Ebubekir Kasidesi

  • Konuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]EBUBEKİR KASİDESİ[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]İlâhî! Azığı az olan şu garibe lutfunla bol bol ihsanda bulun.[/FONT][/FONT][FONT=Tahoma, sans-serif]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ey Celîl olan Allahım, iflas etmiş olan bu kulun kapına sıdk ile gelmiştir.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Onun günahı çok büyük bir günahtır, Sen o büyük günahı mağfiret eyle.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]O, garip bir şahıstır, günahkârdır, zelil bir kuldur.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ondan; isyan, unutma, hata üstüne hata sâdır olmaktadır,[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sen’den ise, bol bol verdikten sonra bir de ihsan ve ikrâm zuhûr eder.[/FONT][/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]O der ki: Yâ Rabbî! Günahlarım kumlar gibi sayısızdır.[/FONT][/FONT][FONT=Tahoma, sans-serif]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Bütün günahlarımı affeyle, hatalarımı güzel bir şekilde gizle, görmezden[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]geliver.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Yâ İlâhî! Benim hâlim ne olacak, hayırlı bir amelim yok?![/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Kötü amellerim pek çok, tâat ve ibadet azığım ise azın azı.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Bütün dertlerden kurtararak bana âfiyet ver, her türlü ihtiyacımı gider.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Benim hasta bir kalbim var, Sen ise hastalara şifâ verensin.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Yâ Rabbî! Benim hakkımda ateşe: Serin ve selâmet ol! de.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Hz. Halîl hakkında: Ey ateş, serin ve selâmet ol, dedik” buyurduğun gibi.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Sen Şâfî (Şifâ veren)’sin, Sen Kâfî’sin bütün mühim işlerde.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Sen benim Rabbim’sin, Sen her hususta bana yetersin, Sen benim için ne güzel[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]bir Vekîl’sin.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Ey Rabbim, ihsân hazînelerinden bana bol bol ikramda bulun, zira Sen çokça[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]veren ve nihayetsiz kerem sahibisin,[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Kalbimden geçenleri ihsân eyle, bana en güzel şekilde hayır yollarını[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]göster.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Cennetine koyarak bizlere büyük bir saltanat ver ve böylece bütün[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]korktuğumuz şeylerden bizi kurtar,[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Ey Rabbimiz, Sen kâdî (hâkim), münâdî de Cebrâîl olduğu gün.[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Nerede Mûsâ, nerede Îsâ, nerede Yahyâ, nerede Nûh?[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]Sen ey Sıddîk, isyankâr âsî! Celîl olan Mevlâ’ya tevbe et ve bütün[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]varlığınla Ona yönel.[/FONT][/FONT]​
 
Üst