Güzel Sanatlar Neden Önemlidir Güzel Sanatların Önemi Kısaca

  • Konuyu başlatan Misafir Soruları
  • Başlangıç tarihi
Misafir Soruları

Misafir Soruları

Üye
Günümüzde ve son yıllarda güzel sanatlar neden önemlidir? Güzel sanatların önemi hakkında az ve öz bilgi verir misiniz?
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
Öncelikle güzel sanatlar nelerdir bunun bir tanımını yapmak gerekir.

Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlık..olur.

(Ahmet Cevat Emre, Muhit Mec, Sene: 1, No: 2, 1928, s. 84)

Güzel sanatların neden önemli olduğuna gelirsek:
Yukarıda da anlatıldığı gibi güzel sanatların içeriği çok geniştir. Şiirden resime mimarlıktan musikiye kadar toplumun her alanını etkiler ve ilgilendirir. Bu nedenle güzel sanatlardaki ilerleme ve yenilikler insanların refah seviyesini yükselterek onlara daha iyi bir yaşam alanı oluşturulmasını sağlar.
 

Üst