Ailem beni zorla kapatti ne yapmaliyim???

 • Konuyu başlatan azravildan
 • Başlangıç tarihi

Ne yapmalıyım????

 • bilmem

  Kullanılan: 1 100.0%
 • yap

  Kullanılan: 1 100.0%

 • Kullanılan toplam oy
  1
A

azravildan

Yeni Üye
Üye
Ben 15 yasindayim yani lise 1 e gectim. Benim ailem beni zorla kapatmak istiyor ama benim içimden hiç gelmiyor annem ben daha 6. Siniftayken kapancakasin bizim ailmemiz böyle baskaları bizi ilgilendirmez falan diyor.babam aslinda o kadar dindar degil hata yegenleri açık ama çok kızıyor.her kız gibi(en azindan benim durumumda olanlar) gelecekte açılma hayallerim var. Ailem bana sürekli kapanan kızları örnek gösteriyor.Bu da beni daha çok soğutuyor aileme dedim bana birilerini örnek gösterdiğiniz de ben o işten soğuyorum dedim ama nafile beni tınlamıyorlar.7.sınıftan sonra sadece okulda açık oldum.Dışarda kapaliydim.Ne yapmam gerekir.Bence bir insanın içinden gelemsi gerekmez mi?? Bu yüzden ailem ile iletisimim bozuk.Düşüncelerim ters bu konuyu açmaya o kadar korkuyorum kii!!! Ailemde ya akrabalarımiz ne der derdi var galiba ama ben hayatim boyunca pantalon ustune uzun bir sey giyip çıktım . kısa seyler asla giymedim.Bana yardımcı olun..
 

M

Mutesettir

Ziyaretçi
"Dinde zorlama yoktur." hükmü başka dinde ve inançta olan kimselere zorla İslam’ı kabul ettirme anlamındadır. Yani bir Yahudi ya da Hristiyan’ı zorla Müslüman yapamazsın, denilmek isteniyor. Zira iman gönül ve kalp işidir, insanların kalp ve gönlüne baskı ile bir şeyi kabul ettiremezsin. Baskı ile onu ancak iki yüzlü yaparsın, gerçek iman ancak severek ve isteyerek gerçekleşir.

Mesela bir Amerikan vatandaşını zorla Türk vatandaşı yapmak, sonrada Türk kanunlarına onu uymaya zorlamak haksızlık ve hukuksuzluk olur. Ama bu vatandaş kendi hür iradesi ile Türk vatandaşlığını kabul edip Türkiye’ye yerleşirse o zaman Türk kanunlarına riayet etmek mecburiyetindedir. Vatandaşlığa zorlamak ayrı bir şey -ki bu haksızlık ve hukuksuzluktur- vatandaş olduktan sonra kanunlara uymaya zorlamak ayrı bir şeydir. Kimse kalkıp ben vatandaş, olurum ama kanunlara uymam diyemez. Asıl tutarsızlık ve çelişki buradadır.

Bir kimse severek ve isteyerek Müslüman olduktan sonra Müslümanlığın gereklerini yani emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek zorundadır. Şayet bu gerekleri yerine getirmez ise bunun müeyyideleri vardır.

https://www.kunfeyekun.org/forum/kf/kapanmak-istemiyorum-ama-ailem-zorla-basimi-kapatiyor.22248/page-7#post-107777
 

E

Eski Toprak

Ziyaretçi
Azravildan kardeşim kapanmak anne babanın emri değil Bizzat tüm alemlerin yaratıcısı olan Allahü Tealanın emridir.
Örneğin aldığın telefonu bile dış etkenlerden korumak için kılıf ve ekran koruyucu kullanırken, sen neden kendini korumayasın sen telefondan değersizmisin. Kardeşim sen anne ve babanın yanında değerlisin onlarda seni korumak istiyor. Allahın emrettiği gibi örtünmek seni kötü gözlerden ve kötü insanlardan korur.
Size İhsan Şenocak Hocamın İslamın kızına isimli kitabını okumayı tavsiye ediyorum.

Bak kardeşim Alemlerin Rabbi Nur Suresi 31. ayette ne diyor.

