Birer Cümle ile Sahabi Efendilerimiz

  • Konuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK


Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz. ÖMER


Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: Hz. OSMAN


Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB


Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri: ABDURRAHMAN BİN AVF


Cennetle müjdelenen ümmetin emîni: EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH


Resûlullahın okçusu: SA'D BİN EBÎ VAKKÂS


İlk Müslüman olanlardan: TALHÂ BİN UBEYDULLAH


Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM


Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB


Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS


Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS


Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ


Hz. Ebu Bekir'in oğlu: ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK


Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA


Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE


Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES'ÛD


En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER


Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA


Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH BİN SELÂM


Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL


Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD


Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR


Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ


Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE


Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER


Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS


Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT


Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB


Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA'D


Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ


Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB


Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH


Cennete uçarak giden sahâbî: CA'FER-İ TAYYÂR


Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ


Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE


Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ


En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE


Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE


Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE


Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ


Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ


Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME


Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ


Gıfarî kâbilsenin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ


Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ


Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK


Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ'L ERKAM


Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:ES'AD BİN ZÜRÂRE


Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ


İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET


İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS


Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR


Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY


Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN


Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA


Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ'B BİN MÂLİK


Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED


Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME


İslâmda ilk öğretmen: MUS'AB BİN UMEYR


Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU'ÂZ BİN CEBEL


Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS


Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU'MÂN BİN MUKARRİN


Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ'ÛN


Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ


Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS


Ensârın en hayırlılarından: SA'D BİN MU'ÂZ


Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA'D BİN REBİ


Hz. Ömer'e benzeyen vâli: SAİD BİN ÂMİR


Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE


Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF


Medîne'de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA'D


Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ


Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM


Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ


Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN


ALLAH yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ


Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL


Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR


Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT


Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR


Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ'B


Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD


Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR


Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎDRADIYALLAHÜ 'ANHÜM ECMA'İN
 
Üst