Güzel sözler<den bazıları>

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
1- "Affetmek, zaferin zekâtıdır."
Hz. Muhammed(s.a.v)

2- "Tasavvuf ahde vafayı muhafaza etmek ve kabalığı terketmektir"

Ebu Nuaym el-isfehani

3- "yaratılanlardan korkmak zillettir"

Hz. Hasan (r.a.)

4- "Hiç bir şey kalpten çıkanlar kadar kalbe fayda vermez. Kalp ne kadar saf ve Allaha adanmış olursa ,okadar büyük bir faydaya erişir"

Ömer bin Abdulaziz (r.aleyh)

5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."

Muhiddin Arabi

6- "Kişinin sözü , aklı ve ferasetini gösterir"

Hz. Ebu Bekir

7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."

Hz.Muhammed(s.a.v)

8- "Yaşam kabullenmektir."

A.F.Y

9- "Tevazunun bir şartıda şudur: Kim olursa olsun, evden çıktığı zaman gördüğü her şahsı kendisinden faziletli bilecek."

Hasan Basri(ks)

10- "Ahirette seni kurtaracak eserler bırakmadığın takdirde dünyada bırakmış olduğun eserlerede kıymet verme.."

Bediüzzaman Said Nursi (ks)

11- "Bilim alçakta kalanları yükseltir, bilgisizlikte yüksektekileri alçaltır."

Hz. Ali

12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi yapmam; dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."

Hz.Muhammed(s.a.v)

13- "İnsan yaklaştığınca yaklaştığından ayrı

Belliki; yakınımız yoktur Allah'tan gayrı"

Necip Fazıl

14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."

Hz.Muhammed(s.a.v)

15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."

A.F.Y

16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."

Cüneyd-i Bağdadi

17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."

A.F.Y

18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."

Yunus Emre

19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."

Hz.Muhammed(s.a.v)

20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."

Hz. Muhammed(s.a.v)

21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."

A.F.Y

22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."

Hz. Muhammed(s.a.v)

23- "Gündüzüm sefihlerin gündüzü gibi, gecemse cahillerin gecesi gibi geçecekse ben yazdığım bunca ilmi ne yapayım ?!"

Süfyan b.Üyeyne(r.a)

24- "Vücuduna haram lokma karışan, kıldığı namazlarında huzur bulamaz"

Şah-ı Nakşibend (ks)

25- "Dünya ve ahirette ebedi mutluluğu isteyen kişi , iman dairesinde Muhammedi terbiyeyi kendisine rehber edinmelidir."

Bediüzzaman Said Nursi (ra)

26- "Ne kadar bilirsen bil !! anlatabildiklerin ,karşındakinin anlayabildiği kadardır."

Mevlana C.Rumi

27- "Sufi, edeble süslü sevgiyle yüklüdür; kibretmez tevazu gösterir hep kullara"

?

28- "Hatayı kabullenmek şereftir."

Hz. Hasan

29- "Dünyada bir garip veya bir yolcuymuş gibi yaşa"

Hz. Muhammed (s.a.v)

30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."

Hz. Muhammed(s.a.v)

31- "İlimler tevazu ile başlar."

Cemil Meriç

32- "Tasavvuf, Hakkın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."

Cüneyd-i Bağdadi

33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."

A.F.Y

34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."

Hz. Muhammed(s.a.v)

35- "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz"

Hz. Muhammed(s.a.v)

36- "tel tel ve iplik iplik dikselerde ağzımı ;

tek ses duysalar;Allah...Yoklayanlar nabzımı"

Necip Fazıl

37- "Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir"

Atasözü

38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."

Hafız

39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."

Hz. Muhammed(s.a.v)

40- "Hayrın anahtarı, şerden kaçınmaktır"

Hz. Ali

41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."

Hz. Muhammed(s.a.v)

42- "Hayvan yularından, insan sözünden tutulur"

Taşlıcalı Yahya Bey

43- "En güzel nasihat eden, seni mevlaya sevkedendir."

