Dersimiz İlmihal Ebu'l Hasen-Ahmed b.el-Kuduri-Bağdadi Hazretleri

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
Ebu'l hasen El kuduri Kimdir?


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
Elhamdü lillahillezi hedana li haza ve ma künna li nehtediye lev la en hedanellah. lekad câet rusulu rabbinâ bil hakk.. Sallina ala resuline Muhammed, Sallina ala şefii zunubina Muhammed, Sallina ala tabibi gulubina Muhammed. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahû kavli. Ve üfevvidu emri ilallah. İnnallahe basirun bil ibad..
Hamd ve senalar bizi yoktan var eden varlığından haberdar eden, tüm mahlukatı eşsiz güzellikte yaratıp yine hepsinin rızkını bir saniye dahi geciktirmeyen Rabbimize
Salat ve selamlar alemlerin hürmetine yaratıldığı, yeryüzüne gönderilmiş en şerefli varlık olan, asırlar öncesinden bizlere kardeşlerim diye seslenen, ümmetim olmadan cennete girmem diyen Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem efendimizin aziz, latif, mübarek ruhu şerifleri üzerine olsun.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Sorulu cevaplı şekilde yapacağımız: Sorulu-cevaplı şeklindeki metodun eğitimde önemli bir yeri olduğu şüphesizdir.

Tamamıyla soru ve cevaptan oluşan imtihanlara yardımcıdır. Meselelerin zihinde iyice yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. "Cibril hadisi" diye meşhur olan bir rivayette Hz. Cebrail (A.S.) insan suretine bürünerek edepli bir sahabi gibi Cami'ye girmiş. Dizini Peyganber Efendimiz (S.A.V.)'in dizinin üstüne koyarak:

"Ey Allah'ın Resulü, İman nedir?" diye sormuş. Efendimiz cevap olarak:
"İman; Allah'a, meleklerine, Peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır."

Cebrail (A.S.) ikinci soruyu sorar:

"İslam nedir?" Efendimiz (S.A.V) cevap olarak:
"İslam; Kelime-i şahadet getirmen, namaz kılman, zekatı vermen, Ramazan orucu tutman, güç yetirirsen Hacc'a gitmendir,"buyurmuş.

Cebrail (A.S.) sorularına devamla; ihsanın ne olduğunu, kıyametin ne zaman kopacağını ve kıyametin alametlerini sormuş. Fakat sorularını sorarken sanki bilmeyen birisiymiş gibisoruyor; cevabını bilen birisi gibi tastik ederek dinliyormuş. Nihayet soru-cevap faslı bittikten sonra, Cami'den çıkıp giden Cebrail (A.S.)'in arkasından Peygamber efendimiz (S.A.V):"Bu şahsı tanıyanınız var mı? diye sorar. Hiç tanıyan çıkmayınca:

"Bu Hz. Cebrail (A.S.) idi. (Surulu-cevaplı olarak) dininizi size öğretmeye gelmişti.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüzul sebepleri arasında bazı soruların sorulması önemli yer tutar.

Hadis-i şeriflerin sebebi vücudunda da sorular ve cevaplar önemli yer tutar. Bazen Peygamber Efendimiz (S.A.V) iyi öğrenilsin, dikkat çeksin diye konuyu soru şeklinde ashabına yöneltmiştir.
Bilahare yine kendisi cevaplandırarak akıllarda yer etmesini te'min etmiştir. Nitekim gıybey konusunda:
"Gıybet nedir, bilir misiniz?" diye soru Peygamber Efendimiz (S.A.V.). Ashab da:

"Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler.(Sonra kendisi cevaplandırdı)
"Kardeşini onun hoşlanmadığı bir vasıf ile zikir ve tavsif etmendir." diye tarif etti.

Netice olarak sorulu- cevaplı eğitim, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in başarılı eğiticilerin müracaat ettiği önemli bir metottur.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

AKAİD

S.1. Mu'min misin?
C. Elhamdülillah Mü'minim.

NOT:Bu konuda "Mü'minim İnşaAllah" demek doğru değildir.Yukarıda geçtiği gibi kesinlik ifade eden "Mü'minin Elhamdülillah" demek lazzımdır.

