Allah korkusu için dökülen bir damla gözyaşının neticesi

!!_serp!L_!!

Deneyimli Üye
Kademeli
Avn bin Abdullah birgün hem ağlıyor,hem de akan gözyaşlarını yüzüne sürüyordu.
Kendisine soruldu : " Gözyaşlarını niçin silmiyor, yüzüne sürüyorsun? "
Buyurdu ki : İnsanın ALLAH korkusuyla akan gözyaşları bedeninden bir yere değerse
ALLAH orasını cehenneme haram kılar ve yakmaz."

____________________________


Ahmed bin Ebi'l-Havari anlatıyor :
Rüyamda bir gece yüzü nur gibi pırıl pırıl parlayan bir huri gördüm.
Ona "Ey huri!Ne kadar güzel yüzün var!"dedim.
Huri cevap verdi : "Evet ey Ahmed! Ağladığın bir gece senden akan gözyaşlarını yüzüme sürdüm de onun için yüzüm böyle pırıl pırıl oldu!"


____________________________


Efendimiz (SAV) Hadis-i Şeriflerinde şu şekilde buyurmuşlardır.

"ALLAH ı anarken, ALLAH korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz." [Hakim]

"ALLAH korkusu ile ağlayan göze, Cehennem ateşinin dokunması haramdır" [Nesai]

"Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir. Ancak dünyada ALLAH korkusu ile, bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır." [İsfehani]

"ALLAH korkusu ile, gözünden yaş akan mümini, Hak teâlâ ateşten koruduğu gibi, ateşi de onun nurundan korur." [İbni Mace]

"ALLAH için gözlerinden yaş akan müminin vücudunun, Cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir damla gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü, hiçbir zaman darlığa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür, tartılır. Bunlardan ALLAH korkusu ile akan gözyaşı, ateş deryasını söndürecek güçtedir.'' [Beyheki]

''ALLAHü teâlânın, himayesinden başka hiçbir himayenin bulunmadığı kıyamette, himayesine aldığı yedi kimseden biri de, yalnız iken ALLAH'ı anıp gözünden yaş akan kimsedir.''[Buhari)

''Her mümin dağlar kadar günah ile mescidimizde bulunsa, ağlayan şu kişinin hürmetine oradakilerin hepsinin günahları affolur. Çünkü melekler "Ya Rabbi, ağlayanları, ağlamayanlara şefaatçi kıl!" derler. [Beyheki]


alıntı
 
Üst