Erkeğin eşi üzerindeki hakları

ma'vera

Emektar
Özel Üye
ERKEĞİN EŞİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Yüce Allah, şöyle buyurmuştur:

<< Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ve erkeklerin mallarından harcama yapmalarından dolayı, erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. İyi kadınlar ; itaatli olan ve Allah’ın kendilerini koruması nedeniyle, kendileri de gizliyi ( kocalarının yokluğunda onların hukuklarını ) koruyanlardır.>> ( Nisâ: 34 )

HADİSLER

Ebû Hureyre (r.a): “ Rasûlullah (s.a.v):
“ Bir kimse hanımını yatağa çağırır da, hanımı gelmez , kocası da hanıma kızgın olarak geceyi geçirirse , melekler sabaha kadar o kadına lanet okur.” Buyurdu demiştir.

( Müttefekun aleyh )

Buhârî ve Müslim’in diğer bir rivayetinde ise
Bir kadın küs olarak eşinin yatağından ayrı gecelerse, melekler sabaha kadar o kadına lanet okur.” Buyurmuştur.

Diğer bir rivayet ise Rasûlullah (s.a.v) : şöyle buyurmuştur:
Canım elinde olan Allah’a yemin olsun ki, bir kimse hanımını yatağa çağırır da , hanımı eşinin çağrısını kabul ise , eşi ondan razı olana kadar Yüce Allah , ona gazap eder.”

*******************************

Ebû Hureyre (r.a)’dan. Rasûlullah (s.a.v):

“ Bir kadının yanında kocası varken, onun izni olmaksızın ( nafile ) oruç tutması helal olmaz. Yine bir kadının , izni olmaksızın kocasının evine bir kimsenin girmesine izin vermesi de helâl olmaz.” Buyurmuştur.

( Müttefekun aleyh )

********************************

İbni Ömer (r.a) ‘dan. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“ Her biriniz çobandır ve her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur. İdareci , idaresi altındakilere çobandır. Erkek, ailesi üzerinde çobandır. Kadın, kocasının evinde çocuklarının üzerinde çobandır. Hülasa, her biriniz çobandır ve idaresi altındakinden sorumludur.”

( Müttefekun aleyh )

****************************

Talk b. Ali (r.a)’dan. Rasûlullah (s.a.v):
“ Bir erkek , ihtiyacından dolayı hanımını çağırdığında, hanımı tandır başında da olsa bile hemen eşinin yanına gelsin.” Buyurmuştur.

( Hadisi Tirmizî rivayet etmiş ve : Hadis, hasen ve sahîh hadistir” demiştir.

********************************

Ebû Hureyre (r.a)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v):
“ Eğer bir kimsenin diğer bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının eşine secde etmesini emrederdim.” Buyurmuştur.

( Tirmizî )

********************************

Ümmü Seleme (r.a)’dan. Rasûlullah (s.a.v):
Bir kadın eşi kendisinden memnun olarak vefat etmiş ise cennete girer.” Buyurmuştur.

( Tirmizî )

**********************************

Muaz b. Cebel (r.a)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“ Bir kadın dünyada eşini üzerse, eşinin hurilerden olan hanımı:
“ Allah canını alsın! Üzme onu! O, senin yanında bir misafirdir.
Yakında senin yanından bize ayrılacaktır.” Der.”

( Tirmizî )

**********************************

Üsâme b. Zeyd (r.a)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v):
“ Benden sonra geride, erkekler üzerinde kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım..” buyurmuştur.

( Müttefekun aleyh )

*****************************

Kaynak: Riyâzü’s-Sâlihîn
S:178 – 179 – 180
 
Üst