Besmelenin Fazîleti

  • Konuyu başlatan Eslem_Rufeyde
  • Başlangıç tarihi
Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
BESMELENİN FAZÎLETİ

"Bismillâhirrahmânirrahîm ile başlanmayan her (meşrû' ve mübâh olan) iş bereketsizdir."

(Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu 's-Sağîr)


Müslüman, bir işe başlarken besmele çeker ki; "Ben bu işi kendim için değil, Allah nâmına, onun emriyle ve ancak onun için yapıyorum." demiş olur.

Peygamber Efendimiz (sav), 'Bismillâhirrahmânirrahîm' düstûrunu her hayırlı işin anahtarı olarak ihsan etmiş ve bu edeb ve terbiyeyi, bütün ümmetin mühim işleri ve ihtiyaçlarının evvelinde uyacakları bir sünnet-i seniyye kılmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• "Cebrâil (as.) bana vahiy getirdiğinde ilk indirdiği şey 'Bismillâhirrahmânirrahîm'dir."

• "Bir vartaya (içinden çıkılması zor bir vaziyete) düştüğünde 'Bismillâhirrahmânirrahîm, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil- aliyyil-azîm' de. Çünkü Allâhü Teâlâ, bundan dolayı o kimseyi -dilerse-her türlü belâdan korur." (Ed-Dürrü 'l-Mensur)
 

Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
"Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şâyet yemeğin başında unutursa,
(hatırladığı zaman) 'Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî' desin."


(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)
 

Üst