FTP (File Transfer Protocol) Nedir?

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
1. ftp Nedir?

ftp ( FILE TRANSFER PROTOCOL ) internete bağlı bir bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de)dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. ftp ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. ftp protokolü ile ;1) Bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimi aynı anda bağlantı kurulur 2) Protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır.

2. ftp Yapmak İçin Nelere İhtiyaç Var?

- Bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi,
- Bağlanacağımız bilgisayarda dosyalara ulaşmak istediğimiz hesapla ilgili kullanıcı numarası, varsa şifresi,
- İnternet erişimi olan,üzerinde ftp yazılımı bulunan bilgisayar
- Bağlanacağımız bilgisayarda, ftp protokol komutlarını yorumlayacak çalışır durumda bir ftp servis programı yani ftp sitesi gereklidir.


3. ftp’nin Kullanımı

Genel kullanımı; ftp < ftp yapılacak makinenin adresi> şeklindedir. Bu işlemden sonra sıra ile - İlgili bilgisayara bağlanıldığında, kullanıcı adı ve parola (password) sorulur. Bunları girdikten sonra kullanıcının makinesine bağlanılmış olunur. Bazı ftp komutları kullanılarak iki makine arasında dosya işlemleri, ayrıca bağlanılan makinede bazı temel dosya/disk işlemleri (dosya açma/silme v.b ) işlemler yapılır.

BUNLARI YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ftp KOMUTLARI:

CD: Dizin değiştirme. Kullanımı; cd< dizin adı >

not: bir önceki dizine geçmek için CD.. yapılır.

PWD: Bu komut yazıldığında bulunulan dizininin ismini görürüz. İçinde bulunulan dizindeki dosyaları listeler.

DIR: İçinde bulunduğunuz dizindeki dosyaları listeler.

LS: Dizin içindeki çok fazla sayıda dosya varsa sayfa sayfa listeleme ve dosyaları kısa olarak göstermeye yarayan komuttur. Kullanımı ; LS- LR : ayrıntılı tersten alfabetik listeleme

GET: Dosya alma komutudur. Kullanımı; get ()

alındıktan sonraki adı aynıda kalabilir. MGET: Birden fazla dosya alma komutudur. Örn: mget *.zip mget a*.*

PUT: Dosya gönderme komutudur. Kullanımı; put ()

MPUT: Birden çok dosyayı gönderme komutudur.

ASCII: Dosya aktarımlarında aktarım modu olarak ASCII kullanılacağını belirtir.

BINARY: Dosya aktarımlarında Binary modun kullanılacağını belirtmek için kullanılır.Yani:
* arşiv dosyaları (zip,arj,z,zoo v.b gibi),
* çalıştırılabilir programlar(. exe,com gibi),
*resim formatlı programlar, (gif,jpeg,wb gibi),
ftp ile alınmadan/yada gönderilmeden önce bu komut kullanılır.

DELETE: ftp yapılan bir yerde istenilen dosyayı silme komutudur. Kullanımı; delete şeklindedir.

MKDIR: ftp yapılan yerde yeni bir dizin oluşturma komutu MKDIR dir.Kullanımı; mkdir < dizin -adı> şeklindedir.

RMDIR: ftp yapılan yerde bos bir dizini silme komutudur. Kullanımı; rmdir şeklindedir.

LCD: ftp ortamından çıkmadan, kendi makinenizde dizin değiştirmenizi sağlar.

CLOSE: ftp ortamından çıkmadan sadece ilgili bağlantıyı kapatır.

QUIT: ftp ortamından çıkmak ve bağlantıyı kapatmak için kullanılan komuttur.


4. ftp Yapmanın Yolları


4.1. Başlat Menüsünden ftp


Start ’dan run u seçeriz:

ftp ege.edu.tr yazıp enter’a bastığımızda bir DOS penceresi açılır:

Burada arşivi görebilmek için User(none) yazan yere: ftp(veya Anonymous) , password kısmına : mail adresimizi yazmalıyız.Karşımıza "ftp>" çıkar. cd pub yazınca karsımıza dizinler çıkar istediğimiz dizinin içine girip gerekli işlemleri yapıp quit ile ftp programını close ile ftp bağlantısını keseriz.


4.2. Web Üzerinden ftp

Son zamanlarda genel eğilim tüm internet servislerine daha becerikli ve etkilesimli ortamlardan erişilmesi ve farklı servislerin etkileşimli olarak kullanılması seklinde kendini göstermiştir. Bunlardan en önemli olanlarından bir taneside WEB’dir. ftp’de dahil olmak üzere pek çok internet servisi ve ilave pek çok özellik bu ortamlar üzerinden kurulabilir. Dolayısıyla ftp yapmanın bir diğer yoluda WEB üzerinden ftp yapmaktır. Bu yöntem kullanım açısından daha kolaydır.
Binary bir dosyayı, yanlışlıkla, standart ftp programları ile kolayca ASCII modda almanız mümkün, bu sakıncalar WEB üzerinden yapılan ftp’ lerde ortadan kalkmaktadır. Sözgelimi standart resim formatlarında olan bir resim dosyasını aldığınız anda görüntüyü ekrana da gönderebilirsiniz.


5. Grafik Arabirimli ftp

Klasik anlamda ftp yaparken, bir takım komutlar veririz. Son yıllarda geliştirilen bazı programlar kullanıcının bu komutları vermesine gerek kalmadan grafik bir ara birim ile kullanıcının daha kolay ve komutları girmeden ftp yapmasına olanak tanırlar. ftp komutları ya pull-down/pop-up menülerden alınır; ya da tek bir fare tıklatması ile değişik ftp komutları icra edilir. Bu tip programlara bir örnek, Windows 3.1 ve Windows 95 altında çalışan, John Junod’un geliştirdiği WS_ftp ’dir.

5.1. Cute ftp

Cute ftp kullanımı ile ilgili kısım kurs bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

5.2. WS_ftp

Ws-ftp programı Windows altında çalışan, 16 bitlik ve 32 bitlik versiyonları olan bir ftp programıdır.

Host Name için ftp yapmak için bağlantı kurulacak makinenin ismi verilir. Eğer ftp yapılacak olan makine anonymous kullanıcıları kabul etmiyorsa mutlaka kullanıcı kodu kullanmak gerekir. Ve kullanıcının şifresini de password bölümüne yazması gerekmektedir. Daha sonraki işlem yapılan ayarlamaları onaylamak ve bağlanmak için OK butonuna basmak yeterli. TR-NET makinesine ftp yapmak istiyorsanız mutlaka kullanıcı kodunuzu ve şifrenizi girmeniz gerektedir. Bağlantıyı sağladıktan sonra istediğiniz dosyaları ftp ile kendi makinenize Kopyalayabilirsiniz.

Şekilde de görüldüğü gibi iki adet pencere oluştu. Bunlarda solda olanı bizim Diskimizdeki dosyalar ( Local System ) , diğer tarafta ise bağlandığımız makine ( Remote System ) görülmektedir. Yapılması gereken bilgisayarımıza çekmek istediğimiz dosyaları sağ tarafta işaretleyip Bırakmak Yani Mouse ile Tutup Sol tarafa Bırakıyorsunuz.. Dosyalar teker teker makinemize kopyalanır.
 

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
EK Not: Ftp TCP kullandığı için kullanıcı yetkisi verilebilir yani , bu sayede TFTP den daha güvenli ancak daha yavaştır.
 
Üst