Ziya Paşa'nın Başlıca Eserleri

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Ziya Paşa'nın Başlıca Eserleri

Başlıca eserleri:


Zafernâme, 1868

Harâbat, 3 cilt, 1874

Tercî-i Bend ve Terkib-i Bend, 1881

Eş'âr-ı Ziya, 1881;

Endülüs Tarihi, 2 cilt, 1859

Rüya, 1910

Veraset Mektupları, 1910

Külliyat-ı Ziya Paşa, S. Nazif (derleme) 1924-1925

 
Üst