Aile Eğitimi - AÖF Sosyoloji Dersleri

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Bilgili ve bilinçli ana babalar, psikolojik ve bedensel açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirmede daha avantajlıdırlar. Dolayısıyla kişileri evlilik öncesinde ya da anne-baba olmaya karar vermeden önce, üstlenecekleri sorumluluklar konusunda eğitmek, aile kurumunun başarı şansını artıracaktır. Bilgili ve bilinçli aileler, yetişe-cek çocukların ve toplumsal geleceğimizin en temel güvencesidir.
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,

- Aile eğitiminin anlam ve önemi nedir,
- Aile eğitiminin kapsamı nedir,
- Çocuklar, hangi gelişim basamaklarından geçerek büyümektedirler. Sorularını yanıtlayabileceksiniz.
Örnek Olay

Haftada iki kez, cumartesi ve pazar akşamlan Büyükanne lambayı yakar ve bize kitap okurdu. Lamba yakmak lükstü ve bunun benim için yapıldığından emindim. Lambanın içindeki yakıt konusunda dikkatli davranmak zorundaydık. Ayda bir kez Büyükbaba ile ben yerleşim yerine kadar yürürdük. Ben, yolda dökülmesin, diye ucu bitki kökleriyle tıkanmış bir yakıt teknesi taşırdım. Tenekeyi doldurmak epey pahalıydı; böyle olduğu halde Büyükbaba kulübeye dönüş yolunda tenekeyi taşıtarak bana duyduğu büyük güveni gösterirdi.

- Yetişkin Eğitimi
- Çocukluk Dönemi
- Evlilikte Uyum
- Ergenlik Dönemi


Günümüzde her alanda yaşanan hızlı değişmeler; bütün toplumsal kurumlar gibi aileyi de fazlasıyla etkilemekte; değişim ve dönüşümlere zorlamaktadır. Buna bağlı olarak toplumun aileden beklediği uyumlu, sorumluluk almaktan kaçınmayan, dinamik, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirme sorumluluğu çok daha önem kazanmıştır. Toplumun temeli olarak ailenin üzerindeki yükün; günümüzde, geçmişle kıyaslanmayacak derecede artmış olduğunu söylemek bir abartma olmasa gerek.

Günümüzde, aynı çatı altında ortak yaşam sürdürmenin “aile olmak” için yeter-li olmadığını biliyoruz artık. İşte aile eğitiminin amacı, ailenin daha mutlu olması ve kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmede onlara yardımcı olmaktır. Bu ünitede aile eğitiminin kapsamı ele alınmış; mutlu bir birlikteliği kurma ve sürdürme konusunda bilgiler verilmiştir

 
Üst