(Ateistler için) Kuran Meali Yeter

Hanifi_Bahadir

Yeni Üye
Üye
Bismillah .

Değerli kardeşlerim, günümüzün dinsiz ve tanrıtanımazları ; artık İslam’a saldırı tarzlarını değiştirmişlerdir. Bu saldırı tarzı geçmiş on yılların dine saldırı tarzı olan inkardan ziyade şimdi şüpheciliğe dayanmaktadır. İnkar devri bitmiştir , ateizm İslam karşısında yenilmiştir. Ancak şimdiki ateist metot ; şüpheciliktir. Bu şüpheciliği şöyle örnekleyebiliriz : “Hz. Muhammed ’in yaşadığını nerden biliyorsun?” “Kuran’ın ortaçağda yazılmadığı ne malum?” “İslami tarih ne derece güvenilirdir?” gibi.

Bu mesajın yazılmasının nedeni , işte bu şüpheciliğe öldürücü kesin darbelerden birini vurmaktır. Aşağıda yazılanların özeti ve sonucu; bir ateistin , hiçbir şey bilmeden sadece eline bir Kuran Meali alarak da Kuran’ın tek mutlak doğru olduğunu bulabileceğidir.

Elinize bir Kuran alınız. Kuran’da, çok dikkat çekici bir biçimde, sürekli olarak “İsrailoğulları”ndan söz edilir. Allah Kuran’da, “İsrailoğulları”nın en çok “dünya hırsı”na sahip olan topluluk olduğunu (Bakara Suresi, 96 ) ; kendilerini diğer insanlardan üstün gördüklerini (Cum’a Suresi, 6 ) ; diğer insanların “mallarını haksızlıkla yediklerini” ve onları faiz yoluyla sömürdüklerini (Nisa Suresi, 161) ; peygamberleri “öldürdüklerini” (Al-i İmran Suresi, 183 ) ; yeryüzünde savaş çıkarıp “bozgunculuğa çalıştıklarını” (Maide Suresi, 34 ) ; kendi soydaşlarını da öldürdüklerini veya yurtlarından sürdüklerini (Bakara, 84-85 ) ; “zalim” olduklarını (Bakara Suresi, 59 ) ; sıkça “ihanet” ettiklerini (Maide Suresi, 13 ) ; İslam’a “kin ve hınç” beslediklerini (Nisa Suresi 46 ) ; Müslümanlara karşı “düzen” kurduklarını ( Al-i İmran Suresi , 54 ) ; Müslümanlar için “en şiddetli düşman” olduklarını ( Maide Suresi 82 ) ; “küfre sapanlarla dostluklar kurdukları”nı (Maide Suresi, 80 ) ; insanlara “zulüm” yaptıklarını ve onları “Allah’ın yolundan” alıkoyduklarını (Nisa Suresi, 160 ) bildirir. Kuran’da en çok azarlanan toplum Yahudilerdir. Dolayısıyla Yahudilerin diğer topluluk ve tapımlardan daha fazla Kuran’a düşmanlık potansiyelleri vardır. Çünkü müşriklerden farklı olarak Yahudiler üstün ırk psikolojisine sahip ve Kuran’da da en fazla azarlanan toplumdur.

İsrailoğulları’nın kutsal kitabı Tevrat’ta bir çok yerde Yahudilere “üstün ırk” psikolojisi ve diğer milletlere kindarlık telkin edilmektedir(*). Örnek olarak ; Yasanın Tekrarı Bab 14 ayet 2 : “Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. RAB öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti.”. Yasanın Tekrarı Bab 7 ayet 22 : Aranızda olan Tanrınız RAB ulu ve heybetli bir Tanrı’dır. Bu ulusları önünüzden azar kovacak. Onları birden ortadan kaldıramazsınız. Yoksa çevrenizde yabanıl hayvanlar çoğalır.” . 1965-1973 yılları arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olan Hayrullah ÖRS; “Musa ve Yahudilik” isimli kitabının 37. sayfasında şu bilgileri verir : “M.Ö. 300’e doğru da Tarihler, Ezra ve Nohemya bölümleri. Bu son tarihten sonra Eski Ahd'in (Tevratın) artık şimdiki şeklinde kaldığı, hatta bir harfinin bile değiştirilmediği bir gerçektir.” Dolayısıyla Kuran tahrif edilseydi ilkönce Yahudiler tahrif eder, Kuran’da Yahudileri azarlayan ayetleri kaldırırlardı(**) . Ancak yukarıdaki Kuran ayetleri hala elimizde ise demek ki Kuran hiç değiştirilmemiştir.

