Önemli Cinlerle İlgili Bazı Bilgiler

  • Konuyu başlatan Nurcu Genç
  • Başlangıç tarihi
Nurcu Genç

Nurcu Genç

Üye
Üye
1)Cinler genelde vesveseler ve takıntılarla (OKB) musallat olurlar. Allah, zikrimizden gafil olana şeytan musallat ederiz diyor. O yüzden bol bol zikredilmeli. Kur'an okunmalı (Zuhruf 36/el-İsrâ, 82/Sözler: 21.Söz ikinci makam)

2)Büyü yapanda yaptıranda ve Allahın izni olmadan büyünün tesiri olacağına inananda dinden çıkıp kafir olur. Nitekim Efendimiz Sallalahu aleyhi vesellem “Kim bir kahine ya da falcıya gider de onun söylediğinin doğru olduğunu kabul ederse, Muhammed’e indirileni inkar etmiştir.” (Ahmed Müsned 2/429, Albânî Sahihu’l-Cami 5939)

“Kim bir falcıya gider ve ona bir şey sorarsa kırk gece (gün) namazı kabul olmaz!” (Müslim 4/1751)

3)Cinler insanın içine girebilirler doğru ama asla iradesini ele alamazlar bu çok yanlış bir bilgidir.

Şibli, cinlerin insan bedenine girip zarar verebileceğine, aralarında Ebu’l-Hasan el-Eş’ari’nin de bulunduğu Ehl-i Sünnet alimlerinin inandıklarını, makalelerinde bunu açıkladıklarını ve Bakara suresinde bulunan ve faiz yiyenlerin durumunu bildiren ayette; “Riba (faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer deliden başka bir halde (kabirlerinden) kalkamazlar.”(Şiblî, Cinlerin Esrarı, s. 258)

buyurulmasını buna delil gösterdiklerini kaydetmektedir. Ahmet b. Hanbel’in oğlu Abdullah kendisine “Bazı kimseler, cinin insan bedenine giremeyeceğini söylüyorlar. Sizin bu konuda ne dersiniz?” diye sorduğunda, Ahmet b. Hanbel, “Onlar yalan söylemişlerdir.” diye cevap vermiştir.(Şibli, age., s. 256-257)

Sihirbaz ister nüsha (muska) yazarak, ister çeşitli yollarla sihir yaparak, isterse düğümlere üfleyerek faâliyette bulunsun, büyücü ya da sihirbazların şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Cin ya da insan şeytanlarının şerri de, insanlara vesvese vermesi, kulaklarına fena şeyleri fısıldaması, onlara yanlış ve zararlı hususları telkin ederek dünya ve âhirette hüsrâna uğratmasıdır. Nitekim Ebu’l-Yüsr el-Pezdevî, ehl-i sünnet âlimlerinin çoğunun, cinlerin vesvese vermek sûretiyle insanlara etkili olabileceklerini söylediklerini kaydetmektedir (Pezdevî, Usûlü’d-Dîn, s. 226; Krş. Kılavuz, TDV. İslâm Ansiklopedisi, Cin Maddesi, 8/9)./ http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=show_qna&id=103979

4)Cinler ateşten değil dumansız ateşten yaratılmıştır (Er Razi, Tefsir-i Kebir)

5) Biyoenerji tamamen cinlerle gerçekleştirilen bir uygulamadır. Büyüyü büyü ile tedavi etmek kesinlikle haramdır. Nitekim Efendimiz SAV buyurdu ki: "O (nuşra), şeytanın amelindendir. (yani câhiliye halkının tedâvide kullandıkları ve fayda verdiğine inandıkları şeydir)." (Ebu Dâvud ve Ahmed). Hadiste zikredilen nuşra; kendisine büyü yapılmış kimseden o büyüyü başka bir büyü ile çözmek demektir.

6)Cinler kılık değiştirebilir ve bizim alemimizde (alemi şahadet) boyutumuzda çok duramazlar. (https://sorularlaislamiyet.com/cinler-bizim-alemimize-nasil-gecebiliyorlar-bu-aleme-gecen-bir-cin-ne-kadar-kalabilir)
 

SETR

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
kardeşim ilk konu olarak böyle sıra dışı bir konu tercih etmen beni şaşırttı, inşallah daim olursunuz, Allah cc bizleri insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eylesin.
 

Nurcu Genç

Nurcu Genç

Üye
Üye
kardeşim ilk konu olarak böyle sıra dışı bir konu tercih etmen beni şaşırttı, inşallah daim olursunuz, Allah cc bizleri insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eylesin.
Amin Allah عز وجل razı olsun yazdığım makaleleri vs burada paylaşmayı düşünüyorum Allahın izni ile
 

Abdiyet

Abdiyet

Üye
Üye
Peki cinler musallat olan kişiye nasıl görünür? Gözlerini kapatan kişinin göz görmesi musallat belirtisi mi?
 

Similar threads


Üst