Günün Ayeti

  • Konuyu başlatan YİĞİDO
  • Başlangıç tarihi
Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . "Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Şüphe yok ki Allah azîzdir, hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."[Enfal Sûresi 8,49]
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
En sonunda O (c.c)'na döndürüleceksiniz
29 Haziran 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Bakara Sûresinin 28. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . . "İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır; yoksa Allah asla kullarına zulmetmez."
{Enfal, 51}
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . .
"Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlâk ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki: Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir (dolayısıyla herkese neye lâyıksa onu verir)." [Enfal Sûresi 8,51]
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kur'an-ı Kerim'den...
Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.
"Bakara Sûresi 277. Ayet Meali"
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Rabbimiz Kur'anda şöyle buyuruyor:
Her türlü hamd O Allah’a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. "Hakimiyetinde hiç bir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır." de ve tekbir getirerek O’nun büyüklüğünü ilan et!
İsra Suresi 111. Ayetlerin Meali
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . .
Allah indinde bütün canlı mahlûkat içinde en kötü olanlar, inkârcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler. Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir.
{Enfal, 55-56}
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
'Ey kavmim! Allah’a kulluk edin'
02 Temmuz 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Cenab-ı Hak, Hûd Sûresinin 61. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır
03 Temmuz 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, A’râf Sûresinin 85 . Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.”
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allah nurunu tamamlayacaktır
04 Temmuz 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Tevbe Sûresinin 32. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . .
Seninle sözleşme yapan bir millette sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tesbit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki bunu bilme hususunda iki taraf da eşit olsun. Çünkü Allah hainleri asla sevmez.
{Enfal, 58}

Bu âyet İslâmın uluslararası ilişkilerde çok önemli bir prensibini vermektedir. Herhangi bir tarafla anlaşma yapan kimse, süre bitinceye kadar anlaşmaya bağlı kalacaktır. Eğer ahdi bozmak için sebepler ortaya çıkmışsa, anlaşma ancak karşı tarafa haber verdikten sonra bozulabilir. Halbuki Cahiliye döneminde, karşı tarafa haber vermeden tek taraflı bozma olduğu gibi 20. asırda da bunun çok örneği vardır. Mesela ikinci dünya savaşında Almanya bir açıklama yapmadan Rusya'ya saldırmış. Aynı şekilde İngiltere ve Rusya, İran'a karşı askeri harekâta başlamışlardı.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allah hakkında mı bizimle tartışıyorsunuz?
05 Temmuz 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Bakara Sûresinin 139. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Onlara de ki: “Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz.”
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allah’a karşı gelmekten sakınanlara borçtur ...
06 Temmuz 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Bakara Sûresinin 241. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Kur'an-ı Kerim'den...
Göklerde ve yerde kim varsa hep O’nundur. O’nun katındakiler, ne O’na ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.
"Enbiyâ Sûresi 19. Ayet Meali"
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
. . . : Kur'an'dan Bir Mesaj : . . .
Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın! Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de, ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir, size asla haksızlık yapılmaz. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semîdir, alîmdir (herşeyi hakkıyla işitir ve bilir).
{Enfal, 60-61}

Burada kuvvet kavramı son derecede kapsamlı bırakılmıştır. Maksat, düşmana karşı üstünlük vesilesi olacak her türlü hazırlıktır. Âyet, daha sonra, Kur'ân'ın indiği ortamda en önemli savaş vasıtalarından olan at yetiştirmeyi misal vermektedir. Sonraki 61. ayette de islamda savaşın değil de barışın esas olduğunun en aşikar delillerindendir.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Allah ölümden sonra nasıl diriltecek demişti
07 Temmuz 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Bakara Sûresinin 259. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, “Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek (acaba)?” demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: “Ne kadar (ölü) kaldın?” O, “Bir gün veya bir günden daha az kaldım” diye cevap verdi. Allah şöyle dedi: “Hayır, yüz sene kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?” Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: “Şimdi, biliyorum ki; şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
ALLAH (c.c) buyuruyor ki:
Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahmân ve rahîm olan ALLAH'ın adıyla)
Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.
(Tâhâ Sûresi, 114. Ayet )
Resimin üstüne tıklayarak büyütebilir ve arkaplan resmi olarak kullanabilirsiniz.

İLK EMİR OKU!
“Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!O insanı,bir kan pırtısından yarattı.Oku ve öğren.
İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin bol ikram edendir.’’ (Alak Suresi 1-5)
’’Beni Rabbim terbiye etti ‘’diyen Muhammed (sav)’e kırk yaşında iken , Cenab-ı ALLAH’ın ilk emrinin Oku diyerek başlaması gerçekten çok manidardır. Cenab-ı ALLAH, Zümer Suresi, 9. Ayet de:‘’Deki;-Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’’
İşte insanlar arasında fark bilmek veya bilmemek arasında başlıyor.
Büyük alimlerimizden Ahmet bin Hanbel ise:
‘’İlim,insanlara,ekmek ve su kadar lazımdır.İlim ise,rivayet ve kuru bilgi çokluğu değildir . İlim,faydalı olan ve kendisi ile amel edilendir.’’derken Hz.Ali (ra) ise:
‘’Asıl yetimler anadan babadan değil,ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.’’ der.Hz.Ali’ye yine birgün sorarlar.ilim mi yoksa servet mi üstün? diye Hz.Ali ise:

‘’İlim servetten daha üstündür.Çünkü serveti sen korurken,ilim ise seni korur.’’derken Hz.Ali(ra) nin bu sözüne benzer bir sözde Bhavahbhuti denen bir düşünürden gelmiştir.​
‘’İlim akrabalar tarafından yağma edilemeyen,hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşınca azalmayan tek servettir.’’der.
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
İçinizdekini gizleseniz de Allah onu bilir
08 Temmuz 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Âl-i İmrân Sûresinin 29. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
De ki: “İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
 

Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Rabbimiz Kur'anda şöyle buyuruyor:
"Zaten, insanların ekserisinin, kendilerine hidâyet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi: "Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi?" demeleridir. De onlara: "Eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde Biz onlara melek elçi gönderirdik."
İsra Suresi 94 - 95. Ayetlerin Meali
 

Üst