Günün Ayeti

  • Konuyu başlatan YİĞİDO
  • Başlangıç tarihi
Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin, bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin! {Enfal, 27}
Ey iman edenler! Mü'minlerin sırlarını müşriklere bildirmek suretiyle, dininize ve peygamberinize hain*lik etmeyin, Sonra size emanet ettiği şer'î mükel*lefiyetlere bile bile hainlik etmiş olursunuz. Emanetlerden maksadın şer'î mükellefiyetler olduğunu gösteren bir başka âyet de şudur: Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik...{Ahzab sûresi, 33/72} İbn Abbas şöyle der: "Allah'a (c.c.) hainlik etmek, farzlarını terketmekle, Rasûl'e (s.a.v.) hainlik de sünnetini terketmek ve onun günah saydığı şeyleri yapmakla olur. Emanetler, Allah'ın, kullarından yapmalarını istediği amel*lerdir.{Ruhu'l- meânî, 9/195} Âyette geçen "bile bile" sözünden maksat, "onun hainlik olduğunu ve vebalinin ne olduğunu bildiğiniz halde" demektir.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kur'an-ı Kerim'den... Göklerde ve yerde kim varsa hep O’nundur. O’nun katındakiler, ne O’na ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.
"Enbiyâ Sûresi 19. Ayet Meali"
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Rabbimiz Kur'anda şöyle buyuruyor: Bir de sana "rûh" hakkında soru sorarlar. De ki: "Rûh Rabbimin emrindedir, O'nun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir."
Bu âyetteki ruh, genellikle "İnsanın ruhu, canı" olarak anlaşılır. Kur'ân'da Cebrail (a.s.) hakkında da kullanılır. Âyetin, Kur'ân vahyinden bahsedilen bir siyak içinde yer alması, Cebrail'in de vahyi getiren melek olması karineleriyle, bazı müfessirler burada ikinci tefsir üzerinde dururlar. "Vahyi Cebrail getiriyor" cevabını alan müşrikler onun hakkında bilgi istemiş olabilirler.
İsra Suresi 85. Ayetlerin Meali
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
ALLAH (c.c) buyuruyor ki:
Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahmân ve rahîm olan ALLAH'ın adıyla)
Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.
(Enfâl Sûresi, 2. Ayet)
Resimin üstüne tıklayarak büyütebilir ve arkaplan resmi olarak kullanabilirsiniz.
Ebu Sa'îd İbnu Mâlik İbni Sinân el-Hudrî (ra) demiştir ki: "Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular:
"Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır."
Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, 2/200.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kur’an vahyettik ki uyarasın
10 Haziran 2011 / 05:00
Günün ayeti kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenabı Hak Şûrâ Sûresinin 7 . Ayetinde şöyle buyuruyor
Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kendiniz için her ne iyilik işlerseniz...
11 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Bakara Sûresinin 110. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız, sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükâfat ise, âhirette Allah nezdindedir.
{Enfal Suresi, 28}
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kur'an'ı indirdik ki insanları uyarsın
12 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Şûrâ Sûresinin 7. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allah'ın yanında bulunanlar daha kalıcıdır
13 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Şûrâ Sûresinin 36, 37, 38 ve 39. Ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor:
(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırd edecek bir anlayış kuvveti verir, sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.
{Enfal Suresi, 29}
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allah (c.c) çok esirgeyicidir
14 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Maide Sûresinin 74. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Hala Allah'a tevbe edip O'ndan bağışlanmayı dilemiyecekler mi? Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . Hani bir zaman da onlar: "Ya Rabbî, eğer bu Kur'ân senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır, yahut bize acı bir azap ver!" demişlerdi. Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz; eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azab etmez.
{Enfal Suresi, 32-33}
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . Kâfirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar! Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak, sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevkedilecekler, oraya sürülecekler. Sürüklenecekler ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte herşeylerini kaybedenler bunlardır.
{Enfal, 36}
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Onlar, iyiliği emreder, kötülükten men eder
15 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Âl-i İmrân Sûresinin 114. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Rabbim ancak şunları haram kılmıştır
16 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, A'raf Sûresinin 33. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Tüm ümmetlere peygamber gönderdik
17 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Nahl Sûresinin 63. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . Ey Resulüm! O kâfirlere de ki: "Eğer Peygambere düşmanlıktan vazgeçip İslâm'a girerlerse daha önceki suçları bağışlanacak. Yok eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde!"
{Enfal, 38}
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kur'an-ı Kerim'den... Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

"Enbiyâ Sûresi 19. Ayet Meali"
 

Üst