Ahir Zamanda Hadisler Nasıl Tek Tek Gerçekleşiyor! 2

ahmetsecer

Yeni Üye
Üye
30512_393507414325_772584325_3891540_356993_n.jpg


Irak Halkı Şam’a Kuzey’e Kaçar

Hadis: Şerli kişiler Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. (işte o zaman) Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar.(Risaletül Huruc ül Mehdi... sf. 210)
30512_393507424325_772584325_3891541_4108863_n.jpg


Şam’da Fitneler

Hadis: Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı bir melek "Mehdi emirinizdir. Mehdi Halifenizdir" demedikçe de fitneler bitmez. (Risaletül Huruc ül Mehdi... s. 63)


30512_393508139325_772584325_3891542_4390105_n.jpgBağdat Alevlerle Yok Edilir

Hadis: Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...(Risaletül Huruc ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177, Kayıt 854)


30512_393508149325_772584325_3891543_667233_n.jpg


Irak Yeniden Yapılanır

Hadis: "İnsanların en şerlileri Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz.Ve ıraktaki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır." ."(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 254, El Muttaki)


30512_393508154325_772584325_3891544_2579835_n.jpg


Ekonominin Bozulması Hz. Mehdi’nin Çıkış Alametlerinden Biridir

Hadis: Hz. Mehdi çıkmadan önce, milletler arasında TİCARET ve YOLLAR KESİLECEK, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)

Herkesin AZ KAZANÇTAN YAKINMASI, paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 146)


30512_393508164325_772584325_3891545_1706854_n.jpg


Hz. Mehdi Döneminde Çift Kuyruklu Yıldız Çıkacak- Lulin

Hadis: Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak.(Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)


30512_393508169325_772584325_3891546_4654884_n.jpg


Tozlu Dumanlı Bir Fitne Görülecek

Hadis: Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek...
(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)


30512_393509419325_772584325_3891560_2053990_n.jpg


Uzayda insan eli biçiminde bir görüntü oluşacak

Hadis: ... Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR.

Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S. 69


30512_393509429325_772584325_3891561_2038650_n.jpg


Şehirler Yok Olacak

Hadis: "Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur." (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)
 
Üst