Besmelenin fazileti

ALLAH-U ALEM

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Bilinmelidir ki Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı besmeledir.Rivayete göre diğer bütün peygamberlere gelen kitapların başlangıcı besmele-i şerifedir.
Rasulullah sallallahu aleyhi vessellem efendimizde bu konuda şöyle buyurdu:Cenabı Allah celle celaluhu kalemi yarattığında onu yüz boğum(düğüm) yaptı.Her düğüm arasıda beşyüzyıllık bir mesafe bulunuyordu.Sonra Cenab-ı Hak onu heybetle nazar kıldı .Kalem ikiye ayrıldı.Cenab-ı Hak ona:
Ey kalemkıyamete kadar olup bitecek şeyleri LEVH Üzerne yaz!diye emretti
Klem sordu:
Ya Rabbi!Yazmaya ne ile başlayayım?
"Bismillahirrahmanirrahim" ile başla!
Bunun üzerine kalem yediyüzsenelik bir zaman süresince yazdı
Cenab-ı Hak şöyle buyurdu
"İzzet ve celalim hakkı için Muhammet ümmetinden herhangi bır kimse bir defa BİSMİİLAHİRRAHMANİRRAHİM derse
Ben ona yediyüz senelik ibadetin sevabını yazarım
 

ALLAH-U ALEM

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
Besmeleyi çokça söylemenin,rızıkları celbetmekte,umulmayan yerden rızık geldiği bildirilmiştir.Allah tealanın üç bin ismi olduğu,bu üç bin ismin manasının da besmeledeki <<Allah,Rahman ve Rahim>> ismi şeriflerinden meknuz olduğu beyan edilmiştir.
Yine tecrübeyle besmelenin esrarına dair şu bilgiler tesbit edilmiş ve ilgili kitaplara dercedilmiştir.
Besmeleyi kim bir zalimin yada haksızlık ve adaletsizlik yapan hakimin yüzüne karşı elli defa okursa,o zalim ve o hakim ona karşı baş eğer ve onun korkusu kalbine girer.Okuyana heybet verir ve onu onların şerrinden muhafaza eder.
Yağmur yağması için halis bir niyetle yetmiş bin defa okunursa,nerede olursa olsun Allah'ın izniyle yağmur yağar.
Herhangi bir ağrı üzerine ya da sihirlenmiş büyülenmiş kimse üzerine ara verilmeden yüz defa okunursa Allah ondan o ağrıyı ve büyüyü giderir.
Rivayete göre Mansur bin Ammar,yolda giderken üzerinde besmele yazılı bir kağıt parçası buldu.Yerden aldı bir yere koymak istediyse de temiz ve münasip bir yer bulamadı.Tekrar ayak altında düşmemesi için bu kağıdı çiğneyerek yuttu.Hadisenin olduğu günün gecesinde çok enteresan bir ruya gördü.Ruyasında birisi kendisine şöyle sesleniyordu:
"O besmele yazılı kağıda saygından dolayı,Cenab-ı Hak sana hikmetletinin kapısını açtı seni ilim ve hikmetiyle doldurdu.
Gerçekten Mansur bin Ammar uyandığında ilim ve hikmetle adeta dolu halde idi.Bu ruyadan sonra hayatının sonuna kadar çevresine ilim ve hikmet saçmaya devam etti.
Hz.Ali(r.a.) diyor ki besmele yazmak yüzü güzelleştirir.
Rasullallah(s.a.v.)buyurdular ki:"Bana öyle bir ayet indirildi ki,Davud oğlu Süleyman'la benden başka kimseye indirilmedi. Bu ayet"Bismillahirrahmanirrahim"dir.(Heysemi).
Yine efendimiz her hayırlı şeye besmele çekmenin önemi hakkında şöyle buyurmuştur:
"Bismillahirrahmanirrahim ile başlamayan her iş bereketsizdir,devam etmez ve köksüzdür(müsned)
"Gerçek şu ki şeytan besmele çekilmeyen yemeği kendi hakkı sayar(Muslim,Ebu Davud)

(Yüzakı dergisi)