan ve âhirette mü'minlere sonsuz nimetler ihsan edecek olan.

El-Melik: Ferşten Arşa, yerden göğe, atomlardan yıldızlara ve ezelden ebede kadar herbir varlığın sahibi ve idarecisi olan. Mülk ve saltanat en yüksek mertebesiyle sadece Kendisine âit olan.


Cevşen-ül Kebir'den...
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım,
Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım,
Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti,
Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî,
Ey canlılara hayat veren Muhyî,
Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdî,
Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî,
Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî,
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.amin amin amin ecmain inş...
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ey Rabbim! Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım."
 

Bitter

Bitter

KF Ailesinden
Özel Üye
YA Rabbi! Sana dair ne varsa onunla meşgul kıl beni...
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Yarab gönlümden geceni ve bütün ahvalimle birlikte beni, benden daha iyi görüyor ve biliyorsun...
Beni bana, beni nefsimin eline bırakma, hakkımda herseyin hayırlısını nasip et Yarabbi...Amin.
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ey Rabbim! Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum."
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allahim sen bİze mÜslÜmanlara İslam alemİne yardim et amİn ecmaİn İnŞ....
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allahım sen bizi şeytanın ve nefsin cinni insi şeytanların şerrinden koru muhafaza eyle.amin amin amin ecmain inş.selametle...saygılarımla........
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru."
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Allah'ın adıyla! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur."
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
(Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir.

{Al-i İmran Suresi - 3:16}AMİN AMİN AMİN ECMAİN İNŞ...SELAMETLE.......
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Ey merhameti sonsuz yüce Rabbimiz! Biz âciz ve pürkusur kullarını sevmediğin ve hoşnut olmadığın vadilerde dolaşmaktan muhafaza buyur.. Senin yüce nezdinde mâlâyaniyat sayılan ne kadar meşguliyet varsa bizi onlardan uzak tut.. ne şekilde ârız olursa olsun, bütün bulanık düşüncelerden ve kirli hayallerden de zihinlerimizi ve kalblerimizi koru.. enbiyâ ve mürselîn efendilerimizi donattığın gibi, onların yürüdükleri yollarda yürümeye azmetmiş bu bendelerini de sürpriz mevhibelerinle donat!

Ey her şeye gücü yeten ve kullarına onların şah damarından daha yakın olan Rabbimiz! Gidecek başka hiçbir kapısı olmayan ve işlerini yoluna koyabilecek yegâne güç ve kuvvet sahibi olarak sadece Seni bilip Seni tanıyan bir düzine çaresiz olarak yine kapına geldik ve yine bize yardımcı olmanı diliyoruz. Ne olur, bizi göz açıp kapayıncaya kadar hatta daha az bir zamanda bile nefislerimizle başbaşa bırakma.. nurunla tecellî buyurup, Sana ulaşan yolları bize de göster.. fazlınla bizi öyle çepeçevre kuşat ve öyle iğnâ buyur ki, Senden başka hiçbir kimseye en ufak bir ihtiyacımız kalmasın; kalmasın da Senin hakîkî dostların gibi biz de her zaman başkalarına karşı müstağnî yaşayabilelim.

Ya Rab! Sana dilbeste olmuş ve Rasûlünü gönülden tasdik etmiş şu kullarını Yüce Nebî’nin risalet davasını omuzlamaya muktedir sâbit kadem insanlar hâline getir.. (getir ki, ufkumuzu Sadece Senin nâm-ı celîlini ve Rasûlünün yâd-ı cemilini âfâk-ı âleme ulaştırma gaye-i hayali tutsun ve kalbimiz yüce dinine hizmet etme düşüncesinden başka bütün yüklerden kurtulsun.) Aynı zamanda bizi bu ağır ve zor yolda inayetinle takviye buyur, buyur ki Senin işaret ettiğin istikâmette yürümeye muvaffak olabilelim.. bâtın ve zahirimizi, sevdiğin kullarının evsâf-ı hasenesi ve nezd‑i uluhiyetinde hoşnutluğa mazhar olmuş amelleriyle güzelleştir.. ulûhiyet ve rubûbiyetinin esrârından bizim üzerimize de sağanak sağanak yağdır!