Bismillahirrahmanirrahim

İmanlı kadınlara da de ki; gözlerini (erkeklerin ve kadınların avret yerlerine bakmaktan) yumsunlar ve tenâsül uzuvlarını (zinadan ve şehvetle birbirine sürtünmeden) korusunlar. (Örf ve âdete göre, zorunlu olarak)kendilerinden görünen (yüzler, ayaklar ve el)ler dışında ziynet (mahalleri olan vücutlarının diğer yer)lerini meydana çıkarmasınlar/ kendilerinden (âdet gereği) görünen (yüzük ve kına gibi) şeyler dışında (örtünmesi gereken bilezik, halhal, küpe ve gerdanlık gibi) süslerini (bile) açığa çıkarmasınlar/! Örtülerini başlarından doğru(câhiliyet devrinde olduğu gibi arka taraflarına değil de,) yakaları üzere (, gerdanlarını, göğüslerini ve tüm vücutlarını kapatacak ve şekil belli etmeyecek bir halde) atsınlar! (Gizlemeleri gereken) ziynet (yer)lerini (hiçbir kimseye)açmasınlar; ancak kocalarına veya babalarına yahut kocalarının babalarına ya da oğullarına veya kocalarının(başka hanımlarından olan)oğullarına yahut erkek kardeşlerine ya da erkek kardeşlerinin oğullarına veya kız kardeşlerinin oğullarına (ya da amca ve da yıları gibi müebbet mahremlerine) yahut kendi(leri gibi imanlı ve hür)kadınlarına ya da (kâfir de olsalar câriyelerden) sağ ellerinin mâlik bulunduklarına veya (kadını erkekten ayıramayacak derecede bunak veya ahmak) erkeklerden (kadınla cinsel ilişkiye karşı) ihtiyaç sahibi olmadıkları halde (sadece arta kalan yemekler için) peşe takılanlara yahut kadınların avret (yer)lerinden haberleri olmaya(cak kadar küçük ola)n o çocuklara (açıvermeleri) müstesnâ! (Halhal gibi) gizlemekte oldukları o ziynetleri bilinsin (de, kendilerine meyledilsin) diye ayaklarıyla da (yere) vurmasınlar! Ey müminler! Hep birlikte Allâh’a tevbe edin! Tâ ki siz (iki cihan saâdetine kavuşarak) felâha erebilesiniz!
Hanefî mezhebinde; yüz, eller ve ayaklar avret değilse de, bun lara şehvetle bakılması haramdır. Dolayısıyla kadının, kendisine şeh vetle bakılacağına dâir en ufak bir endişesi bulunması halinde bu uzuvlarını yabancı erkeklere göstermesi câiz olmaz. Özellikle fitne kaynayan zamanımızda şehvetle bakanla bakmayanı ayırt edebilmek her kadının her an tespit edebileceği bir şey olmadığından; kocaları ve mahremleri dışındakilere bu uzuvlarını, hele de câzibe merkezi olan yüzlerini göstermemeleri en uygun olandır! Burada geçen “Humur” kelimesinin; günümüzdeki türban ve çene altında düğümlenen başörtülerle terceme edilmesi, bu konuda sahâbe ve seleften gelen görüşlere ters düşmektedir. Zira bu husustaki riva yetler; bu kelimenin, baştan aşağı tüm bedeni örtecek “Çâr,çarşaf ve ferâce” gibi örtülerden ibaret olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu gibi yerlerde sahâbe ve seleften gelen rivayetler göz ardı edilerek sadece lügate bakılıp mana verilemez. Zira Kur’ân’ın tefsirini en iyi bilenler hiç şüphesiz ki vahyin nüzûlüne şâhit olan ve kastedilen manaları ilk ağızdan alan sahâbe topluluğu ile onlardan istifâde eden tâbi`în zümresidir. Âişe(Radıyallâhu anhâ) bu âyetin tefsirinde şöyle buyurmuştur: “Allâh muhâcirlerin hanımlarına rahmet etsin! (Onlar Kur’ân’ın emirleriyle amel etmekte o kadar ileriydiler ki;) Allâh-u Te`âlâ: “Çarşaflarını başlarından doğru yakaları üzere atsınlar!” âye tini indirince, onlar hemen çarşaf gibi büyük örtüleri başlarına geçi recek şekilde yarıp onlarla örtündüler.” “Ensar kadınlarının kocaları kendilerine bu âyeti okuduğunda ise; Kur’ân’a onlardan daha kuvvetli inanan görmedim! Her biri kalkıp büyük çarşaflara dolandılarve sa bah namazına o vaziyette çıktılar.” (Buhârî, Tefsîr: 251, No: 4480-81, 4/1782, 1783; İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî, Tefsîr: 24/12, No: 4758-59, 8/347, 348) Bu sahih rivayetlerden açıkça anlaşıldığı üzere; bu âyet-i kerîmeyle amel eden sahâbe hanımlarından hiçbiri sadece başını örtecek şekilde bir örtü şekli edinmemiş, bilakis büyük çarşafların kenarlarını düzelterek ve baş geçirecek yeri yararak tüm bedenlerini kaplayacak şekilde tesettüre bürünmüşlerdir. Nitekim bu rivayetlerde geçen: “Murût” ve “Üzur” kelimelerinin müfretleri olan “Mırt” ve “İzâr” kelimeleri; lügatlerde “Çarşaf” anlamına gelen “Mülâe” kelimesiyle tefsir edil miştir. Zaten burada geçen “Humur” kelimesinin müfredi olan “Hımâr” kelimesi de, büyük müfessir Âlûsî (Rahimehullâh) tarafından; çâr, çarşaf, ferâce gibi tüm bedeni kaplayan büyük örtü anlamına gelen “Mıkne’a” kelimesiyle açıklanmıştır. Dolayısıyla lügate doğru bakanlar da, bu kelimenin, günümüzde bilinen başörtüsü anlamına gelme diğini yakînen anlayacaklardır. Kur’ân âyetleri birbiriyle asla çelişmeyip, hepsi de birbirini tasdik ve tefsir ettiğine göre; Ahzâb Sûresi`nin 59. âyetinde “Cilbâb” emredilirken, burada sadece başörtüsünün emredilmiş olduğunu iddia etmek anlaşılacak bir şey değildir. Nitekim o âyette geçen “Cilbâb” kelimesi de; burada olduğu gibi, ibni Abbâs ve ibni Cübeyr (Radıyallâhu anhüm) tarafından: “Tepeden tırnağa tüm bedeni örten çarşaf” anlamına gelen “Mıkne’a” ve “Milhafe” gibi lafızlarla tefsir edilmiştir.(Taberî, No: 25977-78, 9/306; İbn-i Kesîr: 10/218-219; Âlûsî: 18/142, 22/88) Şu kadar var ki; orada hür kadınların câriyelerden ayrılması hikmetine binaen “Cilbâblarını üzerlerine çeksinler!” buyrulmuş, burada ise; çarşafın üst kısmının, göğüs bölgesi açıkta kalacak şekilde sırt tarafına atılması suretinde vâki olan câhiliyet uygulamasını iptal için: “Çarşaflarını başlarından doğru yakaları üzerine atsınlar!” buyrulmuştur. Dolayısıyla burada “İsti’lâ” (üzerine alma) manasında vârid olan (عَلَىٰ) harf-i cerrini "İntihây-ı gâye" (son hududu bildirme) manası için olan (إِلَى) harf-i cerriyle karıştırarak: "Yakalarına kadar başörtülerini indirsinler!" manasını tercih etmek asla doğru görülemez. Bilakis doğru mana: "Çarşaflarını başlarından itibaren, yakalarının üzerini tamamen örtecek şekilde aşağı doğru atsınlar!" şeklindedir.

