Güzide ne demektir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Güzîde:
(Güzin) f. Seçilmiş. İntihab edilmiş. Beğenilmiş.


Güzîde-gân:
(Güzide. C.) f. Seçkinler, beğenilmişler, seçilmiş olanlar.


Güzîde-suhen:
f. Beğenilmiş söz söyleyen, seçkin sözler konuşan.


Güzîden:
f. Seçmek. İntihab etmek.


Güzîn:
(Bak: Güzîde)


Güzîniş:
f. Seçiş, seçme.


K:Yeni Lûgat
 

Üst