Abdusselam b.Meşiş (rh. Aleyh)

44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."

Yunus Emre

45- "Cehennem dediğin dalı odunu yoktur, herkes ateşini kendi götürür."

Pir Sultan Abdal

46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."

Cüneyd-i Bağdadi

47- "Alalade otlar iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı güller bir yılda yetişir.."

Mevlana (ks)

48- "Kalp Allahın evidir"

Hz. Ebu Bekir (r.a)

49- "İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır"

Hz. Ali (k.v)

50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A;sab sinir ve adale (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."

Mevlâna

51- "Veliler öyle insanlardır ki; köşeye çekildikleri halde dünyaya tasarrufta bulunurlar"

Şeyh Sadi Şirazi (k.s)

52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allaha sığının."

Hz. Muhammed(s.a.v)

53- "Canı can vererek satın almamışsınız ki değerini bilesiniz"

Nizami

54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."

Hz. Muhammed(s.a.v)

55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."

Hızır

56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."

Hz. Muhammed(s.a.v)

57- "Ulema, Allahın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."

Hz. Muhammed(s.a.v)

58- "İnsan baş gözü ile bakar, gönül gözü ile görür"

İmamı Gazali (Rh.Aleyh)

59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."

Hz. Muhammed(s.a.v)

60- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."

Hz. Muhammed(s.a.v)

61- "Çocuğunda sevmediğin bir davranış görüyorsan, o davranış senin arzu ettiğindir. kendini düzelt !!"

Hasan-ı Basri (r.a.)

62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."

Caferi Sadık

63- "Boş zaman yoktur. Boşa geçen zaman vardır"

Atasözü

64- "Kur'an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip'in oğlu Ali de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."

Hz. Muhammed(s.a.v)

65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."

Şeyh Hariri

66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."

Hz. Muhammed(s.a.v)

67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed' gönül Cebrail;e benzer."

Hacı Bektaş Veli

68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."

Hz. Muhammed(s.a.v)

69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed(s.a.v)

70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."

Hz. Muhammed(s.a.v)

71- "Gençlerin aynada göremediklerini ,yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar..."

Hz. Mevlana (ks)

72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."

Hz. Muhammed(s.a.v)

73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."

Cüneyd-i Bağdadi

74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır."

Cüneyd-i Bağdadi

75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."

Hz. Ali

76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."

Hz. Ali

77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."

Kenan Rifai

78- "Ey veli, insan nasıl olmalı söyle !

Son anda nasıl olacaksa öyle

Necip Fazıl

79- "Sen insana ulaşmadan Allahı nasıl arıyorsun?."

Muhammed İkbal

80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."

Hallac-ı Mansur

81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir."

Hızır (a.s)

82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sırrı açığa vurdu ben sakladım."

Şibli

83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır."

Hallac-ı Mansur

84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."

Hz.Muhammed(s.a.v)

85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."

Hz.Muhammed(s.a.v)

86- "Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur."

Victor Hugo

87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba;s olundum."

Hz.Muhammed(s.a.v)

88- "Akıl, kalbin içine aldığı hiçbir şeyi unutmamasıdır"

Hz. Hasan (r.a)

89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."

Hz.Muhammed(s.a.v)

90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."

Hz.Muhammed(s.a.v)

91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."

Firdevsi

92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."

Hz.Muhammed(s.a.v)

93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."

Hz.Muhammed(s.a.v)

94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."

Hz.Muhammed(s.a.v)

95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"

Hz.Muhammed(s.a.v)

96- "Adem;in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."

Hz.Muhammed(s.a.v)

97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."

Hz.Muhammed(s.a.v)

98- "Zaman fırsattır, ganimettir. Kişi sıhhatini ve boş vaktini kendine ganimet bilmelidir. Bu sebeple ömrünü faydasız işlerle harcamamalıdır."

Ahmed el-haznevi (ks)

99- "Cenabı Hakkın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."

Hz.Muhammed(s.a.v)

100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."

Helen Keller..............................


alıntı