Her Güne Bir Dua Paylaşalım İnşAllâh...

  • Konuyu başlatan toprak
  • Başlangıç tarihi
toprak

toprak

Deneyimli Üye
Kademeli
Ya Rabbi!

Verdiğin cana şükür, aldığımzz nefese şükür,

yanımızda olanlara şükür, kıymetimizi bilenlere şükür, verdiğin

nimetlere şükür, tattığımız güzel şeylere şükür,

yaşadığımız acılara şükür ki daha büyükleri var, verdiğin vereceğin her şeye şükürler olsun Ya Rabbi!..

 

Moderatörün son düzenlenenleri:
hzl

hzl

Deneyimli Üye
Kademeli
Rabbim.. Efendimize(SAS) ve ashabına selam olsun..
Bizleri her daim dualarına dahil edecek hayırlı topluluklar arasında eyle ..
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle"

/Allah Razı Olsun toprak güzel bir konu, konu sabitlenmiştir.
 

iNŞiRaH

iNŞiRaH

Uzman Üye
Kademeli


Ya Rabbi… Kapında bir mücrim biçare, boynu günahtan bükük, gönlü rahmetinden umutlu İrfan deryandan zerre kadar ümit beklerken, kalbi pas tutmuş bir kıtmırin cızırtısı ile der ki:
Ey gönülleri terbiye eden Rabbim! Var ettiğin bu can, aşkın ateşi ile harab olup cemalini özlerken, hılkiyetini bilmeden varlığınla var olmanın sevdasını ister..
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım"
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah'ın huzurunda olacaktır."
 

iNŞiRaH

iNŞiRaH

Uzman Üye
Kademeli


Rüzgarın şiddetiyle bir o yana bir bu yana savrulan yaprak misali bu yüreğim çok yorgun,

El ver ne olur Senin yönünde ilerlet beni..

Bende irade kalmadı..

Yolunu kaybetmiş ruh misali körlüğümle yaşıyorum..

Gözüm ol, Sana ayna et beni..

Eller bilmez, yüreğim yaralı, hep kanıyor,

Halimi gören dostlar bile kınıyor,

Sen ki avuçlarımdaki gözyaşlarına bile ehemmiyet verirsin..

Haklı et beni ne olur, hakkımı Sen savun..

Kolla ki Senin baharında açıp Senin hazanında sararayım..

Yazında yanıp ayazında üşüyeyim..

Dalımdan kopup da yoluna düşeyim..

 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Allah'ım hatâlarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz bir elbiseyi temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan temizle. Benimle hatalarımın arasını, maşrıkla mağribin arasını uzak kıldığın gibi uzak kıl."
 

Efsane

Efsane

Kıdemli Üye
Kademeli
:gül2:Bismillâhi'r Rahmâni'r Rahîm:gül2:
Yarattıklarının ve ilminin adedince.,
Arş-ı Alânın ağırlığınca.,
Seni sevenlerin sevgisince.,
Seni zikredenlerin zikrettiğince.,
Sana kulluktan gafil davrananların gafletince ve Sen rıza gösterinceye dek
Sana Hamd Senâ ve Şükrolsun Allâh’ım…
Amin. 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle."
 

G

gülehasret

Çalışkan Üye
Kademeli
Allah'ım; Ölümü ve hayatı sen yarattın; hangimizin daha güzel iş yapacağını denemek için(el-Mülk:2).
Bizler için bir fırsat kıldın bu fani hayatı; ebedi hayatın güzelliklerini kazanmamız için. Ama bir çoğumuz, ahireti verip dünya hayatını satın alma gafletine düştük...(el-Bakara,86). Halbuki, gerçekte; "Dünya hayatı, sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakiler için elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır"(el-En'âm, 32).
Allah'ım; ahiret yurdunu kazanmamız için; "Andolsun; sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme gibi şeylerle deneriz. Sabredenleri müjdele!"(el-Bakara,155) buyuruyorsun. Bize sabır ve metanet gücü ver. Musibetler karşısında; "Biz, Allah içiniz ve biz O'na döneceğiz"(el-Bakara,156) diyebilme şuuru ve teslimiyeti nasib eyle!..
Âlemlere Rahmet olarak gönderdiğin Sevgili Peygamberimiz de ; "Allah, bir kimseye hayır murad ederse onu musibete uğratır"; "Allah, bir kulunu sevince (onu imtihan için) ona musibet verir. Musibet verince de, ona sabretme gücü verir"(R. Salihin,39)buyuruyor.
Allah'ım; başımıza gelen musibetleri, hakkımızda hayır ve rahmete vesile eyle!..
AMİİİNNNNNNNN
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Sânı yüce, bürhânı büyük, kudreti şiddetli Allah'ın adıyla. Allah ne dilerse o olur. Şeytandan Allah'a sığınırım."
 

KuLL

KuLL

KF Ailesinden
Özel Üye
Bismillahirrahmanirrahim
İnsanların Kalplerine vesvese sokan cin ve insan şeytanlarının şerrinden insanların Rabbine insanların Melikine İnsanların İlahına sığınırım...
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Ey herşeyin gerçek mabudu olan Allah
Ey dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran Rahman
Ey ahirette sadece müminlere rahmet edecek olan Rahim
Ey herşeyi hakkıyla bilen Alim
Ey yarattıklarına son derece iyi muamele eden Halim
Ey sonsuz büyüklük ve yüzelik sahibi olan Azim
Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakim
Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadim
Ey herşeyi ayakta tutan ve yokluğu söz konusu olmayan Mukim
Ey iyilik ver ikramı bol olan Kerim

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman evr bize eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Amin..
 

KuLL

KuLL

KF Ailesinden
Özel Üye
:gula:Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla :gula:
:gula:
:gula:1.Güneş, köreltildiği zaman,
:gula:2.Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,
:gula:3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,
:gula:4.Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman,
:gula:5.Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman,
:gula:6.Denizler, tutuşturulduğu zaman,
:gula:7.Nefisler, birleştiği zaman,
:gula:8.Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman:
:gula:9."Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"
:gula:10.Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,
:gula:11.Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman
:gula:12.Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,
:gula:13.Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,
:gula:14. (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.
:gula:15. Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,
:gula:16.Bir akış içinde yerini alanlara;
:gula:17. Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,
:gula:18.Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;
:gula:19.Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;
:gula:20.(Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir.
:gula:21.Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.
:gula:22.Sizin sahibiniz bir deli değildir.
:gula:23.Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.
:gula:24.O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)
:gula:25.O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.
:gula:26. Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?
:gula:27.O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;
:gula:28.Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.
:gula:29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

ALLah Bizleri cennetine Koysun günahlarımızı affetsin İnsanlar İnsanlığın değerini Bilsin ALLAH ım yaratmış desin KuLL hakkına Girmesin :)
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ey Rabbim! Senin ilmine müracaat ederek hayrı senden istiyorum ve kudretine sığınarak senden kudret istiyorum ve senin büyük fazlından diliyorum; çünkü sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen gaybleri bilirsin."
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ey Rabbim! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım!"
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Ölüyü dirilten Allah'ı tesbîh ederim ve O her şeye kaadirdir"
 

Bitter

Bitter

KF Ailesinden
Özel Üye
Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım kalbimizi dinin üzere sabit kıl...
 

Üst