Allahu Teala'nın Selbi ve Sübuti Sıfatları Nelerdir?

  • Konuyu başlatan kethuda
  • Başlangıç tarihi
kethuda

kethuda

Üye
Allahu Teala'nın Selbi ve Sübuti Sıfatları Nelerdir?

Selbi ve Sübuti Sıfatlar

Akaid kitapları (inançla ilgili konuları açıklayan eserler) ilk önce Alláh-u Teâlâ 'nın sıfatlarına dâir konuları ele almışlardır.
Biz de bu sıralamaya uyarak kişinin Müslüman olabilmesi için inanması gerekli olan konuların başında Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla alâkalı mevzuları ele alacağız.

Allâh-u Teâlâ hakkında inanılması zorunlu olan sıfatlar temelde iki kısımda ele alınmıştır: Selbi ve Sübuti Sıfatları

Allâh-u Teâlâ 'nın sübûti sıfatları, Allâh-u Te'âlâ 'nın hangi niteteliklere sahip olduğunu ve neler yaptığını ifade eder.
Selbi (tenzihi) sıfatları ise Allâh-u Teâla'nın hangi niteliklere sahip olmadığını ve neler yapmaktan münezzeh olduğunu beyan eder.

Buna göre bu sıfatları îzah edecek olursak:

Selbî Sıfatlar: Allâh-u Teâlâ hakkında ispat edilemeyen yani Allâh-u Teâlâ'ya yakışmayan, onda olmaması gereken şeylerin O'nun Yüce Zât'ında bulunmadığını bildiren sıfatlardır.Bu sıfatları diğer sıfatlardan ayıran en önemli husus, Allah-u Teâlâ dan başka birine verilmesi mümkün olmayan yani sadece Allâh-u Te'âlâ 'ya ait olan sıfatlar olmalarıdır.
Bunlar altı tane olup; "Vücûd", "Kıdem", "Beka", "Vahdaniyet", "Muhâlefetün li'l-havâdis" ve "Kıyam bi-nefsihi" dir.


Sübûti (Zâtî) Sıfatlar: Bunlar Allâh-u Teâlâ'da bulunmasının gerekli olduğuna inanmamız zaruri olan, bulunmadığını farzetmemiz halinde ise acziyetin varlığını kabullenmemiz gereken sıfatlardır. Bu yüzden bu sıfatlar hakkında "Sabittir, dâimîdir ve olmaması mümkün değildir" anlamına gelen "Subûti sıfatlar" ifadesi kullanılmıştır.
Bunlar da sekiz tane olup; "Hayat", "İlim", "Sem", "Basar", "İrâde", "Kudret", "Kelâm" ve "Tekvin"dir.
 

Üst