Devlet Reisi Adil Birisi İse, O Aynı Zamanda Zamanının Kutbudur (Abdül Kadir Geylâni Hz)

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Eğer Müslümanların Emiri Devlet Reisi Adil Birisi İse,O Aynı Zamanda Zamanının Kutbudur(Abdül Kadir Geylâni Hz)

Evvelâ Peygamberimiz Muhammed Mustafa s.a.v. Efendimize ve onun izinden
gidenlere sonsuz selâtı selâm olsun.

Geçmiş zamanın kutbu Abdül Geylânı kuddüse sirruh hazretleri Fethurrbbani eserinin
kırksekizinci sonbetinin üçyüz yirmibeşinci sahifesinde zamanın kutbunun faziletlerini
açıklarken şöyle buyuruyor. !!

Zamanın kutbunun veziri mesabesindeki abdal,Aziz ve celil olan Allahın fiili ile yer içer.
Kutbun yeyip içmesi ve tasarrufu ise,Resulullah s.a.v. in yeyip içmesi gibidir
Kutubun tasarrufu nasıl böyle olmasın ki, o , Resulıllahın ümmeti arasında kendisinin
evlâdıdır , naibidir , halifesidir.

Kutup Allahın halifesi Resulullah s.a.v. ın halifesidir O mananın halifesidir , batinin halifesidir.
Müslümanların emiri devlet Reisi ise zahirin halifesidir.
Her müslüman, müminlerin emiri olan devlet reisine tabi olmak ve itaat etmek zorundadır.
Hiç bir müslümana, müminlerin emiri olan devlet reisine karşı gelmek ve itaat etmemek caiz değildir.

Hatta denir ki !!!
Eğer müslümanların emiri devlet reisi adil birisi ise, O, aynı zamanda zamanın kutbudur da .
Yani batin ve mana kutupluluğu da onun üzerindedir.
Bu işin kolay olduğunu sanmayın.
Zira başınıza bir kişi vekil kılınmıştır.
O müslümanların emiri olması sıfatıyla,sizin zahirle alâkalı işlerinizi deruhte etmektedir.
Zamanın kutbu olması sıfatıyla da batinle alakalı hallerinizle meşgul olmaktadır.
FETHURRABBANİ
Yaman arıkanın kaleminden Abdükadir geylâni sohbetleri .

Geçmiz zamanın sultanil Evliyası Gavsıl Azamı Abdülkadir Geylâni hazretleri böyle buyuruyor
bizlere duyuruyor zamanın adil devlet başkanın zamanın kutbu olduğunu iddia ediyor.

Bazılarına bu konular yabancı gelebilir hafızaları almayabilir.
Şu kesinlikle bilinmelidir ki hazreti Allahın özel takdirleri kararları vardır, O her gün yeni bir iştedir.
Öldürüyor diriltiyor yarattığı kullarını dünyadaki yaşamınında onlara vereceği görevle yaratıyor o hal ile dünyaya gönderiyor bu kullar O'nun özel kullarıdır bu kulları zamanı gelince evvelce hazırladığı göreve getiriyor o kulunun ise bundan
haberi olmuyor robot gibi içinden idare ediliyor hazreti Allahın kontrolu idaresi altında çalışmalar yapıyor.

Hazreti Allah c.c onu hıvzı himaye ediyor her nusubet ve belâlardan koruyor tıpkı peygamberleri koruduğu gibi koruyor ayrıca Sayın reisi cumhurumuzu koruduğu gibi, !!!


Kalpteniman

 

Üst