Hazreti Adem Ulul Azm Peygamber mi?

  • Konuyu başlatan SETR
  • Başlangıç tarihi
SETR

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Bazı kaynaklarda hz Adem'in de ulul azm peygamber olduğu söylensede genel kanı hz Adem'in ulul azm peygamberler arasında olmadığı yönündedir.

Hz. Adem Ülü’l-azm peygamberlerden değildir.

“Andolsun ki, bundan önce de Âdem’e (o ağaca yaklaşma! diye) emretmiştik. Fakat o, unuttu. Biz onda, bir azim de (bir kararlılık) bulmadık.” (Ta Ha, 20/115) mealindeki ayet de Hz. Adem’in ülü’l-azm peygamber olmadığına delâlet etmektedir.

Ülü’l-azm tabiri, Kur’an’da, Resûl-i Ekrem’e peygamberlerden azimli ve kararlı olanların sabredişi gibi sabretmesinin emredildiği bir âyette geçmektedir. (Ahkāf 46/35)

Ahzâb sûresinde (33/7) peygamberlerden ağır taahhüt (mîsâk) alındığı belirtildikten sonra onlardan özellikle Hz. Muhammed, Nûh, İbrâhim, Mûsâ ve Îsâ’nın zikredilmesine dayanan âlimler, Ülü’l-azm peygamberlerin bunlardan ibaret olduğunu söylemiştir.

Mâtürîdî’nin de vurguladığı gibi (Tevîlâtü’l-Ķurân, XI, 310) Şûrâ sûresinde geçen ve söz konusu beş peygambere aynı dinin verildiğini bildiren âyet de (42/13) bu görüşü desteklemektedir.

Özetle, en meşhur olan görüşe göre, Ülü’l-azm peygamberler, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. isa ve Hz. Muhammed’dir. (bk. Beydavi, Ahkaf 35. ayetin tefsiri)

kaynak: sorularlaislamiyet
 

Üst