Erkeğin gözüne sürme çekmesi sünnet mi

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
Erkegin gözüne sürme çekmesi sünnetmidir dinimizce uygun mudur? Arkadaşlar kendi aramızda bir tartışma başladı. Erkeğin sürme sürmesi caiz mi. Kadınlar nerelerde sürme sürebilir dinimize göre bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Değerli kardeşimiz,

Genel olarak süslenme amaçlı da olsa kadınlar için sürme câiz kabul edilmiş, erkekler için tedavi dışında sürme çekmenin hükmü tartışılmıştır.

Hanefîler'in bir kısmı bunun süslenme maksadıyla yapılmasının câiz olmayacağını, diğer bir kısmı tekebbür için değil, güzellik ve vakar için yapılırsa câiz sayılacağını belirtmişler.

Mâlikîler'in bir kısmı kadınlara benzeme sebebiyle sürmenin erkeklere mekruh olduğu görüşündedir. İmam Malik’in bir kavlinde sürmenin caiz olduğu belirtilmiştir.

Şâfiîler ve Hanbelîler ise erkek ve kadınlar için sürme kullanmayı müstehap saymışlardır. (bk. el-Mevsuatu'l-fıkhiye, 6/94)

- Tedavi maksadıyla sürme çekmenin caiz olduğu hususunda -Malikler hariç- diğer üç mezhebin ittifakı vardır. (Mevsuatu’l-fıkhiye, a.y)

- Bazı kaynaklarda şu ifadeye yer verilmiştir:

"Zaruret veya ihtiyaç halinde sürme çekmek, -gündüz değil- gece caiz olduğunda bütün mezhep alimleri ittifak etmişler." (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 9/625)

Buna göre, kibir, gösteriş, kadınlara benzemek gibi bir durum yoksa, sürme ile gezmenin bir sakıncasının olmayacağı söylenebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 
Üst