Yazıcı Melekler Tuvalete Girer mi?

  • Konuyu başlatan Misafir Sorusu
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir Sorusu

Ziyaretçi
Yazıcı melekler tuvalete girmez diye biliyorum ama konuşunca giriyorlarmis. Girer mi girmez mi?
 
E

Eski Toprak

Ziyaretçi
Yazıcı melekler tuvalete girmez diye biliyorum ama konuşunca giriyorlarmis. Girer mi girmez mi?
Girmez kardeşim ama EUzü Besmele çekerek girmende fayda var.
Yazıcı melekler insan helaya girdiğinde onunla birlikte helaya girmez o kişinin heladan çıkmasını bekler ama daima yazmaya devam ederler.
Yazıcı melekler kaydediyor

Yüce Allah buyuruyor:
İyi bil ki, (insanın) sağında ve solunda oturan iki melek (onun sevap ve günahlarını) kayıt altına almaktadır. (İnsan) bir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen ve yazmaya hazır mutlaka bir melek vardır. (Kaf, 17-18)

Biri sağ tarafında ve diğeri sol tarafında olmak üzere her insanın yanında iki yazıcı (kayıt altına alıcı) melek vardır. Sağdaki meleğin görevi her çeşit hayırlı işleri ve sevapları kayıt altına almaktır. Soldaki meleğin görevi de her çeşit çirkin işleri ve günahları kayıt altına almaktır.

Meleklerin yeme, içme, havayı soluma, tuvalete gitme, yorulma ve uyuma gibi hiçbir sorunları olmadığından, gece-gündüz görevli oldukları kişiyi izlerler ve yapmış olduğu her çeşit günahları ve sevapları hem sesli ve hem de görüntülü olarak mânevî kamera ile kayıt altına alırlar. İşte buna kişinin amel defteri denir.

Günah işleyen kişi eğer pişman olup tevbe ederse, mânevî kameradaki çirkin görüntüler silinir ve hiç günah işlememiş gibi kamerası tertemiz olur. Eğer pişmanlık duyup tevbe etmez ve aksine günah işlemeye devam ederse, kameradaki çirkin görüntüler katlanarak çoğalır ve ölüm anında bu çirkin görüntüleri görünce çok pişman olur.

Çocukların günah ve sevapları da kayıt altına alınır mı?
Çocukların erginlik çağına kadar sadece sevapları kayıt altına alınır, günahları alınmaz. Küçük yaştaki çocukların peltek ve tatlı dilleri ile Allah Allah demeleri, yemeğe başlarken ve su içerken Bismillâhirrahmânirrahîm demeleri, İhlâs ve Fâtiha gibi bazı kısa sûreleri ezberlemeleri ve ezbere okumaları, anneleri ve babaları ile birlikte namaz kılmaları, hatta seccâdenin üzerinde yatıp kalkmaları,

Bunların her biri sevap kapsamında olduğundan, sağdaki melek bunların hepsini kayıt altına alır ve mahşer yerinde çocuğun sevap ve günahları tartılırken terâzinin sevap bölümüne konur.

Çocuklar erginlik çağına gelince yani erkekler rüyada ilk defa ihtilâm olunca ve kızlar da ilk âdetlerini görüp temizlenince, soldaki melek günahlarını kayıt altına almaya başlar.

Erginlik çağına gelen çocuklar (kız-erkek), eğer bir vakit namazı kılmazlarsa, Ramazan ayında özürsüz bir gün oruç tutmazlarsa ya da başka günah işlerlerse, örneğin erginlik çağındaki (âdet gören) kızlar dışarıda açık saçık gezerlerse, bunların hepsi soldaki melek tarafından kayıt altına alınır ve mahşerde sevapları, günahları tartılırken terâzinin günah bölümüne konur.

Beyin hücreleri, amel defteri ve gizli kamera
Allah (c.c.) insanların yaşam boyu gezip gördükleri yerleri, tanıştıkları kişileri, aralarında geçen gizli-açık konuşmaları, duyup dinledikleri ve okuyup öğrendikleri bilgileri sesli ve görüntülü olarak beyinlerindeki küçücük hâfıza hücrelerine yüklediği gibi,
İnsanların yaşam boyu yapmış oldukları her çeşit iyi ve kötü işleri, sevap ve günahları da sesli ve görüntülü olarak tüm ayrıntıları ile yazıcı meleklerin mânevî kamerasına yükler.
İşte o dehşetli mahşer yerinde Allah (c.c.) herkesin amel defterini eline verecek ve “Kitabını oku! Bu gün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter! (Diyecek)”. (İsrâ, 14)

Gizli kameralara yakalanan suçluların poliste, savcılıkta ve mahkemede başlarını öne eğip suçlarını kabul ve itiraf etmenin dışında hiçbir seçenekleri olmadığı gibi, meleklerin görünmeyen mânevî kameralarına yakalanan günahkârların da, mahşer yerinde başlarını öne eğip günahlarını kabul ve itiraf etmenin dışında hiçbir seçenekleri olmayacak.

