ve tubu ilallahi tevbeten-nesuha

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
evet değerli kardeşlerim kur,anda tevbenin önemi tevbenin mefhumu algılagığı mantalite beşeriyetin hayatındaki rolu ve değeri, Kuranda yer alan bütün anlamları ile tövbe, bu semavi kitaba özgü gerçek mesajlardan biridir. Çünkü küfürden ve şirkten dönerek iman etmek anlamındaki tövbe, diğer semavi dinlerde örneğin Hz. Musa ve Hz. İsa onlara selam olsun, peygamberlerin dininde geçerli olmakla birlikte bu geçerlilik, tövbe gerçeğinin tahlili ve imana geçmesi açısından değil, doğrudan doğruya iman adını almasındandır.Hatta, Hıristiyanlığın temel dayanakları tövbenin fayda sağlamadığını, insanın ondan yararlanmasının imkansız olduğunu gösterir. Bu durum Hz. İsanın (a.s) çarmıha gerilmesi ve kendini feda etmesine ilişkin yapmış oldukları açıklamalardan açıkça ortaya çıkıyor. Bu kitabın üçüncü cildinde Hz. İsanın yaratılışını anlatırken bu meseleye değinmiştik. Durum böyleyken kilise, sonraları tövbe konusunda ifrata sürüklendi.Öyle ki,af belgelerini endülüjans, satarak bu yolla kazanç sağlamaya yöneldi. Din adamlaarı kendilerine itiraf edilen günahları affediyorlardı. Fakat Kuran insanın durumunu çağrıya muhatap olma ve hidayete erme açısından tahlil etti. Onun Rabbine doğru iradi ilerleme sürecinde kesinlikle muhtaç olduğu kemal, keramet ve ahiret hayatı için lazım olan mutluluk bakımından özü itibarı ile mutlak anlamda fakir ve eli boş olduğunu gördü. Yüce Allah buyuruyor ki.Ey insanlar,siz Allaha muhtaçsınız, oysa Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye layıktır.Fatır, 15.Müşrikler Allahı bir yana bırakarak hiçbir şey yaratmayan,kendileri birer yaratık olan, kendilerine ne zarar ve ne fayda dokunduramayan, öldürmeye,yaşatmaya ve yeniden diriltmeye güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.Furkan, 3.
İnsan aşağıdaki ayetlerde işaret edildiği gibi kötülük, Allahtan uzaklaşma ve miskinlik tehlikesi ile yüz yüzedir. Biz insanı en güzel yapıda yarattık. Sonra onu en aşağı düzeye indirdik.Tin, 5.Aranızda cehenneme uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır. Sonra kötülüklerden sakınanları kurtararak zalimleri diz üstü çökmüş durumda orada bırakırız. Meryem, 72. Bunun üzerine dedi ki. Ey Adem, bu şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa sıkıntı çeker yorulursun.Taha, 118.
selam ve dua ile...
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye

25-072.gif


"Ancak tevbe edip inanan ve salih amel işleyenler, İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir." (Furkan; 70)42-026.gif

"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şura: 25)

Nasuh tevbesi demek; geçmişte işlenen günahlara pişmanlık duymak, derhal o günahlardan sıyrılıp çıkmak, bir daha da o gibi günahlara girmemeye de kesin kararlı olmaktır. Tevbe tüm hayırların anahtarıdır ve mü'minlerin kurtuluşu tevbededir.RABBİM cümlemize nasuh tevbesi nasib etsin inşeALLAH​
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye

25-072.gif


"Ancak tevbe edip inanan ve salih amel işleyenler, İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir." (Furkan; 70)42-026.gif

"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şura: 25)

Nasuh tevbesi demek; geçmişte işlenen günahlara pişmanlık duymak, derhal o günahlardan sıyrılıp çıkmak, bir daha da o gibi günahlara girmemeye de kesin kararlı olmaktır. Tevbe tüm hayırların anahtarıdır ve mü'minlerin kurtuluşu tevbededir.RABBİM cümlemize nasuh tevbesi nasib etsin inşeALLAH​
:865153::865153::865153::33439::33439:
 
Üst