S.2. Ne zamandan beri Mü'minsin
C. "Kalu bela"dan beri Mü'minim.

S.3. "Kalu bela"nın manası nedir?
C. Allah'u Teala, Hz. Adem (A.S.) babamızın soyundan bütün insanlığı zerreler suretinde çıkarıp, onları mükellef (sorumlu) kıldıktan sonra, onlara hitap etti. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Bu soruya cevap olarak, Mü'minler de kafirler de hep beraber: "Evet sen bizim Rabbimizsin." Dediler ve secdeye kapandılar.Lakin kafirler bu sözlerine sadık kalmadılar.
Mü'minler ise, İslam fıtratı üzerine sözlerine sadık kaldılar.

S.4. İman'ın başı nedir?
C. "La ilahe illallah Muhammed'ür Resülullah." sözüdür.

S.5. Allah'u Teala'yı nasıl bilirsin?
C. Bütün Kemal sıfatları ile muttasıf, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir."Onun benzeri bir şey yoktur. O, hakkiyle işiten kemaliyle görendir."(Şura:11)

S.6. Allah'u Teala yeri, göğü yaratmadan önce neyi icat etti?
C. Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimizin nurunu vücuda getirdi.

S.7. Kimin zürriyetin densin (soyundansın)?
C. Hz. Adem babamızın zürriyetin denim.

S.8. Kimin milletin densin?
C. Hz. İbrahim Aleyhisseelam'ın milletindenim.

S.9. Kimin Ümmetin densin?
C. Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa Sallalahu Aleyhi ve Sellemin Ümmetindenim.

S.10. İtikatta mezhebin nedir?
C. Ehli Sünnet Vel'cemaat mezhebindenim.
Yani Sahabe ve Tabiinleri, onları izleyenleri kasd ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

S.11. Amelde mezhebin nedir?
C. İmam-ı A'zam Ebu Hanife'nin, yani Hanefi mezhebindenim.

S.12. Kaç mezhep vardır?
C. Dört mezhep vardır. Birincisi İmam-ı A'zam Nu'man bin Sabit Ebu Hanife'nin Hanefi mezhebidir. İkincisi Şafii mezhebidir. üçüncüsü Maliki mezhebidir. dördüncüsü Hanbeli mezhebidir.. Allah hepsinden razı olsun. Bu dört mezhebin hepsi haktır ve doğrudur.

S.13. İslam nedir?
C. Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır.

S.14. İman nedir?
C. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in iman ve amel konusunda haber verdiği şeylerin tümünü dil ile söyleyip ikrar etmek; kalp ile doğrulayıp tasdik etmektir.

S.15. Ümmet nedir?
C. Peygamberlere tabi olan cemaatlardır.

S.16. Mezhep nedir?
C. Kur'an', Sünnet'e ve İcma-i ümmete mutabık ve uygun olan ictihattır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
İlmihal dersimize 1-3 gün içerisinde inşallah eklemeler yapılacaktır.
 

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
S.17. İmanın başı nedir?
C. La İlahe İllallah Muhammed-ür Rasülullah sözüdür. Yani Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muahmmed (S.A.V.) onun rasülüdür.

S.18. İman'ın cesedi ayakta tutan nedir?
C. Beş Vakit Namazdır

S.19. İman'ın ciğeri nedir?
C. Mushaf-ı Şerifte yazılı Kur'an'dır.

S.20. İman'ın dili nedir?
C. Allah'ın Zikridir.

S.21. İman'ın özü-yönü nedir?
C. Sözünde doğru olmaktır.

S.22. İman'ın fesadı nedir?
C. Farz Namazları terk etmektir.

S.23. İman'ın tacı nedir?
C. Takvadır. Takva ise Ahirette insana zarar veren şeylerden uzaklaşmaktır.

S.24. İman'ın vatanı neresidir?
C. Mü'minlerin kalbidir.

S.25. İman mı sendedir? Yok sa sen mi imandasın?
C. Ben Mü'minin, İman da benim sıfatımdır.

Derslere ilgi olursa devam edilecektir.
 
Üst