Gürisne de demektir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Gürisne:
(C.: Gürisnegân) f. Aç, fukara, fakir.


Gürisneçeşm:
f. Pinti, cimri, hasis. Aç gözlü.


Gürisne-gân:
(Gürisne. C.) f. Açlar, fakirler, yoksullar.


Gürisnegî:
f. Açlık, sefalet.


K:Yeni Lûgat
 

Üst