Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması Hizb-ü Envari'l-Hakaikı'n- Nuriye

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
Ey matlubların en hayırlısı,
Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
Ey maksud olanların en hayırlısı,
Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
Ey sevilenlerin en hayırlısı,
Ey indirenlerin en hayırlısı,
Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey yaratıp düzene koyan,
Ey takdir edip hedefe götüren,
Ey belayı kaldıran,
Ey gizli yakarışı işiten,
Ey batmışı kurtaran,
Ey helak olana necat veren,
Ey hastaya şifa veren,
Ey öldüren ve dirilten,
Ey güldüren ve ağlatan,
Ey saptıran ve hidayete erdiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Ğâfir,
Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,
Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,
Ey her şeye gücü yeten Kâdir,
Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,
Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şâkir,
Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,
Ey dostlarına yardım eden Nâsır,
Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator

Ey karada ve denizde yolu olan,
Ey dış âlemde âyetleri bulunan,
Ey âyetlerinde delili olan,
Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
Ey kabirlerde izzeti olan,
Ey kıyamette saltanatı olan,
Ey hesapta heybeti olan,
Ey mizanda hükmü olan,
Ey Cennette rahmeti olan,
Ey ateşte azabı olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey korkanların kendisine kaçtığı,
Ey günahkârların kendisine sığındığı,
Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
Ey zâhidlerin kendisine rağbet ettiği,
Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği,
Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
Ey kuvvetli iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey bütün yakınlardan daha yakın,
Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
Ey bütün büyüklerden daha büyük,
Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
Ey bütün kuvvetlilerden daha kuvvetli,
Ey bütün zenginlerden daha zengin,
Ey bütün cömertlerden daha cömert,
Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli,
Ey bütün merhametlilerden daha merhametli,
Ey bütün yücelerden daha yüce,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey herşeye herşeyden daha yakın olan Karîb,
Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,
Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,
Ey kullarının dualarına cevap veren Mücîb,
Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasîb,
Ey bütün dertlere deva veren Tabîb,
Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,
Ey her şeyden haberdar olan Habîr,
Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,
Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey mağlup olmayan galib,
Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,
Ey mahlûk olmayan yaratıcı,
Ey sahip olunamayan mülk sahibi,
Ey kendisine üstün gelinemeyen Kâhir,
Ey yükseltilmekten münezzeh yükseltici,
Ey korunmaya muhtaç olmayan koruyucu,
Ey yardıma ihtiyacı olmayan Yardım Edici,
Ey kaybolmayan hazır ve Şâhid,
Ey uzak olmayan yakın,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey nurların nuru,
Ey nurları nurlandıran,
Ey nurlara suret ve şekil veren,
Ey nurları yaratan,
Ey nurları takdir eden,
Ey nurları idare eden,
Ey bütün nurlardan evvel olan nur,
Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
Ey bütün nurların üstünde olan nur,
Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey bağış ve ihsanı şerefli olan,
Ey fiili latif ve ince olan,
Ey lütfu daimî olan,
Ey ihsanı ezelî olan,
Ey sözü hak olan,
Ey vaadi doğru olan,
Ey affı fazla olan,
Ey azabı adalet olan,
Ey zikri tatlı olan,
Ey dostluğu lezzetli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
Ey istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,
Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
Ey kâinatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
Ey istediğini istediğine üstün kılan Müfaddil,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
Ey hüküm veren fakat kendisi aleyhinde hüküm verilmeyen,
Ey doğurmayan ve doğmayan,
Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey en güzel Sevgili,
Ey en güzel Tabib,
Ey en güzel Hesap Gören,
Ey en güzel Yakin,
Ey en güzel Gözetleyici,
Ey en güzel Cevap veren,
Ey en güzel Dost,
Ey en güzel Vekil,
Ey en güzel Efendi,
Ey en güzel Yardımcı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey kendisini tanıyanların sevinci,
Ey kendisini arzulayanların dostu,
Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan,
Ey tövbekârların sevgilisi,
Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
Ey günahkârların ümidi,
Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
Ey gamlılara nefes aldıran,
Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
Ey evvel ve âhirlerin ilâhı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
Ey Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey ilmi her şeye ulaşan,
Ey görmesi her şeye nüfuz eden,
Ey kudreti her şeye kavuşan,
Ey nimetleri sayılamayan,
Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,
Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
Ey bekası izzetle izzetlenen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey en yüce misaller Kendisine âit olan,
Ey en yüce sıfatlar Kendisine âit olan,
Ey ahiret ve dünya Kendisine âit olan,
Ey Cennetü'l Me’vânın sahibi,
Ey Cehennem ve ateşin sahibi,
Ey en büyük ayetler sahibi,
Ey en güzel isimler sahibi,
Ey hüküm ve kaza sahibi,
Ey yüce göklerin sahibi,
Ey arş ve yerin sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
Ey kullarının günahlarını bağışlayan Ğafûr,
Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,
Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabûr,
Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,
Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
Ey bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddûs,
Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
Ey gökleri yeri ve bütün mahlûkatı yerinde tutan Kayyûm,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator


Ey semâda (gökte) azameti görülen,
Ey yerde âyetleri ve mu’cizeleri tecelli eden,
Ey her şeyde delilleri bulunan,
Ey denizde acâip sanatları bulunan,
Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten,
Ey dağlarda hazineleri bulunan,
Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
Ey bütün işler kendisine dönen,
Ey her şeyde lütfu açıkça görünen,
Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
 

Üst