Hadisler Nasıl İnkâr Edilir?

Hicran Yürekli Ammar

Kıdemli Üye
Kademeli
Ben bir müslüman olarak peygamberimi sever, sözlerinin de vahiy olduğuna inanır, hadisleri inkâr eden ya da peygamberimizin hadislerini aklına vurup ta eleştirenlerin bir ayağının küfürde olduğuna inanan bir müslümanım. Kesinlikle tekfir etmem o kişiyi… Ama küfür bir amelin tam ortasında derim…

Bazı yazarlar ve ilahiyatçılar aynı kurumdan özel dersler almışçasına hadisleri kurnazca inkar ediyorlar. Okuyucu ve dinleyicilerine; Vallahi sizin hocanız hadis inkârcısıdır. Uzak durun bu kişilerden dediğimizde; ben hadis inkârcısıyım dediğini duymadık ki! Ya da konuşmalarında yer yer hadisleri işitiyoruz ama! Demeleri karşısında işin yoksa uzun uzun kurnazlıklarından bahset!

İblis bile şeytanlığımdan secde etmedim demedi ve diyecek kadar keriz değil… Gel gelelim sahih bir hadisin nasıl inkâr edildiğine;

1. Hadisleri kur’ana arz edelim…

Soru bir; Hadisleri kim ya da kimler kur’ana arz edecekler?

Soru iki; Bunca asırdır niçin arz edilmedi?

Soru üç; Kimin kur’an bilgisine inanacağız?

Soru dört; Kur’ana arz edecek kişi ya da kişileri kimler belirleyecek?

Soru beş; Kur’ana arz etmek için hangi vasıfların ön plana çıkması lazım?
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Soru altı; Her ülkenin Buharisi ve Müslim’i faklı olunca bunu bir hristiyana nasıl izah edeceğiz?

Soru yedi; Hadisçiler neden aldıkları hadisleri kurana arzederek hadis kitaplarını derlemediler?

Soru sekiz; Kur’ana arz sözünün uydurma olduğunu âlimlerimiz hemen hemen her kitaplarında altını çizerek uyarmalarına rağmen neden bu söz hadis olarak alınmak isteniyor?

Soru dokuz; Bu söz kimin işine gelir?

Soru on; Dünya çapında otorite olmuş hadisçilerimiz bir hadisin sıhhat derecesini ölçerken neden kur’ana arz metodunu uygulamadılar?

Sorularımızı çoğaltabiliriz… Maalesef Kur’ana arz fitnesi birçok kişinin sünnetten soğumalarına vesile oldu…

2. ‘Benim peygamberim böyle söylemez’ diyerek bal gibi de sahih olan bir hadis kurnazca inkâr edilmiş oluyor… Bu kez şöyle sorular akla gelir;

Bir; Benim peygamberim böyle söyler diyenin hükmü nedir?

İki; Hadis kitaplarındaki hadislerin büyük bir çoğunluğuna benim peygamberim böyle demez diyerek ibadetleri hayatlarında çıkaranların hükmü nedir?

Üç; Benim peygamberim böyle demez bir hadis tenkit kriteri midir?

Dört; nerden bilelim senin peygamberinin öyle demeyeceğini?

Beş; peygamberin öyle demediğine dair Sana vahiy mi geldi?

Altı; Kimin peygamberine inanacağız?

Yedi; Ahmedin Buharisi, Mehmedin Buharisi Çkarsa bu ümmetin hali nolacak?

Sekiz; Sıra acaba ‘benim inandığım Allah böyle demez’’e mi gelecek?

Dokuz; Hangi hadis âlimimizin kitabınının dipnotunda Benim peygamberim böyle demeyeceği için bu hadis zayıf ya da uyduruktur yazısını gördünüz?

On; Benim peygamberim böyle demez demek islamın temel taşlarıyla oynamak demek değil midir?…

3. Ahad hadislerin inkârı küfür değildir! (Haşa!)

Bir; Yani tüm ahad hadisleri korkusuzca inkar edebilirsiniz!

İki; İnkâr edeceğiniz hadisler hadislerimizin en az % 80’ nini teşkil edeceği için ibadetleri hayatınızda çıkarabilirsiniz!

Üç; Hadis inkârının önü açılmış olacak… Bu fitneyi kim çıkarmışsa toplu halde hadisler nasıl inkâr edilire çok kurnazca bir çözüm bulmuş!

Dört; Velevki inkârı küfür değil! Bu aleni mi söylenmeliydi?

Beş; Hadislere gölge düşüreceği hiç mi akla gelmedi?

Altı; Ahad hadislerin inkarı küfür değilse salih bir amel midir?

4. Hiçbir hadis kitaplarında göremedim fitnesi:

Bazen işitiyoruz bu türden sözleri… Sanki mübarek hadislerin tamamını ezber ve bilgisayar gibi bir beyne sahip. Gözünden kaçmış ya da bir anlık unutmuş olamaz mısın?

Müzik konusunda hiçbir sahih nass yoktur diyen vakıf başkanı bir yazar buhari ve müslimdeki sahih hadisleri nasıl görmezlikten gelir? Al sana buhari ve Müslimdeki hadislerin kurnazca inkâr edilmesi!

5. Akla ve Kur’ana ters diyerek hadislerin inkar edilmesi;

Bir; Kimin aklını baz alacağız?

İki; Onun çok akıllı olduğunu nasıl anlayacağız?

Üç; akıl yarışması mı düzenlenmesi lazım?

Dört; Dinimiz evrensel olduğu için tüm dünya genelinde akıl yarışmalarının düzenlenmesi gerekeçek. Jüriler kimler olacak?

Beş; Dünyanın en akıllısı ya bir münafıksa!

6. Hadislerin yazımının yasaklandığı hadisi alıp, serbest bıraktığı hadisleri görmezlikten gelmek:

Adama sorarlar; hadislerin yazımının yasaklanması yazılı olarak mı gelmeliydi yoksa sözlü olarak mı? Madem yasaklandı neden yasaklandığı yazılarak geldi günümüze kadar?

Maalesef akla ters demek te hadis inkârının modern olanı…

,,,

Örnekleri çoğaltmak mümkün fakat ne zamanki hadisleri inkâr konusu gündeme gelse akidemin burnuna leş kokuları gelir ve canım sıkılır…

Hadis inkârcılarını Allah’a havale, sizleri de Allah’a emanet ediyorum… [/FONT]
 
Üst