Allah korkusu ( 3 )

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
ALLAH KORKUSU ile ilgili hadisler ( 3 )

İbni Mesûd (r.a)’dan. Şöyle demiştir:
“ Bir çadır içerisinde Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte kırk kadar kimse ile bulunuyorduk. Kendisi bize:
Cennetliklerin dörtte biri olmaya razı olur musunuz?” buyurdu.

“ Razı oluruz.” Dedik.

Cennetliklerin üçte biri olmaya razı olur musunuz?” buyurdu.

“ Razı oluruz.” Dedik.

Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin olsun ki, cennetliklerin yarısı olacağınızı umuyorum. Şöyle i, cennete ancak Müslüman olan kimse girecektir. Siz ise (sayıca oradaki ) müşrikler arasında siyah bir öküzün derisindeki ancak bir beyaz tüy kadarsınız. Yahut da kızıl bir öküzün derisindeki beyaz bir tüy kadarsınız.” Buyurdu.

(Müttefekun aleyh)

****************
Ebû Musa (r.a)’dan. Şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü olduğunda , Yüce Allah her müslümana bir Yahudi veya Hıristiyan verecek ve : “ Bu senin kurtuluş fidyendir.buyuracaktır.”

Ebû Musa (r.a)’dan gelen diğer bir rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü dağlar kadar günahlarıyla birtakım Müslüman kimseler gelir. Allah onların bu günahlarını bağışlar.

(Müslim)

Açıklama: Allah her müslümana bir Yahudi veya Hıristiyan verecek ve : “ Bu senin kurtuluş fidyendir.”buyuracaktır.” ifadesinin manası E bû Hureyre (r.a)’nın rivayet ettiği “ Herkesin bir cennette bir de cehennemde yeri vardır. Mü’min cennete girdiğinde, cehennemdeki boş kalan onun yerini bir kâfir doldurur. Çünkü kâfir küfrü nedeniyle bunu hak etmiştir.” Şeklindeki hadis ile açıklanır.

***********

İbni Mesûd (r.a)’dan. Şöyle demiştir:
“ Bir adam ( yabancı) bir kadını öpmüştü. Ardından Hz. Peygamber (s.a.v)’e gelip yaptığı hatasını bildirdi. Bunun üzerine Allah:

<< Gündüzün iki ucunda (sabah-akşam) gecenin de yakın bir vaktinde namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir…>> (Hûd:114)ayetini indirdi.
Akabinde bu kimse:

“ Ey Allah’ın Rasûlü, bu benim için midir?” dedi.

Ümmetimin tümü, hepsi içindir.” Buyurdu.

(Müttefekun aleyh)

Açıklama: Hadisimizde sözü edilen kişinin kim olduğu bildirilmemektedir. Bu sahabi, büyük bir ihtimalle Ebû Yüsr (r.a) olmalıdır. Tirmizî’nin rivayetinde (Tirmizî, Tefsir,Hûd: 114) Ebû Yüsr (r.a) bu olayı kendisi anlatmaktadır. Hadis şöyledir:

“ Hurma satın almak için bana bir kadın geldi. Ona “Evde daha iyisi var dedim” Benimle birlikte eve girdi. Ben de üzerine atılıp onu öptüm. Arkasından Ebû Bekir’e gidip durumu anlattım. O da:
“ İçinde sakla , kimseye söyleme ve Allah’a tevbe et.” Dedi. Ama ben duramadım, Ömer’e gidip durumu anlattım. O da:
“ İçinde sakla , kimseye söyleme ve Allah’a tevbe et.” Dedi. Ama ben yine duramadım, Hz. Peygamber’e varıp durumu ona da anlattım. O da:

Allah yolunda savaşa çıkmış bir gazinin geride bıraktıklarına böyle mi yapılır!” buyurdu.

Ebû Yüsr, kendisinin cehennemlik olduğunu düşünerek o ana kadar Müslüman olmamış olmayı bile temenni etmiştir. –Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) bir süre başını öne eğip sessiz kalmış ve arkasından
( Hûd: 114 ) ayeti indirilmiştir.)

****************

Enes (r.a)’dan. Şöyle demiştir:
“Bir adam Peygamber (s.a.v)’e geldi ve:
“ Ey Allah’ın Rasûlü, had suçu işledim, cezamı bana uygula” dedi. Arkasından namaz vakti geldi ve Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra:
“ Ey Allah’ın Rasûlü, had suçu işledim, Allah’ın yazdığı cezayı bana uygula” dedi. Rasûlullah :

Namazda bulundun mu?” buyurdu.
“ Evet” dedi.
Bağışlandın öyleyse” buyurdu.”

( Müttefekun aleyh)

Açıklama: Sınırları Allah tarafından çizilmiş cezalara ‘had’ denilmiştir. Bu cezaların miktarı ve uygulanış biçimleri Kur’ân-ı Kerîm’ de belirtilmiştir, zina, hırsızlık,iftira, cezası gibi. Bu suçları işleyenler hiç bir zaman cezadan kurtulamaz. Hz. Peygamber (s.a.v)’in kızı Fâtıma (r.a) olsa bile. Durum böyleyken, yukarıdaki hadisimizde Efendimiz (a.s)’ın, had cezası gerektiren bir suç işlediğini söyleyen kimseye cezayı uygulamamıştır. Âlimler bunun nedenini, 435. Hadiste geçtiği gibi, had cezası gerektirmeyen bir suç işlemiş olmasına bağlamışlardır. Ancak, bu suçu işleyen o kimsenin, işlediği suçun had cezası olacağını zannettiğinden, kendince bunun had cezası olacağı düşüncesiyle: “ Ey Allah’ın Rasûlü, had suçu işledim, cezamı bana uygula” demiş olabileceği belirtilmiştir. Değilse sınırları Allah tarafından belirlenmiş bir suçu hiç kimsenin ört bas etme yetkisi yoktur.)

***************
Ebû Musa (r.a)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Şüphesiz ki Yüce Allah, kullarından bir ümmete rahmet dilerse, o ümmetin peygamberinin ruhunu kendilerinden önce alır..Böylece o peygamberi ahiret için onların öncüsü yapar. (o peygamber onlardan önce varıp, onlar için hazırlık yapar.) Eğer bir ümmetin helâkini dilerse peygamberleri hayatta iken onlara azap gönderir. Peygamberlerinin gözü önünde onları helâk eder. Peygamberlerini yalanlayıp ona karşı geldikleri sırada onları helâk ederek peygamberi rahatlatır.

( Müslim )

Kaynak: Riyâzü’s-Sâlihîn

S: 253 – 255 – 256 - 259
 

Similar threads


Üst