Elinize bir Kuran alınız. Kuran’ın değiştirilmediğini izah ettik, Kuran’da Yunus Suresi 37 ve 38 ’de şöyle denmiştir : “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir. Yoksa: “Bunu kendisi (Hz. Muhammed) yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki : “Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın.”” Eğer Kuran’dakine benzer ayet yazılabilseydi, bu metin Mekke döneminde ve yedinci yüzyıldan itibaren Yahudilerce muhafaza edilir ve Yahudiler kanalıyla günümüze kadar gelir ve şimdi her yere dağıtılırdı. Kuran’da insan ürünü cümle olsa idi, bu cümleye bakılarak; Kuran’a benzer cümle yazılmaya teşebbüs edilebilinirdi. Demek ki Kuran İnsan kelamı değildir(***).

ARA SONUÇLAR : 1-Kuran İnsan kelamı değildir. 2- Kuran insanlar tarafından da değişime uğramamıştır.

Devam ediyoruz :

Elinize bir Kuran alınız. ‘Tek İlah’ mantığının bütün Kuran’a oturmuş olduğunu göreceksiniz. Kuran eğer metafizik mahluk ya da mahlukların sözü olsa idi Kuran’da ‘Tek İlah’ mantığının ve sözünün geçmemesi gerekirdi. Kuran’ı metafizik mahluk ya da mahlukların yazdığını varsayarsak ; (Kuran ayetleri içinde ; ) tanımadığı canlıları yalan bir hedef doğrultusunda birbirlerine kırdırmak , öldürmek üzere emir veren, kutsal kitap yazan mahluk ya da mahlukların art niyetli olduğu anlaşılmalıdır. Oysaki Kuran’da ‘Tek İlah’ mantığının zihinlerde bıraktığı yalınlık ve temizlik kesinlikle art niyetli bir üsluba benzemiyor. Demek ki Kuran, metafizik mahluk ya da mahlukların da sözü değildir.

Metafizik mahluk ya da mahlukların Kuran’ı değiştirme konusunu ele alalım. Kuran Mushaflarındaki sure iniş dizilişlerinin doğruluğuna inanmayan, bu konuda şüpheci davranan kişilerin bu hassasiyetlerini dikkate alarak devam edelim. Kuran’da Yunus Suresi 37 ve 38 ’de şöyle denmiştir : “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir. Yoksa: “Bunu kendisi (Hz. Muhammed) yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki : “Bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın.”” Hicr Suresi dokuzuncu ayette ise ‘Kuranı Allah’ın koruduğu’ hükmü vardır. Eğer Hicr Suresi 9. Ayet, bu yukarıdaki Yunus Suresinin ilgili ayetlerinden önce inseydi; Kuran’ın değiştirilemeyeceği ve korunduğu konusunda hiçbir itiraza meydan verilmezdi. Çünkü metafizik mahluk ya da mahlukların sözü olmadığını yukarıda izah ettiğimiz Yunus Suresi 37-38’de ‘Kuran Allah tarafından indirilmiştir’ deniyor ve bu cümle, Kuran’ın Allah tarafından korunduğunu belirten Hicr Suresi 9. Ayeti de kapsıyor. Dolayısıyla Hicr Suresi 9. Ayette ‘Kuranı Allah’ın koruduğu’ ; mutlak gerçek olarak beliriyor. İkinci olasılığa geçelim : Hicr Suresi 9. Ayet, Yunus Suresi 37-38’den sonra indiği düşünülürse ; Hicr Suresi 9. Ayet, eğer metafizik mahluk ya da mahlukların sözü olsa idi, bu yetenekteki mahluk ya da mahluklar, daha önce inen yukarıda yazılmış Yunus Suresi 37 ve 38’e yanıt olarak metin yazabilirlerdi. Ve müşrik insanlarla işbirliği yapıp bu metni insanlara verirlerdi. Kuran’ın cihadına karşı, bu büyük düelloda müşrik insanlarla işbirliği zaruridir. Bu durum hala geçerlidir. Kuran ayetine benzer cümle yazılabilse , Yahudilerin bunu dünya kamuoyuna bomba gibi düşürmesi gerekirdi. Yukarıda denildiği gibi, ortada bir Kuran’a rakip bir metin bulunmadığına göre Hicr Suresi dokuzuncu ayet Allah kelamıdır ve bu ayette geçtiği gibi, Kuran korunmaktadır. Kuran metafizik mahluk ya da mahlukların tahrifinden de korunmuştur.

