Aile reisi olarak Peygamber efendimiz örnekliği

Çeşm-i Giryan

Deneyimli Üye
Üye
Peygamber efendimiz nasıl bir babaydı bir eş ve baba olarak peygamberimiz hakkında kısa bilgi.

Pergamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) hayatın her alanında insanlara en güzel örnek olmaktadır. Bu alanlardan birisi de Aile Reisliğidir. Bu konuda efendimiz bizlere pek çok şey öğretmektedir. Efendimiz aile reisliğini 3 esas üzerine inşaa etmiştir. Bunlar; Sadakat, merhamet ve samimiyet.

Peygamber efendimizin hanımları, efendimizin sadakati hakkında hiçbir zaman şüğheye düşmemiştir. Peygamber efendimizin göze çarpan bir sıfatı da merhamet idi. "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107.) peygamber efendimizin bu halinin tescilidir. Efendimiz hayatında eşlerine kötü sözlerde ve sert bakışlarda bulunmamıştır. Efendimiz çocukların arkadaşı olmakla birlikte aynı zamanda ilk öğretmeniydi. Mescidi, evi, sokağı, mahallesi, hatta bineği çocuklar için bir eğitim alanı idi. Namaz kıldığı esnada efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin sırtına çıkardı. Efendimiz ise sevinirdi. Çocukları kucaklayarak severdi.

Efendimiz hayatında aşırılıklardan uzak ve dengeliydi. Aile hayatında da bu şekilde idi. Bunun adı orta yol yani iktisattı. Ne tutumsuz ne de cimriydi, ne baskıcı ne de gevşekti. Herkesin ihtiyacını karşılardı, çok vererek şımartmaz, az vererek de muhtaç etmezdi. Efendimiz hayatı boyunca çocuklara ve kadınlara davranış şekli, müminler için güzel bir örnek teşkil etmekte ve müslümanlar için de uyulması gereken temel esaslardandır.
 
Üst