Güriz ne demektir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Güriz:
f. Kaçma.
* Kaçan.
* Edb: Kasidelerde mevzuya girmeden evvel söylenen beyit.


Gürizân:
f. Kaçan, kaçıcı.


Gürizgâh:
(Girizgâh) f. Kaçacak yer.
* Edb: Bir bahisten diğer bahse, mukaddimeden maksada intikal için bir münasebet te'sis eden söz. Nedim'in:
Bu şehr-i stanbul ki, bîmisl ü behadır
Bir sengine yekpâreAcem mülkü fedadırmatla'lı kasidesindeki:
İstanbul'un evsafını mümkün mü beyan hiç Maksad hemen sadr-ı keremkâre duadır.Beyti gibi.
* Kast olunan şeye münasebet peyda eden söz.


K:Yeni Lûgat
 

Üst