ARA SONUÇLAR : 1-Kuran metafizik mahluk ya da mahlukların kelamı değildir. 2- Kuran, metafizik mahluk ya da mahlukların tahrifinden korunmuştur.

SONUÇ : Kuran kendi başına mucizedir ve kendi başına delildir. Kuran tek mutlak yasadır. Buraya kadar anlattıklarımızın özeti ve sonucu ; hiçbir şey bilmeden sadece elinize bir Kuran meali alarak da Kuran’ın tek mutlak doğru olduğunu anlayabileceğinizdir.

Bu iletiyi paylaşanlardan Allah razı olsun.(*) : Yahudilerin kendi kitabı olan Tevrat’ta ise Yahudilerin azarlanmış olmasından Yahudiler büyük övünç duymaktadırlar. Çünkü Tevrat’ta geçen; ‘Tanrı ile güreşmek ve onu yenmek’ ayrıca Tanrı’nın Yahudileri azarlaması, Yahudiler için onur olmaktadır. Çünkü bu azarlanma kendi dinlerinde yapıldığı için bundan rahatsız olmazlar, çünkü kendilerinin tek üstün millet olduğuna inanırlar, bu yüzden İslam; kendi kavimlerinin milli dini olmadığı için ona düşmanlıkla karşılık verirler.

(**) : Yahudiler, Kuran-ı Kerim’i değiştirebilecek imkana ve sosyal rahatlığa –İslam Dünyasında- sahipti. Bilimsel bir gerçektir bu nokta. Kuran’ın yeniden yazılıp, orijinallerinin yakıldığı bir Hz. Osman devrinde Kuran’ı yazan heyete Kuran-ı Kerim’i tahrif edecek kişi giremezdi. Tersini düşünürsek, Kuran-ı Kerim’i tahrif etmeye kalkacak kişi o heyete nasıl girmiştir? Öyleyse her türlü Kuran düşmanına açık bir heyettir o. Yahudilere de doğal olarak açık olacaktır. Dolayısıyla her türlü tahrifat, Kuran’da Yahudileri azarlayan ayetlerden başlanarak yapılabilecektir. O çok önemli heyete; bu nitelikte yani Kuran-ı Kerim’i değiştirebilecek bir kişi girebiliyorsa, Kuran-ı Kerim, her türlü münafıklık temelinde Yahudilerin ayet operasyonlarına da açık olurdu. Ama hiçbir ayet operasyonuyla karşılaşmıyoruz. Kuran-ı Kerim’e Yahudilerin operasyonu mümkün olmadığından heyettekilerde öyle bir nitelik (Kuran-ı Kerim’i tahrif etme niteliği) yoktu. Bu “çok önemli heyet” konusunda hiçbir ‘tahrifat’ dedikodusuyla da karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim, ilk hali ile elimizdedir.

(***) : “Sen Nazım Hikmet gibi şiir yazamazsın; nasıl Nazım Hikmet’in şiir üslubu kendine özgüyse Kuran da kendine özgüdür; benzerinin yazılamaması doğaldır” diyenlere biz de cevap olarak diyoruz ki : 21. Yüzyılda “Kuran-ı Kerim’e benzer, Kuran-ı Kerim’e alternatif kitap” (!) olarak takdim edilen ‘True Furqan’ yazılmıştır; demek ki Kuran’a benzer ayet yazılmaya ortam müsaitti demek ki Kuran’a benzer cümle yazmaya özgür ortam mevcuttur.
 

