Göz Zinasınından Korunmak için Tavsiyeler

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
Göz zinasından nasıl kurtuluruz? Günümüzde sokakta mahallede cadde'de göz zinasını teşvik eden görüntüler ve insanlar artış göstermiştir. Bir müminin yapması gereken Kuran'ın emrettiği şekilde ve sünnete uygun davranışlarda bulunmasıdır. Göz zinasından korunmak için 9 tavsiye şu şekildedir:

goz zinasi.jpg


1. Lüzumlu ise dışarıya çıkın.
"Fitne zamanında kişinin selameti, evinden ayrılmamasındadır." (Hadis-i Şerif , Camius-Sağîr)

2. Bakışlarınızı indirin.
"Bakış ayaklarının ucunda olsun." (Şah-ı Nakşıbendî k.s.)

3. Namahremi görür görmez kafanızı çevirin.
"Ey Ali! Bakışına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır, ama ikinci bakış aleyhinedir." (Hadis-i Şerif, Tirmizi)

4. Evlenip harama bakmaya set çekin.
"Allah'ım sükunet bulacağım eşim yokken cinsel arzularımın şiddetlenmesinden sana sığınırım." (Ebu'd-Derda r.a)

5. Utanma duygunuzu geliştirin.
"Hayâ hissetmedikten sonra istediğini yap!" (Ramuz El-Ehâdis)

6. Hayırlı işlerle meşgul olun.
"Kim vakitlerine dikkat eder ve Allah'ın (c.c) razı olacağı şekilde geçirirse, Allah (c.c) onun dinini ve dünyasını muhafaza eder." (İbrahim b. Şeybân k.s.)

7. Arkadaş seçiminde dikkatli olun.
"Kötü arkadaştan sakınınız; çünkü o, ateşten bir parçadır." (Kunuzü'l-Hakaik)

8. Kendiniz için istemediğinizi başkası için de istemeyin.
"İnsanların hanımlarına karşı iffetli olursanız, sizin hanımlarınız da iffetli olur." (Hadis-i Şerif, Camiu's-Sağir)

9. Samimi bir şekilde tövbe edin.

El-Evzaî şöyle demiştir: Bana Harun b. Riâb'ın anlattığına göre, Gaz-van ve Ebu Musa el-Eş'arî birlikte bir gazada bulunuyorlardı. Bir cariye üzerini açtı, Gazvan ona baktı. (Ebu Musa) elini kaldırıp gözüne bir tokat indirdi, gözünü şişirdi ve dedi ki: Sen, sana zarar verecek ve sana fayda sağlamayacak bir şeye bakıyorsun. Ebu Musa ile karşılaşınca halini sordu ve dedi ki: Sen gözüne zulmettin, Allah'tan mağfiret dile ve tevbe et. Çünkü ilk bakışı onun lehine ise de bundan sonrası onun aleyhinedir. el-Evzaî dedi ki: Gazvan gerçekten kendi nefsine hakim oldu, ölünceye kadar gülmedi. Allah ondan razı olsun. (İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami'l-Kur'an, Buruç Yayınları, 12/343)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst