Önemli VEHHABİLERE İSTİVA KONUSUNDA REDDİYE (MOLLA ALİYYUL KARİ)

Nurcu Genç

Nurcu Genç

Üye
Üye
Hanefi Fıkıh Alimi Molla Aliyyul Kari ( Rahimehullah ) ' Mirkatul Mefatih Şerhu Mişkatül Mesabih ' Adlı Eserinde Buyuruyor Ki;

قال جمْعٌ مِنهم ومِن الخلَف : إن معتقِد الجهةَ كافرٌ ، كما صرَّح به العِراقي ، وقال : إنه قولٌ لأبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ والأشعري والباقلاني

"Selefden Ve Halefden Bir Grup Dedi Ki;" ALLAH-U TEALA Bir Cihette Olduğuna İnanan Kafirdir. Nasıl Ki, El-Iraki Bunu Açık Şekilde Açıklayarak Demişdir Ki;
Bu Görüş Ebu Hanifenin, Malikinin, Şafiinin, Eşarinin, Bakillerin Görüşüdür."


[ MOLLA ALİYYUL-KARİ, MİRKATUL MEFATİH ŞERHU MİŞKATÜL MESABİH, CİLT; 3, SAYFA; 270-271 ]
 

Üst