Nur 31. ayet.
 

E

Eski Toprak

Ziyaretçi
Ben 15 yasindayim yani lise 1 e gectim. Benim ailem beni zorla kapatmak istiyor ama benim içimden hiç gelmiyor annem ben daha 6. Siniftayken kapancakasin bizim ailmemiz böyle baskaları bizi ilgilendirmez falan diyor.babam aslinda o kadar dindar degil hata yegenleri açık ama çok kızıyor.her kız gibi(en azindan benim durumumda olanlar) gelecekte açılma hayallerim var. Ailem bana sürekli kapanan kızları örnek gösteriyor.Bu da beni daha çok soğutuyor aileme dedim bana birilerini örnek gösterdiğiniz de ben o işten soğuyorum dedim ama nafile beni tınlamıyorlar.7.sınıftan sonra sadece okulda açık oldum.Dışarda kapaliydim.Ne yapmam gerekir.Bence bir insanın içinden gelemsi gerekmez mi?? Bu yüzden ailem ile iletisimim bozuk.Düşüncelerim ters bu konuyu açmaya o kadar korkuyorum kii!!! Ailemde ya akrabalarımiz ne der derdi var galiba ama ben hayatim boyunca pantalon ustune uzun bir sey giyip çıktım . kısa seyler asla giymedim.Bana yardımcı olun..
Arzaravildan kardeşim şöyle bir düşün. Senin binlerce altının var o kadar altını nasıl muhafaza edersin tabiki saklayarak. Neden saklarsın bu hazineyi çünkü hazineler kıymetlidir bu yüzden değil mi? Şimdi gelelim asıl konuya Anne, Babalar için evlarları, eşler içinde Hanımları birer hazinedir ve bu hazineyi yani güzelliklerini saklayarak hazineyi muhafaza etmesi gerekmez mi ? Ne dersin kardeşim.
 

B

bir.kul.

Üye
Üye
Azra Vildan kardeşim içimden gelmiyor diye düşünme bir kere kapansan sende seviceksindir onun huzuru senin içine yerleşir .Doğrudur yaşından ötürü belki istemeyebilirsin istediğin kıyafetleri giymek istiyor olabilirsin bu doğaldır . Ama ailenle iletişimsizlik içinde olmamalisin aileler her zaman çocuklarının iyiliklerini isterler onları da anlamaya çalış ve her böyle sıkıntı içinde oldugunda namaz kil dua et Allah 'a . Kalbine huzur gelecektir .
 

T

tesetturlu

Ziyaretçi
ailen seni zorla kapatmamalı sen severek ve isteyerek Allah ın emri olan tesettüre bürünmelisin.
Ayrıca kapatmak deyince dış dünyaya kapatmak hayatsal faaliyetlerden el etek çekmek gibi şeyler akla geliyor tesettür kelimesini kullansanız daha iyi olur.
 

Üst