Ahmet Tomor Hocaefendi
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
E

Eski Toprak

Ziyaretçi

Melekler “irade” sıfatından gelen, “tekvini şeriat” olarak bilinen ve kâinatta işleyen Cenab-ı Hakk’ın icraatlarının hamelesi ve mümessilleridir. Hakiki irade ve tesir sahibi Kudret-i İlâhiyenin emirlerine tâbi olarak çalışır, iş görürler.

Kur’ân-ı Kerim’in bazı âyetlerinde bu meleklerin bu kısmından bahsedilir. Meselâ Ra’d Sûresinin 11. âyetinde meâlen;

“ONUN ÖNÜNDE VE ARKASINDA ALLAH’IN EMRİYLE ONU KORUYAN TAKİPÇİ BEKÇİLER VARDIR.”

buyurulur ki, bu âyetin tefsirinde şöyle denilmektedir:

İnsanın yanından hiç ayrılmayan sekiz tane vazifeli melek vardır. Bunların dördü gündüz, dördü de gece vazife görürler. Bu dört melekten ikisi hafaza meleği, diğer ikisi de kirâmen kâtibindir. Hafaza melekleri insanı korumakla görevlidir, diğer ikisi de insanın sevap ve günahlarını yazar.

Hafaza melekleri hakkında meşhur Müfessir İmam Mücahid şöyle der:

“Allah’ın insanı korumakla vazifeli melekleri vardır. Bunlar insanı uykuda ve uyanıkken, cin, insan ve diğer mahlukların şerrinden korurlar.”

Bu melekler her zaman insanla beraberdirler. Ancak bazı anlarda ayrılırlar, geride dururlar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asv) bu hususu şöyle ifade ederler:

“SİZİNLE BERABER BULUNAN VE HİÇ AYRILMAYAN MELEKLER VARDIR. BUNLAR ANCAK HELAYA GİDERKEN VE CİNSÎ YAKINLIK ESNASINDA AYRILIRLAR. ÖYLE İSE ONLARA KARŞI HAYALI DAVRANIN VE HÜRMETTE BULUNUN.” (MUHTASAR İBNİ KESÎR, 2: 273.)

İnfitar Sûresinde ise “kirâmen kâtibin” meleklerinden şu şekilde bahsedilir:

“ÜZERİNİZDE İŞLEDİKLERİNİZİ HIFZEDİP KAYDEDEN MELEKLER VARDIR. ONLAR MÜKERREM YAZICILARDIR. AZ ÇOK NE YAPARSANIZ BİLİRLER.”(İNFİTAR SÛRESİ, 10-12).

Bunların nasıl çalıştıklarını bir hadis-i şeriften öğreniyoruz. Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyururlar:

“İŞLEDİKLERİNİZİ KAYDEDEN MELEKLER HER GÜN ALLAH’IN HUZURUNA ÇIKARLAR. YAZDIKTAN, SAYFANIN ÖN YÜZÜNDEDİR. ARKA TARAFINDA DA KULUN ETTİĞİ İSTİĞFARLAR VARDIR. CENAB-I HAK MELEKLERİNE BU SAYFADA BULUNAN GÜNAHLARIN HEPSİNİ AFFETTİM, BUYURUR.” (RÛHÜ’L-MEÂNÎ, 30: 65.)

Bunun için işlenen bir günah ve hatanın peşine istiğfarı yetiştirmek çok büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu âyetlerin tefsirinde ise Âlûsî şu izahları yapar: “Yazıcı meleklerin sevapları kaydedeni insanın sağ omuzu üzerinde, günahları yazan da sol omuzunda yer alır. Sağdaki soldakinden emindir.” Yani kul günah işleyip aradan altı saat geçtiği halde tövbe istiğfar etmezse günahları yazmasına müsaade eder. Bunlar ancak insandan helaya giderken ve cinsî yakınlık esnasında ayrılırlar. Ancak bu meleklerin insandan ayrı kalmaları o anda insanın işlediklerini bilip kaydetmesine mâni olmaz. Cenab-ı Hak kulun içinden geçenleri bilip hissedecek bir işareti melekler için yaratır. Onlar ölünceye kadar kuldan ayrılmazlar. Öldükten sonra da kabrinin başında dururlar. Onun için kıyamete kadar tesbih, tehlil, tekbir getirirler ve sevaplarını yazarlar. Demek ki, meleklerin belli zamanlarda insandan ayrı kalmaları onların günah ve sevaplarını yazmaya mâni olmamaktadır.

Selam ve dua ile… 
A

Allah dostları

Ziyaretçi
Arkadaşlar. Meleklerin girmediği hiçbir yer yok. Heran her saniye bizi görüyorlar. Ayrıca sayılarıda sayılamayacak kadar çoklar. Şuraya girerler şuraya girmezler diyenlere cevabım o ki HER YERE girerler. İnsan heryerde can veriyorsa demek ki heryere girebiliyorlarmış.
 
Üst