KuLL

KF Ailesinden
Özel Üye
Yazı karmaşık bir yazı olmuş . Merak ettiğim bir husus bunu yazmadan önce bir ateist ile buluşma ayarlayıp ona Kuran hakkında bilgilendirme verip vermediğiniz . "Şahsı duşuncem" Belki bizim bu devirde yaşamamızda bir önemli husus onları İslam dinine davet etmektir . Onları bilgisiz kaynaklarından yararlanıp yazdıkları şeyleri kötü düşürmek değildir. Aslına kavuşturmak çok önemli bir husus olup kullanılan yöntem bi okadar önemlidir . Şahsen bir ateistin bu yazıyı okuduğunda İslam hakkında ki düşüncelerinin çok olumlu yönde değişeceğini sanmıyorum . Münakaşa yapmak yerine İslam dini sevdirmeye çalışmalısınız . Sevip sevmemek onlara kalmıştır .

Yazdığınız konu ile ilgili olduğunu düşündüğüm bir yazı : "Kuran Allah tarafından Hz . Peygamber " e 23 senede parça parça indirildi . İnen her ayet zaman geçirilmeden vahiy katipleri tarafından kayda geçiriliyordu . Bu iş için deri parçaları, yassı tabletler, ağaç kabukları hurma dalları ve kurek kemıklerı gıbı o dönemde yazıya elverışlı malzemeler kullanılıyordu . Kuran "ın vahit katıplerınce yazılımı gerçeğı, bize kadar ulaşmış birçok sahih rivayet tarafından da tasdık edılıyordu .Bu durum, Kuran"ı kendisinden önceki ilahi kıtaplardan ayıran bir özellikti.
Hz peygamber vahyin yazılmasında o kadar titiz davranıyordu ki, vahyin arasında, isterse kendisininki olsun,bir tek kul sözü girmemesi için " Benden Kuran" dan başka bırşey yazmayın.Kım benden Kuran dışında bırşey yazmışsa ımha etsin " emrini veriyordu . Muslim zühd 7 Bu emrin sadece vahiy katipleri tarafından tutulması yeterli olduğu halde İsrailoğullarının kitaplarını nasıl tahrif ettiğini iyi bilen Hz. Rasul,Kuran"a herhangi bir söz gelmemesi için sözkonusu yazma yasağını vahiy katipleriyle sınırlı tutmayıp genele teşmil ediyordu.
Oysa önceki kitaplar böyle bir yöntemle yazılmamıştılar. Kuran"dan önce nasil olup en iyi korunmuş olma vasfını üzerinde taşıyan Tevrat, inişinden yüzyıllar sonra yazıya geçırılmış, üstelik bu tek nüsha da biri Babil diğeri Asur işgali sırasında iki kez yok olmuş, ilk kayboluşundan yüzyıllar sonra Ezra adında biri onu sözlü geleneğe dayanarak yeniden derlemişti. Tevra bugünkü son şeklini Hz .Musa "dan ikibin kusur yıl sonra almıştı.Kuran sadece yazılmakla kalmıyor, bunun yanında Rasulullah tarafından Hz .Cebrail "e her yıl okunuyordu. Bu "mubabele " işi en son yıl iki kez yapılmıştı . Bu durum da gösteriydu ki Kuran ayetlerinin ve surelerinin yeri dahi tesadüfen değil belli esasa göre diziliyordu.
Bizce bu esas , Kuran"ın kendisinden indirildiği " Lev-i Mahfuz"du ve Kuran ona göre monte ediliyor, Bu montaj sırasında ayetlerin ya da suralerin iniş zamanı değil , ana kompürtürdeki yeri dikkate alınıyordu. Bu arada kimi kurra sahabiler kendileri için birer nüsha yazarak muhafaza etmeyi ihmal etmiyorlardı. .... Hz . Ebubekir"in hilafeti döneminde yalancı peygamber Museylime"ye karşı verilen yemame savaşında çok sayıda Kuran hafızının şehid düşmesi Hz. Ömer"i telaşlandırmıştı.Ömer"in ısrarı sonucu halife Hz . Ebubekir Kuran"ı cem etme gorevını Zeyd b. sabit " e veriyordu . Zeyd b. sabıt"ın vahıy katıplığı dışında önemli bir özelliği vardı. O da dığer sahabılerden farklı olarak Kuran "ı Hz .Peygamber"ın agzından "son mukabeleye göre" almış olmasıydı. ......
Ümmeti muhammed , kendi kitapları olan Kuran"ın metnini Ümmeti musa "nın kendi kıtapları Tevrat"ı tahrıf ettıklerı gıbı tahrıd edemezlerdı . Çunku i Kuran"da açıklandığı gıbı Tevrat "ın korunması Israıloğulları alımlerıne bırakılmışken Kuran"ın korunmasını Allah bızatıhı ustlenmıştı .
Zaten Tevrat"ın tahrıfı de , çoğunlukla ,öyle metiden çıkarmak, hukumlerı sılmek bıçımınde gerçekleşmemişdi. Daha çok Tevrat müfessirlerinin ve Israıloğulları alımlerının yaptığı yorumlar , tefsırler yoluyla tahrıf edılmıştı. .....