*
Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ya Rabb, benimle hatâlarımın arasını uzaklaştır, maşrıkla mağribin arasını uzaklaştırdığın gibi."
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ey Hayy u Kayyum olan Rabbim! Rahmetine tevessül ediyorum ve benim her hâlimi ıslâh etmeni istiyorum. Göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni kendime (nefsime) bırakma."
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
"Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağılardan muhafaza et." "Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakda tutansın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun." AMİN.........
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Bana ruhumu geri veren, vücûdumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah'a hamd olsun."
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir."
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Yâ Rabb! Sana hamd ederiz. Bu hamdimiz senin ihsan etmiş olduğun ni'metlerine mukabil olamaz, ve senin azamet-i ulûhiyyetin ve rubûbiyyetin hakkını îfâya asla kâfi değildir. Sana gerektiği gibi hamdedemediğimiz için aczimizi arzederiz. Ey Rabbimiz! Zîrâ nimetlerini saymak mümkün değildir."
 

' Yaren

' Yaren

KF Ailesinden
Özel Üye
Ya Rab' Bu Gece Gözyşalarım'la Sana Geliyorum . Benimde Duamı Kabul Edermisin.

Biliyorum Sen Seni Seveni Asla Geri Çevirmez YaLnız Bırakmazssın. Ne Olur Yarab Affet Günahlarımızı Bizi Cehennem Ateşlerinden Koru.

O Gün Mahşer Meydanında Hesabım Görülürken El Kahhar İsminle Kaybedenlerden Olursam ! Beni Sana Düşman Olanlar İle Aynı Yerde Yakma. Bir Kez de Olsa Orada Sana Secde Etme İmkanı Ver Bana.

Çünkü Ben Seni Seviyorum ! Önünde Diz Çökmüş Ve Ağlayarak Secde Etmeme İzin Ver. Sonra Ateş Cehennem Umurumda Olmaz Yeterki Bir Kez De Olsa Nur Cemalinin Önünde Hıçkıra Hıçkıra Secdeye Varayım

Ya Rab'
Ya Rab'
Ya Rab'
Ya Rab' Seviyorum Seni Tüm Zerrelerim İle Sesleniyorum Sana Bütün Hücrelerimle Yalvarıyorum Sana Seviyorum Seni

Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlü.

“Ben Şehadet ederim ki Allah’tan Başka İlah yoktur. Yine Şehadet Ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.”
 

' Yaren

' Yaren

KF Ailesinden
Özel Üye
Ey Güzel Allahım! Sen bizlere hem akıl nimeti veriyor, hem de onu nasıl kullanacağımızı gösteriyorsun.
'De ki: "Allah, bana yeter..." deyin' diyorsun. Milyarlarca canlıya, meleklerine, ruhanilerine Sen ne güzel Vekilsin.
Onların rızıklarını ve tüm ihtiyaçlarını en mükemmel ve kusursuz giderensin.
Tek hücreli canlıların, anne karnındaki bebeklerin, yerin altındaki köklerin, denizin dibindeki mercanların,
galaksilerin bütün şuurlu ve şuursuz mevcudatının tüm ihtiyaçlarını en mükemmel gideren, En Mükemmel ve Tek Vekilsin.
Allahım bizler helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bzileri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle.
Sebeplere en güzel uymayı ve Sana en güzel tevekkül etmeyi bizlere öğret.
Sen Rabbül Aleminsin. Halilini ateşe attılar. Hasbünallah dedi ve Sana sığındı. Ateşleri Cennete çevirdin.
Biz de Alemi İslamın mazlumları olarak Sana sığınıyor ve Hasbünallah ve niğmel vekil. niğmel Mevla ve niğmel nasir" diyoruz.
Iraktaki mazlumlar, Filistin, Afganistan, çeçenistan vb dünyanın dötbir bucağındaki mazlumlar için Sen Ne Güzel bir vekilsin.
Bizleri en kısa zamanda muzaffer eyle. Her birimizi Gazanfer eyle.
Her birimiz Aşkınla Gazenferullahlar olalım. Aşk Gazenferullahları olalım.
Bizim her birimizi Sana En Güzel tevekkül eden Tevekkül Eri eyle. Amin
 

Üst