Mustafa İslamoğulu " İsrailoğullarının Ummetı Muhammed"e Yahudılesme temayulu 134-137

Yarım doktor candan , Yarım imam dinden eder .

Kuran"ı kerimi çok iyi bilen kişilere tefsir de sevap vardır .:ban:
 

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Herşey bir tarafa ,ben yazının son paragrafının neden yazıldığına ve ne denmek istenildiğine bi anlam veremedim.
 

Hanifi_Bahadir

Yeni Üye
Üye
Allah razı olsun kardeşlerim, inşaAllah dualarınızla hatalarımızı düzelteceğiz yeterki eleştiri yapalım, sondan başlayayım;

mavera43 ; ateistlerin bir söylemi; Kuran'ın benzerinin yazılamamasının mucize olmadığıdır, çünkü kimse kimsenin üslubunu yüzde yüz tutturamaz, derler. Ben de bunu çürütmek için dedim ki ; bir kaç arap , Kuran'a benzer yazı(!) adı altında bir metin yazmışlar ve bu da ateist sitelerin propaganda sayfalarına yansımıştır. Bu metin Kuran'a benzer olsaydı İslam Düşmanlarının dünyayı bu konuya odaklamaları yani Kuran'ın benzerinin yazıldığını söyleyip İslam'ın bittiğini anlatmaları icap ederdi, demekki yazılan metin Kuran'ın benzeri değildir. Ama işte bu noktada ateistlerin iddiası çürütülme noktasındadır : (ateistlerin söylemi; ) "Kuran'ın benzerinin yazılamaması mucize değildır, çünkü kimse kimsenin üslubunu yüzde yüz tutturamaz" . İşte baştaki ilk yazımın bahsettiğiniz son paragrafı bu konuyu çürütüyor.

KuLL ; onyıla yakın ateistlerle iç içe ve diyalog halindeyim, amacım onların İslam'a saldırırken kullandıkları şüphecilik silahını yok etmek, zaten militan evrimcilerin İslam dinini seveceklerini (Allah istemedikçe) sanmıyorum, öyle bir niyetim de yok. Yazdığın cümleleri tahlil ediyorum, buna ihtiyacım var, Allah razı olsun.
 

Hanifi_Bahadir

Yeni Üye
Üye
Değerli kardeşim KuLL ; kafirlerin senaryosu bitmez biliyorsun, sen istediğin kadar İslami kaynaklardan açıklama yap, ateistler için senin kaynakların güvenilir değil,sadece 'İslami'dir. Yazdığım ilk baştaki ilk paragraftaki açıklamayı anlatamamışım. Adamlar Hz. Peygamberin yaşayıp yaşamadığını müslümanlara vesvese babından empoze edip şüpheye düşürmeye niyetleniyorlar ; Ateistler şüphecilikle yaklaşırlar, "Nerden bileyim senin Mustafa İslamoğlu'nun nakillerinin bilgilerinin doğruluk derecesini?" derse neyi dayanak yaparak açıklama yapabileceksiniz değerli KuLL ? Ben söyleyeyim, Kuran'ı Kerim'i veya Mealini şu anda eline alarak tek başına aklıyla İslam'ı bulursa işte bu ateistin beklediği yanıttır.

Emin ol yazdığım ilk yazı da bundan başka bir amaç için yazılmamıştır.
 
Üst